Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omvandla din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA (lärande i arbete) som är den praktiska delen av utbildningen. Det innebär att du i praktiken får använda dig av din teoretiska kunskap som du får under utbildningen på ett företag.

LIA är en win-win situation

LIA är oftast indelad i flera perioder under utbildningstiden vilket gör det möjligt för dig att testa på olika delar av yrkesrollen/branschen. Under LIA-perioderna utvecklas du för din kommande yrkesroll och du får en bra bild av din framtida bransch. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för dig att knyta kontakter och skaffa ett brett nätverk inom den bransch du utbildar dig inom.

Våra studerande är hett eftertraktade efter sin utbildning och många erbjuds jobb på sina praktikplatser redan innan utbildningen är slut.

Hur söker jag LIA?

Du som studerande väljer själv var du vill göra din LIA utifrån vad som intresserar dig. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen så länge LIA-platsen är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du söker din LIA-plats själv, men får självklart tips och stöd från skolan och den studerandeansvarige. Tips är att börja i god tid för att hitta en LIA-plats som du verkligen vill ha!

Tips inför sökandet av LIA-plats >>

Handledning under din LIA

Inför din LIA tilldelas du en erfaren handledare på företaget som ger dig vägledning och ser till att du snabbt blir delaktig i arbetet och involverad i verksamheten. Vi håller givetvis en tät kontakt med dig under tiden du är ute på LIA. Antingen kommer vi ut och besöker dig på din LIA-plats eller så har vi avstämningar via telefon eller digital plattform. Efter din LIA-period får du en bedömning/intyg av din handledare.