×
 

Hoppa till innehållet

Digitala kurser för kompetensutveckling

Investera i kunskap! Vårdyrkeshögskolan erbjuder ett brett utbud av kurser inom vård och omsorg. Kurserna är helt digitala och med vårt flexibla upplägg kan du studera när det passar dig. En smart väg till kompetensutveckling (upskill) och kompetensförflyttning (reskill) för både privatpersoner, företag och organisationer.

 • Flexibelt upplägg

  När du vill, var du vill – med valfri studietakt. Det är konceptet med våra digitala kurser.

 • 7 unika kurser

  Fristående kurser som kan byggas ihop till kurspaket. När du är klar med kursen får du ett digitalt kursintyg.

 • Digital plattform

  Få tillgång till inspelade föreläsningar av hög kvalitet, kursmaterial och olika övningar – smidigt via dator, mobil eller läsplatta.

Aktuellt kursutbud

 • Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder: 5 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
  5 veckor

  Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom vårdadministration och vill vässa dina kunskaper inom diagnoskodning. Målet med kursen är att du genom teori och praktiska övningar utvecklar kunskaper inom primärklassificeringens betydelse, Nord-DRG-systemet, DRG-systemet, åtgärdsklassificering samt ekonomiska aspekter kring klassificering.

  Kursens innehåll:

  • Sjukdomars och hälsotillstånds primärklassificering
  • Åtgärdsklassificering
  • DRG-systemet
  • Nord-DRG-systemet
  • Ekonomiska aspekter kring klassificering
  • Genomförande av klassificeringar
  • Huvuddiagnoser och bidiagnoser samt skillnaderna mellan dessa

   

 • Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder:
  5 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
  5 veckor

  Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg, och vill utveckla dina kunskaper inom e-hälsa och digitalisering. Målet med kursen är att du genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om e-hälsa som process, olika begrepp samt användningen av digital teknik och digitala tjänster med utgångspunkt i det dagliga arbetet.

  Kursens innehåll:

  • Teknik och digitala tjänster
  • Digitaliseringsprocesser
  • Etik
  • Informationsflöden

   

 • Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder:
  5 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
   6 veckor

  Kursen riktar sig till dig som är i behov av vidareutbildning och fördjupning inom mikrobiologi och vårdhygien. Kursen behandlar mikrobiologi, smittspridning, inaktiveringsmetoder samt vårdhygienens historia och organisation. Efter avslutad kurs har du kompetens att trygga en smittskyddad vårdmiljö för att minska risken för virusspridning.

  Kursens innehåll:

  • Nationell och internationell vårdhygienisk organisation
  • Mikroorganismers uppbyggnad, förökning, livsbetingelser, resistensutveckling och mutationer
  • Virologi samt virus livsbetingelser och inaktivering

   

 • Pris för privatkunder: 12 500 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder:
  10 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
  10 veckor

  Kursen riktar sig till dig som är undersköterska och som möter personer med hjärt-kärlsjukdomar, exempelvis inom äldreomsorgen, akutsjukvården eller i primärvård. Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om omvårdnaden vid hjärt-kärlsjukdomar. Genom kursen bygger du också kompetens för att ge stöd i vardagen till den med hjärt-kärlsjukdomar. Efter avslutad kurs har du kunskaper om diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och vilka biverkningar som kan uppstå vid behandling.

  Kursens innehåll

  • Symtom, diagnostik och behandling vid hjärt-kärlsjukdomar
  • Omvårdnad och bemötande vid hjärt-kärlsjukdomar
  • Att leva med hjärt-kärlsjukdomar

   

 • Pris för privatkunder: 7 500 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder:
  6 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
  6 veckor

  Den här kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kan komma att möta personer med psykisk ohälsa och/eller suicidalitet. Kursen syftar till att du ska utveckla kunskap om och förståelse för psykisk hälsa, suicid, risk- och friskfaktorer samt RESPI. Under kursen utvecklar du även kunskaper om etiska frågeställningar samt bemötande och strategier för hjälp och självhjälp till personer som med eller har risk för att utveckla självmordsbenägenhet.

