Diplomutbildning skapar nya medicinska sekreterare i Gävleborg

Vårdyrkeshögskolan har under många år utbildat medicinska sekreterare, både i Gävle och över hela Sverige, och har ett nära samarbete med Region Gävleborg genom bland annat ledningsgruppsengagemang. Nu fortsätter samarbetet i form av ett utbildningsuppdrag som utformats med syfte att utbilda regionens befintliga personal till morgondagens medicinska sekreterare.

Att skräddarsy en utbildning som kompetensutvecklar de anställda för att axla nya roller inom verksamheten är värdefullt. Det skapar möjligheter för de anställda att ytterligare kunna bidra till verksamheten och dess mål, vilket i sin tur även gynnar arbetsgivaren. Vårdyrkeshögskolan och Region Gävleborg har sedan tidigare ett samarbete där regionen har tagit emot flera studerande under LIA (praktikperioder) samt sitter med i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare för att säkerställa branschrelevans och kvalitet.

Skräddarsydd diplomutbildning utifrån regionens efterfrågan

Tillsammans med Region Gävleborg har Vårdyrkeshögskolan nu skräddarsytt en diplomutbildning utifrån efterfrågan och den aktuella YH-utbildningen, så att den möter de redan yrkesverksamma inom den pågående verksamheten.

Deltagarna kommer från hela regionen och har olika bakgrund, allt från receptionister, ekonomi- och vårdadministratörer till undersköterskor med olika lång arbetslivserfarenhet inom vården. De får i och med denna utbildning en möjlighet till utveckling och nya arbetsuppgifter inom Region Gävleborg. Utbildningen bygger på den pågående YH-utbildningen med samma inriktning, men är anpassad för de yrkesverksamma i regionen.

Genom att erbjuda samma kompetens som YH-utbildningen ger, men i ett anpassat format säkerställer vi en lika hög kvalitet i diplomutbildningen. Skillnaden för den som studerar genom sitt arbete är att utbildningen inte innehåller examensarbete, vilket resulterar i ett diplom istället för en yrkeshögskoleexamen.

De inom vården får kompetensutveckling parallellt med fortsatt arbete. Branschen tappar därmed inte sina medarbetare under tiden som de studerar. För arbetsgivaren i fråga är lösningen en effektiv väg för att satsa på sina medarbetares kompetensutveckling.

- Mats Nyberg, Regionchef (region norr), Plushögskolan AB

Diplomutbildningens upplägg

Diplomutbildningen bedrivs på distans där enstaka träffar på plats ingår under studietiden. Föreläsningarna sker digitalt via Skype och en läroportal, vilket möjliggör studier oavsett var deltagarna bor och befinner sig. I genomsnitt är det sex timmar lärarledd undervisning per vecka och resten av tiden består av självstudier.

Träffarna på plats sker i samband med uppstart av en ny kurs, vilket kan handla om 1-3 heldagar och är till för att deltagarna ska få en bra introduktion till respektive kurs samt få möjlighet att träffa utbildarna som har flera års erfarenhet inom området.

Utbildningsuppdraget är igång sedan den 14 januari 2019 och sträcker sig över 65 veckor, där de teoretiska kurserna varvas med totalt 16 veckors praktik ute i verksamheten hos Region Gävleborg, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. De teoretiska utbildningsdelarna beräknas vara klara i april 2020.

Kurser som matchar branschens behov och krav

Att arbeta som medicinsk sekreterare ställer krav på att den anställde kan bidra till en så patientsäker vård som möjligt, har god kunskap i skriftlig och muntlig kommunikation samt kan arbeta självständigt. Sekreteraren blir en nyckelperson inom organisationen och behöver därför både ha bred och djup kunskap inom bland annat medicinsk dokumentation, journalskrivning och kommunikation. I utbildningen ingår därför kurser som ger denna typ av efterfrågad och nödvändig kunskap för att deltagarna sedan kunna axla rollen som medicinsk sekreterare.

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären
21 februari, 2022 Intervju

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären

Ritta valde att börja studera på Vårdyrkeshögskolan för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari
29 oktober, 2021 Intervju

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! I våras tog hon examen som kontakttolk med drivkraften att hjälpa andra människor som ...

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare
22 mars, 2021 Intervju

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig, men nä...

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare
30 juni, 2020 Intervju

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare

Dajana testade på flera yrken innan hon slutligen insåg att tandsköterskeyrket var...

Marie karriärväxlade mitt i livet
9 juni, 2020 Intervju

Marie karriärväxlade mitt i livet

Det är aldrig för sent att byta bana i karriären. Marie vågade karriärväxla mitt i livet. Nu läser hon till lärarassistent.

Från barnomsorgen till tolkyrket
18 oktober, 2019 Intervju

Från barnomsorgen till tolkyrket

Golalai ville ha ett viktigt jobb där hon kan hjälpa människor, så därför valde hon att byta karriär - från barnomsorgen till tolkyrket.

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk
16 juli, 2019 Intervju

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk i arabiska.

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet
27 december, 2018 Intervju

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet

Ellen tar snart examen från tandsköterskeutbildningen och nu är hon ute på sin s...

Våra studerande berättar om [LIA]
22 november, 2018 Intervju

Våra studerande berättar om [LIA]

Wanna studerar till lärarassistent och berättar om hennes LIA-upplevelse på en skola i Norrtälje.

Från musikalartist till medicinsk sekreterare
19 juli, 2018 Intervju

Från musikalartist till medicinsk sekreterare

Johanna har hunnit med allt ifrån att jobba som musikalartist till barnskötare. Nu är hon även utbildad medicinsk sekreterare.

Tandsköterskor gör mer än att assistera
3 juli, 2018 Intervju

Tandsköterskor gör mer än att assistera

Amanda Hållams har alltid varit intresserad av mun, tänder och att hjälpa människor. Nu läser hon till sitt drömyrke, tandsköterska.

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker
2 maj, 2018 Intervju

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker

Finska lärare i sterilteknik och mikrobiologi besökte våra steriltekniker för att bredda sin kunskap om utbildningsformen i andra länder.

Sara tar steget mot att bli tandsköterska
12 februari, 2018 Intervju

Sara tar steget mot att bli tandsköterska

Sara har länge velat bli tandsköterska. Nu uppfyller hon sin dröm på Vårdyrkeshögskolan!

Petra avancerar inom vården till tandsköterska
25 januari, 2018 Intervju

Petra avancerar inom vården till tandsköterska

Petra valde att sadla om från undersköterska till tandsköterska. Läs om hur hon upplever YH-utbildningen.