×
 

Vårdyrkeshögskolans antagningsprocess

Vem blir antagen? Vad innebär ett urvalsprov? Om en utbildning har fler behöriga sökande än antalet platser genomförs ett urval i två steg. För våra kurser genomförs endast steg 1. Här kan du läsa om antagningsprocessen och vad som händer om du blir antagen eller får reservplats.

1

Webbaserat urvalsprov

Första steget i urvalsprocessen är ett webbaserat urvalsprov som du blir inbjuden till via yh-antagning.se. Provet mäter din kunskap i engelska, logik och svenska samt hur du förstår och använder dig av instruktioner. Om du har sökt flera utbildningar hos Vårdyrkeshögskolan och blir kallad till flera webbaserade urvalsprov ska du endast göra ett prov. Ditt provresultat gäller för alla utbildningar du är behörig till hos Vårdyrkeshögskolan.

2

Gruppsamtal

Andra steget i urvalsprocessen är ett gruppsamtal. Om vi har många sökande är det endast de 120 sökande med högst poäng på det webbaserade urvalsprovet som går vidare till steg 2. Under samtalet bedömer vi din argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp. Om du ej gått vidare till gruppsamtal hamnar du på en reservplats, förutsatt att du är behörig.

3

Antagningsbesked

När vi har granskat alla inkomna ansökningar börjar vi anta behöriga personer utifrån resultatet i urvalsprocessen. När antagningsbeskedet skickas ut får du ett automatiskt mejl med uppmaningen att logga in på ”mina sidor” på yh-antagning.se. Där kan du läsa och svara på beskedet.

Du som blivit antagen

Grattis till din utbildningsplats! För att behålla platsen måste du aktivt tacka ja senast tre dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats. Du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen på yh-antagning.se. Observera att antalet svarsdagar kan variera ju närmare utbildningsstart vi kommer, så dubbelkolla vad som står i ditt antagningsbesked.

Du som fått reservplats

Om du fått en reservplats behöver du inte göra något för att behålla din plats i reservlistan. När någon tackar nej till sin utbildningsplats flyttas du automatiskt upp i listan. Om det är så att du blir antagen kan ditt antagningsbesked komma sent, ibland tätt inpå terminsstart. Var uppmärksam på eventuell info som skickas från yh-antagning.se.