Omvandla din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar omfattas av LIA (lärande i arbete) som är den praktiska delen av utbildningen. Det innebär att du i praktiken får använda dig av, och utveckla din kompetens och kunskap som du får under utbildningen, på ett företag.

LIA söker du som studerande själv, med stöd från studerandeansvarig, så ett tips är att börja fundera i god tid vad du är intresserad av och var du vill göra din praktik.

Inför din LIA tilldelas du en erfaren handledare på företaget som ger dig vägledning och ser till att du snabbt blir delaktig i arbetet och involverad i verksamheten.

LIA kan vara indelad i flera perioder under utbildningstiden. Och det är ett perfekt tillfälle att testa på olika delar av yrkesrollen, under de olika LIA-perioderna.

Under LIA-perioderna utvecklas du för din kommande yrkesroll och du får en bra bild av dina framtida utmaningar efter studierna. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för dig att knyta kontakter och skaffa ett brett nätverk inom den bransch du utbildar dig inom.

Många av våra studerande får jobb genom sina LIA-platser, så visa framfötterna redan under studietiden!