Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vanliga frågor och svar

Du som läser det här har troligtvis redan lusläst vår information om den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av och nu vill du kanske dyka djupare i utbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter. Här hittar du allt du velat veta om våra YH-utbildningar, där vi har svarat på de vanligaste frågorna. Har du fortfarande funderingar? Välkommen att kontakta den studerandeansvarige för utbildningen.

Annan bra info:

• Hur du kan bli behörig
• Hur du ansöker till en YH-utbildning
• Hur utbildningsutbudet skapas

Hur är utbildningen upplagd?

Distans

Utbildningen Medicinsk sekreterare i Gävle är en distansutbildning heltid på 400Yhp (2 år/4 terminer) som är CSN-berättigad. Vi har 35 platser på utbildningen.

Undervisningen bedrivs på distans med ca 15 stycken skolförlagda närträffar, övrig tid ägnas åt bl.a. schemalagda distansbaserade föreläsningar, grupparbeten och självstudier. En närträff kan vara mellan 1-3 dagar och innehålla obligatoriska moment som är betygsgrundande och nödvändiga för att få ut en examen.

Göteborg

Utbildningen Medicinsk sekreterare i Göteborg är en heltidsutbildning på 400Yhp (2 år/4 terminer) som är CSN-berättigad.

Uppskattningsvis är det föreläsning cirka 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier.

Kan jag jobba samtidigt som jag pluggar?

Vi rekommenderar inte att du kombinerar studier med arbete, då det är en heltidsutbildning som periodvis kan vara krävande. Men det är självklart något som man själv måste avgöra om man hinner med, man kan förvänta sig att lägga ned i snitt 40 h i veckan på studierna.

Hur får man en LIA-plats?

Det skiljer sig åt lite beroende på vilken ort du befinner dig på. På vissa orter söker du själv LIA plats och på andra ställen sköts det via en samordnare.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan söka studiemedel från CSN. Kostnad tillkommer dock för kurslitteratur.

Vad har Medicinsk sekreterare för behörighetskrav?

 • Fullständig gymnasieexamen
 • Godkänt i Engelska 6
 • Godkänt i Svenska 2 (SAS 2).

Saknar du behörighet? Såhär blir du behörig

Du kan bland annat läsa in de kurser du saknar genom komvux på din hemort. Läs mer om hur du kan bli fullt behörig här.

Hur går urvalsprocessen till?

Alla som är fullt behöriga går vidare och får göra ett diagnostiskt webbtest. Därefter genomförs gruppintervjuer.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked skickas ut den 18e juni! Du kommer att kunna läsa ditt antagningsbesked inne på yh-antagning.se. Du får såklart ett mejl från oss också när du kan läsa beskedet. Om du inte är behörig så får du den informationen något tidigare. Är du behörig så kommer du antingen erbjudas en plats eller få information om din reservplacering.

När börjar utbildningen?

Utbildningen startar den 24-25 augusti 2020.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter avslutad utbildning?

Det är en stor efterfrågan på kunniga medicinska sekreterare, så arbetsmarknaden ser ljus ut för dig som gått klart utbildningen! Eftersom du kan arbeta inom vårdens alla delar så finns det en stor valmöjlighet av karriärvägar. Du kan arbeta på vårdcentral, sjukhus, inom psykiatrin samt på läkemedelsföretag.

Här kan du läsa mer om utbildningen Medicinsk sekreterare

Är det några platsbundna träffar även om det är en distansutbildning?

Ja, det kommer att vara 10 obligatoriska träffar hos oss i Göteborg. De obligatoriska träffarna, som främst är fördelade till de olika delkursernas start och slut, kommer bland annat att innehålla examinationer, språkhandledning och praktiska övningar.

Kan jag jobba under tiden jag pluggar?

Ja, men ha i åtanke att kontakttolkutbildningen är en heltidsutbildning och det krävs mycket disciplin för att klara studierna, i synnerhet då studierna sker på distans. Vi rekommenderar därför inte att man arbetar alltför mycket vid sidan av studierna.

