Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Se till att din framtida arbetskraft är rätt utbildad

För att skapa en bra yrkeshögskoleutbildning som motsvarar de krav som ställs av branschen, krävs en tät samverkan med arbetslivet. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Därför har alla våra utbildningar en ledningsgrupp kopplad till sig.

Ledningsgruppen består av:

  • Representanter från näringslivet
  • Studerande från den aktuella utbildningen
  • Vårdyrkeshögskolan
  • Skolväsendet

Vad gör en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, men deras främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling och se till att den håller hög kvalitet samt motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och påverka utbildningens utformning – för framtidens kompetensförsörjning.

Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens utformning. Det är givetvis kostnadsfritt att sitta med i ledningsgruppen.

Flera av de företag som sitter med i ledningsgruppen tar även chansen att ta emot LIA-studerande (praktikanter), och flera väljer även att anställa våra studerande efter utbildningen. Detta är en unik chans att påverka utbildningens utveckling utifrån branschens behov. Tillsammans skapar vi högkvalitativa yrkeshögskoleutbildningar som leder till att de studerande får den kompetens som behövs för att direkt kunna gå ut i jobb efter examen.

Hur växer en ledningsgrupp fram?

Ledningsgruppen sätts samman efter att vi blivit beviljade att starta utbildningen av Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH.  Oftast är det de företag som har initierat ansökan och varit delaktiga i framtagandet av utbildningen som sitter i ledningsgruppen.

Vill ditt företag sitta med i en ledningsgrupp?

Välkommen att kontakta oss på Vårdyrkeshögskolan om du är intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper! Du hittar kontaktuppgifter till respektive ort och utbildning här.

Hur kan du som studerande engagera dig?

Du som studerar hos oss kan också sitta med i en ledningsgrupp! Som studeranderepresentant är din uppgift att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Era åsikter är oerhört viktiga för oss! Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte som vanligtvis hålls i början av utbildningen, och inför detta kan du anmäla ditt intresse till den studerandeansvarige. Vid examen erhåller studeranderepresentanten ett intyg för sin insats i ledningsgruppsarbetet.