×
 

Utveckla en YH-utbildning med oss

Vill du se till att era nyanställda besitter rätt kunskap? Välkommen att engagera dig i någon av våra ledningsgrupper. Tillsammans ansvarar vi för att utbildningen matchar de kompetensbehov som finns i just din bransch. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Därför har vi en tät samverkan med näringslivet.

Vad gör en ledningsgrupp?

Alla våra YH-utbildning har en egen ledningsgrupp kopplad till sig med representanter från arbetslivet som besitter viktig kunskap från det aktuella yrkes- och utbildningsområdet. Ledningsgruppens främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling. De ser även till att den håller hög kvalitet och motsvarar kompetensbehovet som finns på arbetsmarknaden – för framtidens kompetensförsörjning.

Vilka sitter med i ledningsgruppen?

  • Företag, organisationer, kommuner och myndigheter
  • Vårdyrkeshögskolan
  • Skolväsendet
  • Studerande från den specifika YH-utbildningen

Hur växer en ledningsgrupp fram?

Ledningsgrupper sätts samman efter att vi fått besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka YH-utbildningar vi blivit beviljade att starta. Vanligt är att de företag som har initierat ansökan och varit delaktiga i framtagandet av utbildningen också sitter med i ledningsgruppen, men självklart är även andra företag välkomna. Flera ledningsgruppsföretag ser även möjligheten att ta emot studerande på LIA (praktik).

Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens fortsatta utveckling. Det är kostnadsfritt att sitta med i ledningsgruppen.

Vill du som företag delta i ledningsgrupp?

Är du som företag är intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper? Välkommen att kontakta utbildningsledaren för respektive utbildning.

Vill du som studerande engagera dig?

Kontakta din utbildningsledare! Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte i början av utbildningen. Din uppgift är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Vid examen får du ett intyg för din insats.