Vissa dagar i veckan kommer det att vara digitala föreläsningar, grupparbeten, självstudier och en period av utbildningen innefattar LIA (lärande i arbete). Då gäller heltid på företaget. Du kan läsa mer om LIA här.

Hur mycket LIA (praktik) är det?

LIAn är den mest praktiska delen av en yrkeshögskoleutbildning och en viktig sådan. Totalt är det LIA under 4 veckor av utbildningen.

Var ska jag göra min LIA?

Du väljer själv var du vill göra din LIA. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen. Du söker din LIA-plats själv med stöd från skolan och studerandeansvarig.

Kostar det något att läsa denna utbildning?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Hur ser anställningsstatistiken ut efter avslutad utbildning?

Detta är en helt ny utbildning och det är första gången denna yrkesroll utbildas på yrkeshögskolenivå. Därför har vi ingen specifik statistik på hur många som fått jobb efteråt. Däremot råder stor brist på utbildade kontakttolkar i hela Sverige, bara utav de företag vi har varit i kontakt med har anställningsbehovet varit över 25 600 personer.

Räcker det med att ladda upp sina gymnasiebetyg?

Nej. Behörighetskraven för denna utbildning är grundläggande behörighet, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande samt godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Du ska även ha god kunskap i arabiska eller dari, i såväl tal som skrift.

Jag saknar gymnasieexamen. Kan jag inte söka då?

Jo, det kan du. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av denna utbildning även om du saknar full behörighet.

Jag har inte läst Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Kan jag inte söka då?

Jo, det kan du. Skriv i din ansökan att du önskar ”komplettera senare” och kontakta komvux på din hemort så kan du läsa in kursen via dem. När du är klar, kompletterar du din ansökan med betyget från kursen.

Ingår träffar på plats även om det är en distansutbildning?

Ja, det kommer att vara 4 obligatoriska träffar under studietiden, där varje träff sträcker sig över 2 dagar. Två tillfällen ligger på hösten och två på våren.

Kan jag jobba under tiden jag pluggar?

Lärarassistentutbildningen är en heltidsutbildning. Vissa dagar i veckan kommer det vara föreläsningar, grupparbeten, självstudier och andra dagar är det LIA. Även om du till viss del kan styra dina studietider, kommer du att ha LIA några dagar i veckan parallellt under i princip hela utbildningen. Det är därför svårt att kombinera denna utbildning med ett fulltidsjobb på vardagarna.

Hur mycket LIA (praktik) är det?

LIA:n är en viktig del av utbildningen och stor del läggs på den. Den kommer att ligga 2-3 dagar/vecka parallellt med övriga kurser under i princip hela utbildningen.

Var ska jag göra min LIA?

Du väljer själv var du vill göra din LIA. Det går bra att göra den på din hemort. Du söker din LIA-plats själv och det finns inga ”tilldelningsskolor” som du måste vara på.

Finns det skolor och kommuner som anställer lärarassistenter?

Detta är en relativt ny yrkeskategori i skolan. Flera kommuner och skolor har börjat rekrytera lärarassistenter och den främsta anledningen är att det idag råder stor lärarbrist. De anställda lärarna behöver därför avlastas från administrativa sysslor så att de kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. De arbetsuppgifter som inte måste skötas av en lärare kan istället utföras av en lärarassistent.

Vad får jag lära mig i utbildningen?

Du får lära dig om skolans organisation och uppdrag. Viktiga delar handlar om skolans värdegrund. Du får också lära dig om vilka sysslor som kan ingå i ditt arbete som lärarassistent. Det kan handla om allt från hur man skriver och hanterar olika dokument, till hur man ansvarar för olika digitala verktyg som används på en skola.

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att få göra?

Exakt vilka arbetsuppgifter du kommer att få utföra styrs av skolans behov och vilken kompetens och erfarenhet du har sedan tidigare. Det kan alltså skilja en del mellan vad du och dina klasskompisar får göra.