  Kursens innehåll

  • Risk- och friskfaktorer för psykisk ohälsa och suicidalitet
  • Kommunikation och bemötande vid suicidalitet
  • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier vid psykisk ohälsa

   

 • Pris för privatkunder: 12 500 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder:
  10 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
  10 veckor

  Den här kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kan komma att möta äldre med psykisk ohälsa. Under kursen får du kunskaper om affektiva sjukdomar, demenssjukdomar, ångestsyndrom, och hur dessa yttrar sig hos äldre. Du får också kunskaper om behandling och vilka biverkningar som kan uppstå. Under kursen får du även lära dig om förebyggande insatser och aktiviteter mot psykisk ohälsa.

  Kursens innehåll

  • Hälsofrämjande aktiviteter och insatser
  • Symptom på psykisk ohälsa hos äldre
  • Behandling, bemötande och omvårdnad vid psykisk ohälsa hos äldre

   

 • Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms)
  Pris för företagskunder:
  5 000 kronor (exklusive moms)
  Rekommenderad studietakt:
  5 veckor

  Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg, och söker kompetensutveckling inom välfärdsteknisk utrustning, dess användningsområden och effekter på patienter, närstående och personal. Under kursen arbetar du med teori och praktiska övningar som utvecklar dina kunskaper om olika välfärdsteknologiska verktyg, begrepp och dess användningsområden.

  Kursens innehåll:

  • Olika välfärdstekniska verktyg och dess användning
  • Nyttorealisering
  • Etik
  • Patientsäkerhet
  • Teknikens påverkan på patienter, närstående och personal

   

Eftertraktad kunskap lönar sig

Våra kurser speglar behovet som finns i svensk vård och omsorg. Genom att satsa på kompetensutveckling skapas en ökad trygghet och glädje i din yrkesroll, nya tankesätt och perspektiv, personlig utveckling och inte minst, en ökad attraktionskraft.

Frågor om våra kurser för upskill och reskill? Kontakta Thobias Torstensson, thobias.torstensson@academedia.se.

Uppdragsutbildningar för företag

Utöver vårt kursutbud erbjuder vi uppdragsutbildningar till företag. Med många års erfarenhet i branschen vet vi hur man bäst utbildar för framtiden. Genom att höja ditt företags interna kompetensnivå skapas mervärde, arbetsglädje och ökad motivation.

Anmälan

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Du kommer sedan bli kontaktad av ansvarig affärsutvecklare för mer information och bokning av kurs.

Vem gäller din anmälan?
Kurs

Observera att när du skickar in din anmälan via detta formulär samtycker du till att vi behandlar dina angivna personuppgifter till att kontakta dig angående kursen eller kurserna du visat intresse för.

Vanliga frågor

 • Ja, de digitala upskill- och reskill-kurserna kostar pengar. Pris för privat- och företagskunder anges i samband med respektive aktuell kursbeskrivning.

 • Ja självklart! Efter avslutad kurs så får du ett kursintyg som stärker din nya kompetens.

 • Nej, det är inga delar av kurserna där det krävs att du fysiskt behöver vara på en specifik plats. Alla utbildningsmoment genomförs digitalt via vår läroplattform, vilket gör att du kan ta del av kursen helt på distans och anpassa studierna efter ditt eget schema.

 • Under kursernas gång har du inte någon kontakt med en ämnesexpert. Du kommer istället lära dig genom att titta på förinspelade föreläsningar samt göra praktiska övningar och analysera fallstudier på egen hand.

 • 5 vinster med kompetensutveckling

  Att kompetensutvecklas är en investering i din egen framtid och karriär. Här är fem anledningar till varför upskill/reskill alltid lönar sig.

 • Om Vårdyrkeshögskolan

  Med kvalitet och glöd skapar vi framtidens välfärd. Vi är stolta över att forma yrkeskompetens som bidrar till våra viktigaste samhällsfunktioner.