×
 

Vårdyrkeshögskolans urvalsprocess

Vem blir antagen? Vad innebär ett urvalsprov? Om en utbildning har fler behöriga sökande än antalet platser genomförs ett urval. Eftersom en YH-utbildning bedrivs tillsammans med företag kan processen skilja sig åt lite mellan olika utbildningar. Här kan du läsa om antagningsprocessen och vad som händer om du blir antagen eller får reservplats.

1

Digitalt urvalsprov

Urvalet baseras på ett digitalt prov som du blir inbjuden till via yh-antagning.se. Provet testar din kunskap i grundläggande ämnen som är viktiga för utbildningen. När du genomfört ditt prov räknas resultatet samman med din ansökan. Ju bättre resultat, desto högre urvalspoäng och större chans att bli antagen. Om du har sökt flera utbildningar hos Vårdyrkeshögskolan och blir kallad till flera urvalsprov ska du endast göra ett prov. Ditt provresultat gäller för alla utbildningar du är behörig till hos Vårdyrkeshögskolan.

2

Gruppsamtal för vissa utbildningar

Vissa av våra utbildningar har en urvalsprocess i två steg. Steg två är ett gruppsamtal där vi bedömer din argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp. Om vi har många sökande är det endast de 120 sökande med bäst resultat på det webbaserade urvalsprovet som går vidare till gruppsamtalet. Anmälan till gruppsamtal sker via yh-antagning.se. Om du ej gått vidare hamnar du på en reservplats.

Utbildningar med gruppsamtal: Tandsköterska i Karlstad

3

Antagningsbesked

När vi har behandlat alla inkomna ansökningar börjar vi anta behöriga personer utifrån resultatet i urvalsprocessen. När antagningsbeskedet skickas ut får du ett automatiskt mejl med uppmaningen att logga in på ”mina sidor” på yh-antagning.se. Där kan du läsa och svara på beskedet.

Du som blivit antagen

Grattis till din utbildningsplats! För att behålla platsen måste du tacka ja senast tre dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats. Du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen på yh-antagning.se. Antalet svarsdagar kan variera ju närmare utbildningsstart vi kommer, så dubbelkolla vad som står i ditt antagningsbesked.

Observera att när du tackat ja till ett program på heltid kommer du strykas från utbildningar längre ner i din prioritetsordning. Du kan endast läsa en heltidsutbildning åt gången hos Vårdyrkeshögskolan.

Du som fått reservplats

Om du fått en reservplats behöver du inte göra något för att behålla din plats i reservlistan. När någon tackar nej till sin utbildningsplats flyttas du automatiskt upp i listan. Om det är så att du blir antagen kan ditt antagningsbesked komma sent, ibland tätt inpå terminsstart. Var uppmärksam på eventuell info som skickas från yh-antagning.se.