Se till att din framtida arbetskraft är rätt utbildad

För att vi på Vårdyrkeshögskolan ska lyckas skapa bra yrkeshögskoleutbildningar som motsvarar de krav som ställs av branschen krävs en tät samverkan med näringslivet. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Därför har alla våra YH-utbildningar en ledningsgrupp kopplad till sig, bestående av representanter som besitter viktig kunskap från:

  • Olika företag inom aktuell bransch
  • Vårdyrkeshögskolan
  • Skolväsendet
  • Studerande från den specifika YH-utbildningen

Vad gör en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, men deras främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling. Det ser även till att den håller hög kvalitet och motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen – för framtidens kompetensförsörjning.

Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens utformning. Det är en unik chans att påverka utbildningens utveckling utifrån branschens behov. Det är givetvis kostnadsfritt att sitta med i ledningsgruppen.

Hur växer en ledningsgrupp fram?

Ledningsgruppen sätts samman efter att vi blivit beviljade att starta utbildningen av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vanligtvis är det de företag som har initierat ansökan och varit delaktiga i framtagandet av utbildningen som också sitter i ledningsgruppen.

Är ditt företag intresserade?

Välkommen att kontakta oss på Vårdyrkeshögskolan om du är intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper! Du hittar kontaktuppgifter till respektive ort och utbildning här.

Vill du som studerande engagera dig?

Du som studerar hos oss kan också sitta med i en ledningsgrupp! Som studeranderepresentant är din uppgift att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Era åsikter är oerhört viktiga för oss! Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte som vanligtvis hålls i början av utbildningen, och inför detta kan du anmäla ditt intresse till den studerandeansvarige. Vid examen erhåller studeranderepresentanten ett intyg för sin insats i ledningsgruppsarbetet.