Digitaliseringens positiva påverkan på svensk sjukvård

Av Sofia Björnér

Digitaliseringen har revolutionerat vården på många sätt. Ny smart teknik har förändrat hur sjukvård bedrivs och hur patienter får tillgång till vård. Digitala verktyg och plattformar har gjort vården mer tillgänglig, effektiv och patientcentrerad. Det har också öppnat upp för en mängd nya möjligheter inom forskning som bidragit till nya upptäckter. I den här artikeln tittar vi närmare på hur digitaliseringen har förbättrat svensk sjukvård och vilka fördelar det medfört.

Telemedicin ökar tillgängligheten

Digital teknik har möjliggjort telemedicin, vilket innebär att patienter kan få rådgivning och behandling från läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare på distans. KRY, MinDoktor och Knodd är bara några exempel på plattformar som gör att människor kan få vård snabbt och mer bekvämt via videosamtal eller chatt, oavsett var de befinner sig.

Detta har ökat tillgängligheten av vård, inte minst för personer som bor på landsbygden eller av andra anledningar inte kan ta sig till en vårdcentral. Samtidigt blir antalet fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler färre, vilket bidrar till effektivare hjälp och minskad risk för smittspridning.

Bättre samarbete mellan vårdinstanser

En av de största förändringarna i svensk sjukvård som digitaliseringen har medfört är digitala patientjournaler. Tack vare digitala verktyg kan vårdpersonal enklare samarbeta och överföra patientinformation mellan olika vårdgivare. Det gör det lättare att följa upp och behandla patienter samtidigt som risken för misstag och dubbla undersökningar minskar. Samordningen av vården ger en mer sömlös och kvalitativ vårdupplevelse, vilket i sin tur kan förbättra behandlingsresultat och minska vårdkostnader.

AI ger bättre diagnostik och behandling

AI (artificiell intelligens) och maskininlärning används alltmer inom svensk sjukvård för att förbättra diagnostik och prognostisering, men även för att hitta nya behandlingsmetoder. Tack vare AI kan stora mängder medicinsk data analyseras för att hjälpa läkare att ställa mer exakta diagnoser snabbare. Det kan också användas för att skapa individuella behandlingsplaner baserat på patientens sjukdomshistoria, vilket är särskilt användbart vid komplexa sjukdomar.

AI kan även hjälpa till att hantera administrativa uppgifter, vilket frigör tid för läkare och sjuksköterskor att fokusera på patientvård. Med hjälp av AI kan man analysera verksamhetsdata för att hitta sätt att effektivisera vårdens resursanvändning. En bättre planering av vårdresurser ger en bättre sjukvård.

Verktyg för vård i hemmet

Nya digitala hjälpmedel möjliggör egenmonitorering, vilket innebär att vårdtagare kan mäta sin hälsa i hemmet. Med hjälp av bärbara teknologier som tillhandahålls av vården kan patienter själva samla in hälsodata. Det gör att personer med till exempel högt blodtryck, diabetes eller hjärtsvikt kan hålla koll på sjukdomen på egen hand, något som inte har varit möjligt tidigare.

Digitala tjänster ökar delaktighet

Digitaliseringen har även bidragit till ett ökat patientengagemang. Hälsoplattformar och appar, som 1177 Vårdguiden och Min Journal, ger patienter en större inblick i sin egen hälsa och tillgång till information som kan hjälpa dem att hantera sin diagnos.

Många vårdgivare har idag egna digitala tjänster där patienter kan boka tid, få rådgivning, se sina journaler och förnya recept online. Elektroniska recept har gjort det enklare för patienter att hämta ut sina läkemedel. Plattformarna gör det möjligt för vårdpersonal att kommunicera med patienterna på ett smidigt sätt.

Innovativa vårdutbildningar

Det är viktigt att fortsätta utforska och använda digitala verktyg och teknologier för att fortsätta förbättra vården och öka patienternas välbefinnande.

Vill du vara med på resan? Just nu är ansökan öppen till Vårdyrkeshögskolans utbildningar med start hösten 2023.

Liknande artiklar

Byta yrke? Tips för dig som vill karriärväxla
24 februari, 2023 Tips

Byta yrke? Tips för dig som vill karriärväxla

Så vågar du byta yrke mitt i livet. En YH-utbildning kan snabbt förändra ditt liv. Få tips och inspiration till hur du kan karriärväxla smart.

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2018 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen en YH-utbildning och varför ska man plugga på en yrkeshögskola? Här listar vi fem anledninga...