×
 

Olika sätt att bli behörig

Är du inte formellt behörig? Ingen fara! Kom bara ihåg att uppge detta i din ansökan. Hos oss på Vårdyrkeshögskolan kan du bli behörig på flera olika sätt.

Komvux

Reell kompetens

20-procentsregeln

Komvux

Saknar du någon eller några gymnasiekurser som ingår i behörighetskraven? Då kan du läsa in de kurserna på komvux! Så här går det till:

  1. Sätt status ”komplettera senare” i din ansökan till oss och skriv vilken kurs du avser läsa in på komvux.
  2. Kontakta din hemkommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa.
  3. När du blivit godkänd i kursen laddar du upp ditt intyg i din ansökan. Då kan vi behandla din ansökan!

Reell kompetens

Kortfattat innebär reell kompetens att du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven, även om du saknar betyg i en specifik kurs. Du kan exempelvis ha inhämtat kunskap från arbetslivserfarenhet eller tidigare studier som du anser motsvarar utbildningens behörighetskrav. I sådana fall uppger du att du vill granskas utifrån reell kompetens i din ansökan, och bifogar en beskrivning av din reella kompetens samt eventuella utbildningsintyg och arbetsgivarintyg. Därefter kontaktar vi dig för en bedömning som kan ske genom samtal eller prov. Om vi bedömer att du är behörig är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

20-procentsregeln

Inom yrkeshögskolan får 20 procent av en utbildnings årsplatser bestå av sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Det innebär att du kan behörighetsförklaras trots att du saknar formell behörighet, om vi och utbildningens ledningsgrupp bedömer att du kommer att klara utbildningen och yrket den leder till. För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning behöver du bifoga underlag på din kompetens, så som längre beskrivning, utbildnings- eller kursintyg och intyg från arbetsgivare i din ansökan.

Observera att om det finns fler sökande än antalet utbildningsplatser, ska även de som testas enligt 20-procentsregeln genomföra urvalsprov som alla andra sökande.

Frågor om behörighet?

Kontakta vårt antagningsteam i chatten här på webben, via telefon 019-100 080 eller mejl yhansokan@vardyrkeshogskolan.se.

Öppettider

Måndag – Fredag 8.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00