Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig. Hon trivdes jättebra med sitt jobb som receptionist på kirurg- och urologmottagningen, men när chansen uppstod att via jobbet utbilda sig till medicinsk sekreterare så kunde hon inte motstå.

I Region Gävleborg där Hanna är anställd, fanns ett stort behov av medicinska sekreterare. Tillsammans med Vårdyrkeshögskolan utformades därför en diplomutbildning i syfte att vidareutbilda regionens egen vårdpersonal. Diplomutbildningar erbjuder samma kvalitet och kompetens som en YH-utbildning men de innehåller inte ett examensarbete, vilket resulterar i ett diplom istället för en yrkeshögskoleexamen. Idag är Hanna färdigutbildad och hon är väldigt glad att hon valde att plugga vidare.

  • "Jag känner verkligen att jag har hittat något som jag tycker är kul! Jag trivs med yrket och mina kollegor! Man kan tro att det lätt blir tråkigt att sitta och skriva, men det är rena motsatsen."

Vad fick dig att vilja läsa utbildningen?

– Jag fick reda på utbildningen via min chef och intranätet på mitt dåvarande jobb. Jag och min chef skickade in en ansökan och sedan blev jag kallad till en intervju. I början var jag väldigt osäker om jag ville gå eller inte. Jag trivdes väldigt bra som receptionist på kirurg- och urologmottagningen. Men efter att ha pratat med alla sekreterare på mitt jobb, så förstod jag att det var dumt att inte ta chansen. Jag hade många administrativa uppgifter i receptionen som jag tyckte var väldigt roliga och att utbilda sig till medicinsk sekreterare kände jag kunde bli ännu bättre. Vilket det blev och jag trivs så bra!

Hur ser din dag ut som medicinsk sekreterare?

– Jag arbetar på kirurgavdelningen där jag för det mesta skriver diktat. Diktat kan till exempel vara att lyssna på läkarens inspelade noteringar för att sedan skriva in det i patientens journal. Det finns alltid saker att skriva, allt ifrån läkarens telefonsamtal till operationer. Jag skriver dock inte hela dagarna utan jag gör mycket annat som att exempelvis sätta rätt kod på diagnoser, sätta upp bevakningar vid utskick av en remiss och förmedla brev till läkaren för signering. Mina dagar består av administrativa uppgifter och skrivande, men var tredje vecka så har vi något som vi kallar “posten” på jobbet. Där tar vi hand om all inkommande post. Vi sorterar, skannar, postar och tar emot post åt läkare och annan personal. Så ingen dag är den andra lik men det är det som gör det så spännande!

Hur känns det nu efter att du är klar med din utbildning?

– Nu när jag är utbildad medicinsk sekreterare och har jobbat som det i några månader, så känns det helt rätt. Jag känner verkligen att jag har hittat något som jag tycker är kul. Jag trivs med yrket och mina kollegor! Man kan tro att det lätt blir tråkigt att sitta och skriva, men jag kan säga att det är rena motsatsen. Det är spännande att få skriva om allt från stora operationer till brev till patienter. Sedan är det mycket svårare än man tror, men man lär sig nya saker hela tiden!

Fler artiklar