Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om hur det är att studera på Vårdyrkeshögskolan. Har du fortfarande funderingar? Välkommen att kontakta den studerandeansvarige för utbildningen.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni innebär att rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör att gälla.

I linje med Folkhälsomyndighetens senaste bedömning planerar vi för att stegvis återgå till undervisning på plats. Detta måste dock ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning. Vi kommer fortsatt säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika smittspridning av covid-19.

Det betyder att studerande och elever stegvis kan återgå till undervisning på plats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta innebär att vi kommer att bjuda in åk ett till att påbörja sina studier på plats hos oss när höstens termin startar. Vi kommer sedan, stegvis, att fasa in åk två under kontrollerade former. Detta kan ta kortare eller längre tid. Ni kommer att få mer information ifrån er studerandeansvarig om vad som gäller för just er klass beroende på lokala förutsättningar.

Vi kommer att anpassa verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför reserverar vi oss för ändringar. Vid frågor är du välkommen att kontakta den som står som ansvarig för din utbildning för mer information.

När du läser en distansutbildning deltar du digitalt på föreläsningar och seminarier vilket gör att du kan studera oavsett var du bor i landet. Föreläsningarna är interaktiva med utbildaren och sänds oftast live. Du som studerande behöver ha tillgång till en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset eller hörlurar för att delta. Föreläsningarna finns vanligtvis tillgängliga att se på i efterhand då de spelas in. Under studietiden arbetar du både enskilt och i grupp där arbetet sker via en digital läroplattform.

Våra distansupplägg inkluderar vanligtvis en eller flera obligatoriska träffar på plats på någon av Vårdyrkeshögskolans orter. Vid dessa tillfällen sker exempelvis praktiska uppgifter, examinationer eller andra moment som anses svåra att genomföra digitalt. Var därför beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden.

Du som är behörig kommer först efter att din ansökan är fullständig och granskad, att få en inbjudan till att göra ett särskilt webbaserat prov och därefter ett gruppsamtal. Det webbaserade provet mäter din kunskap i engelska, logik och svenska samt hur du förstår instruktioner och använder dig av dessa. Gruppsamtalet är framtaget för att mäta din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt utifrån argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp.

När antagningsbeskedet är klart, skickas ett automatiskt meddelande ut genom vårt ansökningssystem, yh-antagning.se, där du uppmanas att logga in på ”mina sidor” i systemet och läsa ditt besked.

Läs mer om urvalsprocessen här >>

Nej, alla utbildningar på Vårdyrkeshögskolan är kostnadsfria och CSN-berättigade. Den enda kostnaden som tillkommer är för kurslitteratur, som du som studerande själv står för.

Det beror på att det är det lokala arbetslivet som styr utbildningens innehåll. Alla våra utbildningar utformas med representanter från näringslivet för att möta arbetsmarknadens behov. Eftersom behovet kan variera i olika delar av landet, kan även våra kurser variera lite mellan orterna.

När den ordinarie ansökningsperioden är över kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan, vilket betyder att du fortfarande kan söka till utbildningen. För dig som har gjort en sen anmälan kan ditt eventuella antagningsbesked komma något senare än för de som har ansökt under den ordinarie ansökningsperioden.

Läs mer om hur du gör en sen anmälan >>

Ja, det kan du. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av en utbildning även om du saknar full behörighet. Läs mer om olika sätt att bli behörig >>

Reell kompetens innebär att du har inhämtat kunskap som motsvarar de formella behörighetskraven, exempelvis genom arbetslivserfarenhet eller att du läst kurser som kan likställas med de kurser som ingår i behörighetskraven.

När du ansöker till en utbildning så uppger du att du vill granskas utifrån reell kompetens. Bifoga även intyg och/eller en beskrivning av din reella kompetens. Därefter kontaktar vi dig för en bedömning som kan ske genom samtal eller prov.

20-procentsregeln innebär att 20 procent av en utbildnings platser får bestå av sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Du kan alltså behörighetsförklaras ändå, om vi, tillsammans med utbildningens ledningsgrupp, bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och det framtida yrket.

När du ansöker till en utbildning som du saknar formell behörighet till är det därför viktigt att du uppger detta i din ansökan. Glöm inte heller bort att lägga till underlag och intyg på din kompetens, så som längre beskrivning, utbildnings- eller kursintyg, intyg från arbetsgivare eller motsvarande i din ansökan.

Du ansöker själv om studiemedel direkt hos CSN.

Antagningsbesked skickas ut den 22 juni. Du kommer att kunna läsa ditt antagningsbesked inne på yh-antagning.se. Du får såklart ett mejl från oss också när du kan läsa beskedet. Om du inte är behörig så får du den informationen ett tag innan antagningsbeskedet. Är du behörig så kommer du antingen erbjudas en plats eller få information om din reservplacering.

Du väljer själv var du vill göra din LIA. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen så länge LIA-platsen är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du söker din LIA-plats själv med stöd från skolan och studerandeansvarig. Observera att du inte kan göra din LIA på distans, utan det förutsätter att du är fysiskt på plats (anpassningar sker under Covid-19).

Många som läser på Vårdyrkeshögskolan går ut i arbete direkt efter examen! Generellt inom yrkeshögskolan får 9 av 10 jobb inom sex månader efter avslutad utbildning. Detta är mycket tack vare att en yrkeshögskoleutbildning endast får starta om det finns ett uttalat behov på arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om det här.

Det är upp till den studerande själv att avgöra om det finns tid och möjlighet att kombinera studier med deltidsjobb. Kom ihåg att utbildningen läses på heltid och upplägget av kurserna är anpassade därefter. Därför behöver du som studerande vara tillgänglig under dagtid när föreläsningarna sker.