Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Besök på sterilteknikerutbildningen av finska branschkollegor

Intervju - 05/02/2018

Finska branschkollegor och studerande till steriltekniker

I tisdags hälsade Heide, Tina och Ville på våra studerande som läser till steriltekniker. Heide och Tina är lärare i sterilteknik på den finska yrkesskolan Amiedu och Ville är mikrobiolog samt medlem i utbildningens styrelse. De gör ett utbyte för att bredda sina vyer kring hur utbildningsformen ser ut i andra länder samt hur utbildningarna är upplagda. Förra veckan var de på plats hos oss på Vårdyrkeshögskolan och fick utbyta information kring de olika ländernas utbildningsmotsvarigheter.

Vad gör ni under ert besök i Sverige?

– Vi är på ett lärarutbyte som vi gör genom Erasmus (europeisk utbytesperiod). Vi besöker bland annat Sverige för att bredda våra vyer om hur det fungerar i andra länder. Vi har besökt Stille och så ska vi besöka Karolinska universitetssjukhuset och Vårdyrkeshögskolan.

Hur är utbildningen upplagd i Finland?

– I Finland heter det ”instrumentvårdare” och vi har bedrivit utbildningen sedan 1996. Den är 1,5 år där det ingår LIA-perioder på 4-6 veckor. Utbildningen läses på plats tre dagar i veckan och resten av tiden är självstudietid. De som inte kan medverka på plats på grund av jobb får ansluta via Skype. På så sätt är det väldigt flexibelt upplagt.

Är det stor efterfrågan på steriltekniker i Finland, likt Sverige?

– Ja. Många blir erbjudna jobb på sina LIA-platser.

Utbildningen och utbildningsformen skiljer sig något åt mellan Sverige och Finland. Hos oss läses utbildningen på distans med ett par platsbundna träffar under studietiden medan den är mer platsbunden i Finland. Det är inte heller riktigt samma krav för att bli antagen till utbildningen, men efter utbildningen får man en kvalificerad yrkeshögskoleexamen i Sverige medan man i Finland blir en diplomerad steriltekniker som antingen kan gå direkt ut i arbete eller läsa vidare på yrkeshögskola.

Superkul och givande att få se hur man arbetar med utbildningen i Finland!

Publicerad: 2018-05-02