5 vinster med att kompetensutvecklas

Av Sofia Björnér & Amanda Slättenhäll

Att kompetensutvecklas är en investering i din egen framtid och karriär. Genom att förbättra och uppdatera din kunskap kan du stärka din konkurrenskraft, anpassa dig till förändringar, öka din anställbarhet och öppna dörrar till nya karriärmöjligheter. Dessutom leder det till personlig tillfredsställelse och håller dig uppdaterad på trender och innovationer inom ditt område. I den här artikeln ger vi fem anledningar till varför upskill/reskill är en investering som alltid lönar sig.

1. Håll dig relevant och konkurrenskraftig

Arbetsmarknaden blir allt mer konkurrenskraftig och att stå ut i mängden är avgörande för att lyckas. Genom att kompetensutvecklas kan du förvärva nya kunskaper och färdigheter som gör dig mer attraktiv för arbetsgivare och ger dig en fördel gentemot konkurrenter. Att visa att du är villig att investera i din egen utveckling visar på en positiv inställning och en strävan efter att bli bättre.

2. Möta förändringar och nya krav

I dagens snabbrörliga värld är förändringar det enda konstanta. Teknologiska framsteg och förändrade arbetsmetoder är en del av arbetslivet. Att vara flexibel och anpassningsbar är avgörande för att hålla jämna steg med utvecklingen. Genom att ha aktuell kunskap kan du vara proaktiv i att använda de senaste verktygen och teknikerna inom ditt område. Detta gör att du kan anpassa dig till nya arbetsuppgifter och förbli relevant i en föränderlig miljö.

Vill du kompetensutvecklas? Hitta kurser här »

3. Personlig tillfredsställelse

Motivation och arbetsglädje går hand i hand med utvecklingsmöjligheter. Kompetensutveckling handlar inte bara om att förbättra jobbutsikterna utan också om personlig tillfredsställelse. Att kontinuerligt lära sig nya saker hjälper oss att hålla vårt sinne skarpt och ger en känsla av glädje och uppfyllelse i vår personliga och professionella utveckling. Att bemästra nya färdigheter ger en känsla av framsteg och prestation, vilket leder till ökad motivation och arbetsglädje. Vi når inte bara våra mål, utan skapar också en meningsfull och givande framtid.

Möt Sandra, Trine och Jonna som boostade sina yrkesliv med en kurs »

4. Nya karriärmöjligheter

Ny kunskap öppnar dörrar till nya jobbmöjligheter. Det kan öppna upp för nya befattningar, möjlighet att ta på dig mer ansvar eller till och med starta din egen verksamhet. Du ökar din anställbarhet samtidigt som du breddar ditt yrkesområde. Ju mer kompetent du är, desto fler möjligheter kommer du att ha i ditt yrkesliv.

5. Vidga ditt nätverk

Genom att delta i kompetensutvecklingsaktiviteter får du möjlighet att möta och interagera med likasinnade människor inom ditt område. Att läsa en fördjupningskurs ger dig inte bara tillgång till branschexperter, utan också chans att bygga värdefulla relationer och nätverk. Genom att samarbeta med andra kan vi dela idéer, utbyta kunskap och få nya perspektiv, vilket kan vara ovärderligt för vår egen utveckling och yrkesliv.

Kostnadsfria kurser med digitalt upplägg

Vårdyrkeshögskolan är en auktoriserad yrkeshögskola inom vård, omsorg och socialt arbete. Vi utbildar människor för människor i nära samarbete med näringslivet. Med ett helt digitalt upplägg är våra YH-kurser anpassade för dig som yrkesverksam. Dessutom är de kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Kursutbud 2023

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet

Mikrobiologi och vårdhygien

Missbruk och beroende

Psykisk hälsa och suicidprevention

Våld i nära relation

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik

Omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdomar

Psykisk ohälsa hos äldre

Liknande artiklar