Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt du velat veta om Kontakttolk Arabiska/Dari

FAQ - 12/06/2018

2018 är ett extra häftigt år för oss, det är nämligen det år vi fick beviljat att starta en kontakttolkutbildning – för första gången inom yrkeshögskolan!

Du som läser det här, har troligtvis redan lusläst vår information om utbildningen som du finner här, och nu vill du kanske djupdyka ytterligare i distansutbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter. Genom vår serie ”allt du velat veta om” får du ingående information om en specifik utbildning, med svar på alla möjliga tänkbara frågor sammanfattade av våra kunniga studerandeansvariga.

Är det några platsbundna träffar även om det är en distansutbildning?

Ja, det kommer att vara 10 obligatoriska träffar hos oss i Göteborg. De obligatoriska träffarna, som främst är fördelade till de olika delkursernas start och slut, kommer bland annat att innehålla examinationer, språkhandledning och praktiska övningar.

Kan jag jobba under tiden jag pluggar?

Ja, men ha i åtanke att kontakttolkutbildningen är en heltidsutbildning och det krävs mycket disciplin för att klara studierna, i synnerhet då studierna sker på distans. Vi rekommenderar därför inte att man arbetar alltför mycket vid sidan av studierna.

Vissa dagar i veckan kommer det att vara digitala föreläsningar, grupparbeten, självstudier och en period av utbildningen innefattar LIA (lärande i arbete). Då gäller heltid på företaget. Du kan läsa mer om LIA här.

Hur mycket LIA (praktik) är det?

LIAn är den mest praktiska delen av en yrkeshögskoleutbildning och en viktig sådan. Totalt är det LIA under 4 veckor av utbildningen.

Var ska jag göra min LIA?

Du väljer själv var du vill göra din LIA. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen. Du söker din LIA-plats själv med stöd från skolan och studerandeansvarig.

Kostar det något att läsa denna utbildning?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Hur ser anställningsstatistiken ut efter avslutad utbildning?

Detta är en helt ny utbildning och det är första gången denna yrkesroll utbildas på yrkeshögskolenivå. Därför har vi ingen specifik statistik på hur många som fått jobb efteråt. Däremot råder stor brist på utbildade kontakttolkar i hela Sverige, bara utav de företag vi har varit i kontakt med har anställningsbehovet varit över 25 600 personer.

Räcker det med att ladda upp sina gymnasiebetyg?

Nej. Behörighetskraven för denna utbildning är grundläggande behörighet, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande samt godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Du ska även ha god kunskap i arabiska eller dari, i såväl tal som skrift.

Jag saknar gymnasieexamen. Kan jag inte söka då?

Jo, det kan du. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av denna utbildning även om du saknar full behörighet.

Jag har inte läst Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Kan jag inte söka då?

Jo, det kan du. Skriv i din ansökan att du önskar ”komplettera senare” och kontakta komvux på din hemort så kan du läsa in kursen via dem. När du är klar, kompletterar du din ansökan med betyget från kursen.

Publicerad: 2018-12-06