Arbetar jag tillsammans med läraren i klassrummet?

Fokus i utbildningen ligger på arbetsuppgifter som ligger utanför klassrummet. Tanken är inte att du ska bli en hjälplärare eller vikarie när ordinarie lärare är sjuk. Om du vill vara säker på att få jobba mer direkt riktat mot elever, bör du därför leta efter en annan utbildning. Som lärarassistent kommer du att jobba i en skola och naturligtvis kommer du att lära känna både elever, lärare och andra yrkeskategorier i skolan.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Hur ser anställningsstatistiken ut efter avslutad utbildning?

Detta är en helt ny utbildning och det är första gången denna yrkesroll ingår i som yrkeshögskoleutbildningen. Därför finns det ingen specifik statistik på hur många som får jobb efteråt. Tittar man generellt på yrkeshögskoleutbildningars statistik över antalet anställda ser man att 9 av 10 som har en yrkeshögskoleexamen har ett jobb 6 månader efter avslutad utbildning.

Jag saknar gymnasieexamen. Kan jag inte söka då?

Jo, det kan du. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av denna utbildning även om du saknar full behörighet.

Jag har inte läst Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2. Kan jag inte söka då?

Jo, det kan du. Kontakta komvux på din hemort så kan du läsa in denna kurs via dem. När du är klar, kompletterar du din ansökan med betyget från kursen.

Hur fungerar en distansutbildning?

Steriltekniker är en distansutbildning som du läser på heltid under 1,5 år. Under studietiden arbetar du både enskilt och i grupp och föreläsningar sker via en digital läroplattform.

Du deltar digitalt på föreläsningar och seminarier, och det fungerar bra att delta oavsett var du bor i landet. Föreläsningarna är interaktiva med utbildaren och sänds oftast live. Du som studerande behöver ha tillgång till en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset eller hörlurar för att delta. Föreläsningarna finns tillgängliga att se på i efterhand då de sparas.

Är det några träffar på plats under studietiden även om det är en distansutbildning?

Ja, under studietiden kommer det att vara cirka 8 stycken träffar på plats i Stockholm eller Uddevalla, beroende på vilken ort du sökt till. Träffarna kan även ske genom studiebesök på annan ort.

Kan jag jobba under tiden jag pluggar?

Det är upp till den studerande själv att avgöra om det finns tid och möjlighet att kombinera studier med deltidsjobb. Kom ihåg att utbildningen läses på heltid och upplägget av kurserna är anpassade därefter. Därför behöver du som studerande vara tillgänglig under dagtid när föreläsningarna sker.

Hur mycket LIA (praktik) är det?

Under studieperioden är du ute på praktik i 18 veckor, uppdelat på två perioder. Du söker din LIA-plats själv, så ett tips är att börja söka i god tid!

Din LIA kan du göra varsomhelst i Sverige, så länge LIA-platsen är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Observera att du inte kan göra din LIA på distans, utan det förutsätter att du är fysiskt på plats.

Är det gratis att plugga till steriltekniker?

Ja, utbildningen på Vårdyrkeshögskolan är kostnadsfri och CSN-berättigad. Den enda kostnaden som eventuellt tillkommer är för kurslitteratur, som den studerande själv står för.

Hur ser anställningsstatistiken ut efter examen?

Många som läst till steriltekniker på Vårdyrkeshögskolan går ut i arbete direkt efter examen! Generellt är det 9 av 10 som får jobb inom sex månader efter avslutad utbildning inom yrkeshögskolan och en anledning till detta är att en yrkeshögskoleutbildning endast får starta om det finns ett behov av en specifik yrkesroll eller kompetens på arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om det här.

Vad behöver jag för att kunna bli antagen?

Utbildningen har olika behörighetskrav beroende på vilken ort du sökt till, se specifika behörighetskrav nedan.

