Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt du velat veta om Tandsköterska

FAQ - 11/13/2018

Du som läser det här, har troligtvis redan lusläst vår information om utbildningen som du finner här, och nu vill du kanske djupdyka ytterligare i utbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter.

Genom vår serie ”allt du velat veta om” får du ingående information om en specifik utbildning, med svar på alla möjliga tänkbara frågor sammanfattade av våra kunniga studerandeansvariga.

Hur är utbildningen upplagd?

I Lund och Stockholm har man föreläsningar och praktiska övningar två till tre dagar per vecka, därutöver är det egna studier upp till heltid. Under LIA-perioderna följer man sin handledares arbetstider.

I Karlstad är upplägget nästan detsamma, men med tre dagar per vecka på plats i skolan. Där är även metodövningar förlagda till helgdagar (lördag eller söndag) cirka två till tre dagar per termin.

För distansupplägget studerar du på distans, med några platsträffar i Gävle under studietiden.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Totalt är det tre LIA-perioder (praktikkurser) under utbildningens gång om 3, 5 respektive 8 veckor. LIA-perioden är förlagd på tandklinik där du under handledning praktiskt får utöva det teoretiska du lärt dig under utbildningen.

Hur får man en LIA-plats?

Att skaffa en LIA-plats hos ett företag skiljer sig lite åt mellan våra olika utbildningsorter.

Karlstad

Inom Folktandvården i Värmland ordnas platser centralt ifrån. Vill du genomföra din LIA hos en privat klinik ordnar du platsen själv med stöd från oss.

Stockholm

I första hand söker du din LIA-plats på egen hand med stöd och hjälp från oss.

Lund

Den första LIA-perioden ordnas i samarbete med Folktandvården och privattandläkarna. Den andra och tredje perioden söker du själv med stöd från oss.

Gävle

Vårdyrkeshögskolan blir tilldelade platser från Folktandvården av LIA-samordnaren i Region Gävleborg och dessa platser fördelas mellan de studerande. LIA-platser på privata kliniker och utanför regionen söker du själv.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan söka studiemedel från CSN. Kostnad tillkommer dock för kurslitteratur.

Kan man arbeta samtidigt?

Vi rekommenderar inte att du kombinerar studier med arbete, då det är en heltidsutbildning som periodvis kan vara krävande.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Nej, tyvärr inte. Detta är en platsbunden utbildning och du går miste om mycket om du missar föreläsningarna.

Räcker det med att ladda upp sina gymnasiebetyg?

Om du har en fullständig gymnasieexamen inklusive godkänt betyg i Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2 räcker det med att ladda upp gymnasiebetygen. Har du läst in några kurser på folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning laddar du även upp dessa. Om du har studerat utomlands och har betyg motsvarande en svensk gymnasieexamen ska du enbart ladda upp en bedömning från UHR.

Du kan läsa mer om det här.

Jag saknar en gymnasieexamen och/eller godkända betyg i Svenska 2. Kan jag skicka in en ansökan ändå?

Vi rekommenderar att du läser in de kurserna du saknar på komvux via din hemkommun. Tandsköterska är en populär utbildning och om vi får in många sökande som är fullt behöriga minskar chansen att bli antagen för de som saknar betyg i vissa kurser som krävs. Vårdyrkeshögskolan kan även erbjuda preparandkurser, dock räknas de kurserna enbart om du söker en utbildning hos oss. Kontakta den studerandeansvarige på utbildningsorten för mer information.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter att man har gått klart utbildningen?

Det finns stora möjligheter till jobb efter examen – behovet av fler utbildade tandsköterskor är stort både på kort och längre sikt på flera orter i landet. LIA-perioderna är en framgångsfaktor och definitivt en väg in till anställning direkt efter genomförd utbildning. Du som studerande blir ditt eget varumärke.

Publicerad: 2018-11-13