Diplomutbildning skapar nya medicinska sekreterare i Gävleborg

Nyhet - 10/23/2019

Vårdyrkeshögskolan har under många år utbildat medicinska sekreterare inom yrkeshögskolan, både i Gävle och över hela Sverige, och har ett nära samarbete med Region Gävleborg genom bland annat ledningsgruppsengagemang. Nu fortsätter samarbetet i form av ett utbildningsuppdrag som utformats med syfte att utbilda regionens befintliga personal till morgondagens medicinska sekreterare.

Att skräddarsy en utbildning som kompetensutvecklar de anställda för att axla nya roller inom verksamheten är värdefullt. Det skapar möjligheter för de anställda att ytterligare kunna bidra till verksamheten och dess mål, vilket i sin tur även gynnar arbetsgivaren.

Vårdyrkeshögskolan och Region Gävleborg har sedan tidigare ett samarbete där regionen har tagit emot flera studerande under LIA (praktikperioder) samt sitter med i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare för att säkerställa branschrelevans och kvalitet.

Tillsammans med Region Gävleborg har Vårdyrkeshögskolan nu skräddarsytt en diplomutbildning utifrån efterfrågan och den aktuella YH-utbildningen, så att den möter de redan yrkesverksamma inom den pågående verksamheten.

Deltagarna kommer från hela regionen och har olika bakgrund, allt från receptionister, ekonomi- och vårdadministratörer till undersköterskor med olika lång arbetslivserfarenhet inom vården. De får i och med denna utbildning en möjlighet till utveckling och nya arbetsuppgifter inom Region Gävleborg. Utbildningen bygger på den pågående YH-utbildningen med samma inriktning, men är anpassad för de yrkesverksamma i regionen.

Genom att erbjuda samma kompetens som YH-utbildningen ger, men i ett anpassat format säkerställer vi en lika hög kvalitet i diplomutbildningen. Skillnaden för den som studerar genom sitt arbete är att utbildningen inte innehåller examensarbete, vilket resulterar i ett diplom istället för en yrkeshögskoleexamen.

– Det innebär att de inom vården får kompetensutveckling parallellt med att de kan fortsätta att arbeta. Branschen tappar därmed inte sina medarbetare under tiden som de studerar. För arbetsgivaren i fråga är lösningen en effektiv väg att satsa på sina medarbetares kompetensutveckling, säger Mats Nyberg, Regionchef för region norr vid Plushögskolan AB.

Om diplomutbildningens upplägg

Diplomutbildningen bedrivs på distans där enstaka träffar på plats ingår under studietiden. Föreläsningarna sker digitalt via Skype och en läroportal, vilket möjliggör studier oavsett var deltagarna bor och befinner sig. I genomsnitt är det sex timmar lärarledd undervisning per vecka och resten av tiden består av självstudier.

Träffarna på plats sker i samband med uppstart av en ny kurs, vilket kan handla om 1-3 heldagar och är till för att deltagarna ska få en bra introduktion till respektive kurs samt få möjlighet att träffa utbildarna som har flera års erfarenhet inom området.

Utbildningsuppdraget är igång sedan den 14 januari 2019 och sträcker sig över 65 veckor, där de teoretiska kurserna varvas med totalt 16 veckors praktik ute i verksamheten hos Region Gävleborg, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. De teoretiska utbildningsdelarna beräknas vara klara i april 2020.

Kurser som matchar branschens behov och krav

Att arbeta som medicinsk sekreterare ställer krav på att den anställde kan bidra till en så patientsäker vård som möjligt, har god kunskap i skriftlig och muntlig kommunikation samt kan arbeta självständigt. Sekreteraren blir en nyckelperson inom organisationen och behöver därför både ha bred och djup kunskap inom bland annat medicinsk dokumentation, journalskrivning och kommunikation. I utbildningen ingår därför kurser som ger denna typ av efterfrågad och nödvändig kunskap för att deltagarna sedan kunna axla rollen som medicinsk sekreterare.

Kontakt

Susanna Petersson, Marknadschef
08-54901317
susanna.petersson@plushogskolan.se