×
 

Ansökan: steg för steg

Första steget till att nå en plats i våra klassrum är att skicka in en ansökan! I den ansökningsguiden hittar du all information du behöver. Vi går bland annat igenom hur du ansöker steg för steg och vad din ansökan behöver innehålla.

Registrera ett konto eller logga in på yh-antagning.se.

Välj utbildning och den ort som du vill ansöka till.

Ladda upp dina betyg för att visa att du är behörig.

Skicka in din ansökan. Klart!

Viktigt att tänka på när du gör din ansökan

För att vi ska kunna behörighetsgranska din ansökan är det viktigt att din ansökan är komplett med betygskopior och övriga dokument som efterfrågas. Läs noga igenom behörighetskraven på utbildningssidan innan du skickar in din ansökan.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från gymnasiet, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan antingen ladda upp en kopia på originalhandlingen eller ett utdrag från antagning.se. Det går även bra att ta en bild på betyget med din mobil så länge alla personuppgifter är synliga. I betygsdokumentet måste ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser tydligt framgå.

Hur hittar jag mina gamla betyg?

Om du inte har tillgång till dina betygsdokument kan du kontakta kommunen eller skolan du läste på. Du kan även vända dig till stadsarkivet för att hämta en kopia av dina betyg.

Översättning av utländska betyg

Har du utländska betyg? För att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt behöver dina betyg vara på engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken. Annars behöver du få dina betyg översatta av Universitets- och Högskolerådet. Vanligtvis tar det tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid. När du har fått dina betyg översatta laddar du upp dem i din ansökan hos oss.

Arbetslivsintyg

Om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven eller om du vill ansöka med reell kompetens behöver du även ladda upp ett arbetsintyg i din ansökan. I intyget ska följande framgå:

  • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående).
  • Hur mycket du arbetat (angivet i procent eller antal timmar).
  • Vilken befattning du haft (inklusive arbetsbeskrivning).
  • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare.

Om du behöver komplettera din ansökan

Om du saknar underlag som krävs för att visa att du är behörig till utbildningen du söker, kan du skicka in din ansökan och välja alternativet "Komplettera senare". Kom ihåg att du behöver komplettera din ansökan i tid för att fortsätta vara med i antagningsprocessen. Datum för sista kompletteringsdag hittar du på yh-antagning.se där du lämnade in din ansökan.

Skyddad identitet?

Om du har skyddad identitet är du välkommen att kontakta vår enhetschef Liselotte Issakainen med den mejladress du vill använda i din ansökan. Vi följer reglerna för hantering av skyddade personuppgifter och hanterar dem varsamt. När du kontaktat oss hjälper vi dig vidare i ansökningsprocessen.

Flykting eller asylsökande?

För att ansöka till en YH-utbildning behöver du ha ett giltigt personnummer eller samordningsnummer. Är du inte svensk medborgare eller inte bosatt i Sverige behöver du även ett uppehållstillstånd (med undantag för norska, isländska och EU-medborgare). Mer information hittar du hos Migrationsverket.