Ett gynnsamt tillfälle för studerande och företag

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA (lärande i arbete) som är den mest praktiska delen av utbildningen. LIA är en win-win situation där ni som företag får in extra resurser – helt kostnadsfritt, samtidigt som våra studerande samlar på sig praktiska färdigheter och får erfarenhet av sina kommande yrkesroller och branscher. Varje termin har vi flera klasser som går ut på LIA hos företag i hela landet, ibland även internationellt.

Våra studerande ansvarar själva för att söka sina LIA-platser hos de företag de är intresserade av, men du som företag kan också anmäla ditt intresse till att ta emot studerande. Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att ge våra studerande en fot in på arbetsmarknaden, möjlighet att bygga kontaktnät och stärka sina chanser till en anställning efter studierna. Praktiken sammanlänkar näringslivet med framtidens arbetskraft på ett fantastisk sätt.

Utmärkt rekryteringsväg

Planerar ert företag en framtida rekrytering? Då är LIA-perioden en utmärkt rekryteringsväg där både studerande och företag har möjlighet att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning. Våra studerande är försäkrade under hela utbildningen både inom och utom Sveriges gränser. Mer information hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad förväntas av er som LIA-företag?

För att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av praktikperioden krävs engagemang, bra arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare. Det är viktigt att den studerande får en bra introduktion för att snabbt bli en resurs för verksamheten. Arbetsuppgifterna ska ligga inom ramen för utbildningen och planeras med fördel in tillsammans med den studerande. Det är bra om ni redan innan LIA-periodens start kommit överens om vad som ska utföras.

I regel ska våra studerande följa de arbetstider och riktlinjer som gäller på företaget. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både företag och studerande välja att avbryta praktiken. I slutet av LIA-perioden behöver du som handledare utvärdera den studerandes arbetsinsats samt YH-utbildningens innehåll efter en given mall.

Vi erbjuder handledarträff

För att underlätta för handledaren erbjuder vi våra LIA-företag möjligheten att komma på en handledarträff. Syftet med träffen är att ge en introduktion till vad det innebär att ta emot en LIA-studerande. Ni får också en presentation av oss och utbildningen samt träffar den studerandeansvarige som även blir er kontaktperson. Detta är även ett tillfälle där man får möjlighet att nätverka och skapa nya affärskontakter.

Information för dig som handledare

Planering och uppstart

I den här videon belyser vi ledarskapsperspektivet för dig som handledare åt studerande från en YH-utbildning och hur ni tillsammans bör tänka vid planering och uppstart av en LIA-period på ditt företag. Vad är era och den studerandes mål till exempel?

Metoder

I den här videon går vi igenom olika modeller och metoder för målstyrning.

Inlärningstrappa

När vi lär oss något nytt som är relativt komplext så går vi igenom fyra olika faser. I den här videon förklarar vi faserna i den så kallade inlärningstrappan.

Uppföljning

Här går vi igenom några frågor du kan ställa dig gällande uppföljning av den studerandes insatser och resultat.