Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Tips och inspiration - 08/02/2018

Fem anledningar att läsa en Yh-utbildning

Vad är en YH-utbildning?

YH-utbildning är en förkortning av yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som existerar på grund av arbetsmarknadens behov av specifik kompetens. En YH-utbildning är kortare än en universitets- eller högskoleutbildning, alla Vårdyrkeshögskolans aktuella utbildningar är mellan 1-2 år. YH-utbildningar är dessutom mer praktiskt inriktade, vilket innebär att du får komma ut på praktik på en arbetsplats under en stor del av studietiden. Praktiken i YH-sammanhang kallas för LIA, som står för lärande i arbete och är en kurs i utbildningen.

För vem passar en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning passar dig som vill ta klivet in i en ny roll och anta utmaningar, ett nytt kapitel i ditt liv helt enkelt. De som läser en YH-utbildning vet oftast vad de vill jobba med, men framför allt vill de ha stora chanser till jobb direkt efter examen och få känna på yrkesrollen redan under studietiden. Överlag är det hela 93 % av alla som läst en YH-utbildning som har en anställning ett år efter examen.

Vad är unikt med en YH-utbildning?

Förutom LIA-perioderna och att våra utbildare som föreläser kommer direkt från arbetslivet med mycket erfarenhet och uppdaterad kunskap, finns fler unika saker med yrkeshögskolan. En av dem är behörighetskraven.

Likt universitets- och högskoleutbildningar har även YH-utbildningar behörighetskrav när man ansöker. En YH-utbildning kan man ansöka till oavsett, då YH även lägger stor vikt vid motsvarande kunskaper som exempelvis den sökande kan ha erhållit från arbetslivserfarenheter. Till exempel kan du sakna betyg i Engelska 6 men påvisa motsvarande kompetens, som gör att du ändå kan anses som behörig. Alternativt hjälper även YH dig att bli behörig, genom korta preparandkurser.

En stor anledning till varför många väljer att läsa på yrkeshögskola är den höga anställningsstatistiken. 93 % av alla som tar examen från en YH-utbildning får jobb – bara ett år efter avslutade studier.

Vi har listat 5 anledningar att läsa en YH-utbildning:

Fem anledningar att läsa en Yh-utbildning

Publicerad: 2018-08-02