Stockholm

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Etik och människans livsvillkor
 • Godkänt betyg i Hälsopedagogik
 • Godkänt betyg i Medicin 1
 • Godkänt betyg i Psykologi 1
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Vård- och omsorgsarbete 1
 • Godkänt betyg i Vård- och omsorgsarbete 2

Uddevalla

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Varför skiljer sig behörighetskraven åt mellan orterna?

Utbildningarna arbetas fram tillsammans med näringslivet, där branschföretagen har olika krav beroende på vad de ser som viktig förkunskap för att klara av utbildningen och yrkesrollen steriltekniker.

Utbildningarna leder dock till samma kunskap och yrkesroll.

Hur är utbildningen upplagd?

I Lund har man föreläsningar och praktiska övningar två till tre dagar per vecka, därutöver är det egna studier upp till heltid. Under LIA-perioderna följer man sin handledares arbetstider.

I Karlstad är upplägget nästan detsamma, men med tre dagar per vecka på plats i skolan. Där är även metodövningar förlagda till helgdagar (lördag eller söndag) cirka två till tre dagar per termin.

För distansupplägget studerar du på distans, med några platsträffar i Gävle under studietiden.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Totalt är det tre LIA-perioder (praktikkurser) under utbildningens gång om 3, 5 respektive 8 veckor. LIA-perioden är förlagd på tandklinik där du under handledning praktiskt får utöva det teoretiska du lärt dig under utbildningen.

Hur får man en LIA-plats?

Att skaffa en LIA-plats hos ett företag skiljer sig lite åt mellan våra olika utbildningsorter.

Karlstad

Inom Folktandvården i Värmland ordnas platser centralt ifrån. Vill du genomföra din LIA hos en privat klinik ordnar du platsen själv med stöd från oss.

Lund

Den första LIA-perioden ordnas i samarbete med Folktandvården och privattandläkarna. Den andra och tredje perioden söker du själv med stöd från oss.

Gävle

Vårdyrkeshögskolan blir tilldelade platser från Folktandvården av LIA-samordnaren i Region Gävleborg och dessa platser fördelas mellan de studerande. LIA-platser på privata kliniker och utanför regionen söker du själv.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan söka studiemedel från CSN. Kostnad tillkommer dock för kurslitteratur.

Kan man arbeta samtidigt?

Vi rekommenderar inte att du kombinerar studier med arbete, då det är en heltidsutbildning som periodvis kan vara krävande.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Nej, tyvärr inte. Detta är en platsbunden utbildning och du går miste om mycket om du missar föreläsningarna.

Räcker det med att ladda upp sina gymnasiebetyg?

Om du har en fullständig gymnasieexamen inklusive godkänt betyg i Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2 räcker det med att ladda upp gymnasiebetygen. Har du läst in några kurser på folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning laddar du även upp dessa. Om du har studerat utomlands och har betyg motsvarande en svensk gymnasieexamen ska du enbart ladda upp en bedömning från UHR.

Du kan läsa mer om det här.

Jag saknar en gymnasieexamen och/eller godkända betyg i Svenska 2. Kan jag skicka in en ansökan ändå?

Vi rekommenderar att du läser in de kurserna du saknar på komvux via din hemkommun. Tandsköterska är en populär utbildning och om vi får in många sökande som är fullt behöriga minskar chansen att bli antagen för de som saknar betyg i vissa kurser som krävs. Vårdyrkeshögskolan kan även erbjuda preparandkurser, dock räknas de kurserna enbart om du söker en utbildning hos oss. Kontakta den studerandeansvarige på utbildningsorten för mer information.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter att man har gått klart utbildningen?

Det finns stora möjligheter till jobb efter examen – behovet av fler utbildade tandsköterskor är stort både på kort och längre sikt på flera orter i landet. LIA-perioderna är en framgångsfaktor och definitivt en väg in till anställning direkt efter genomförd utbildning. Du som studerande blir ditt eget varumärke.