Först ut med ny internutbildning i pedagogisk och social trygghet

Av Sofia Björnér

För första gången någonsin startade Vårdyrkeshögskolan i augusti en grundkurs i Pedagogisk och Social Trygghet (PST) för resurspersoner som arbetar i utbildningskoncernen AcadeMedia. Internutbildningen är ett resultat av ett fantastiskt samarbete med AcadeMedia Academy. Tillsammans ger vi lärarassistenter, resurspedagoger, mentorer och andra som har en stödjande roll i grundskolan eller gymnasiet möjlighet att utvecklas i pedagogisk trygghet.

Utbildar AcadeMedias medarbetare

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med drygt 650 olika förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Bland dessa återfinns Vårdyrkeshögskolan som levererar framtidens kompetens genom att utbilda människor för människor, till och för näringslivet. Tillsammans med AcadeMedia Academy ger Vårdyrkeshögskolan sina koncernkollegor möjlighet till intern kompetensutveckling. Nu har utbildningen för första gången startat och det är cirka 30 förväntansfulla personer med lång yrkeserfarenhet som deltar från AcadeMedias skolor.

– Elevassistenter och andra resurspersoner får idag ta ett stort ansvar för elever som behöver extra stöd i sin utveckling. De är otroligt viktiga för elevernas välbefinnande och lärande, men också för att avlasta lärarna i undervisningssituationen med målet att skapa trygghet och studiero, säger Malin Nylén, pedagogiskt ansvarig på Vårdyrkeshögskolan.

Stor efterfrågan på kompetensutveckling

Utbildningen presenterar ett ”smörgåsbord” av viktiga kunskapsområden, bland annat skolans uppdrag, värdegrundsarbete, pedagogiska metoder och relationsskapande, för att som vuxen i skolan bli pedagogiskt och socialt trygg. Målet är att alla deltagare ska få förutsättningar att kunna skapa en trygg lärandemiljö för alla elever. Maria Bivejö som är utvecklingsstrateg på AcadeMedia Academy är en av dem som håller i utbildningen. Hon förklarar att efterfrågan av en sådan här utbildning funnits länge.

– Vi har förstått att det finns ett sug efter kompetenshöjning och nätverkande för den här personalgruppen. I den pågående debatten hamnar vi ibland i diskussioner kring resurspersonalens vara eller inte vara, och ibland ställs behovet av resurspersonal mot behovet eller önskemålet om fler behöriga lärare. Gruppen är också ganska spretig med många olika roller och positioner i skolans värld, vilket också kan vara en orsak till att ingen riktigt skapat arenor för stöd och utbildning tidigare. Det var verkligen dags att rikta spotlighten mot denna viktiga personalgrupp nu.

Ett extra roligt och välkommet besked kom den 18 maj när regeringen publicerade rapporten Nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Där framgår bland annat förslag om att "Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att tillhandahålla kompetensutveckling för elevassistenter och annan resurspersonal”.

Gissa om vi kände oss glada och stolta över att vi tolkat behoven rätt och nu ligger i framkant, helt rätt i tiden.

– Maria Bivesjö, Utbildningsstrateg AcadeMedia Academy

Vill du utveckla dig och dina medarbetare med en skräddarsydd företagsutbildning? Vårdyrkeshögskolan erbjuder unika och branschspecifika B2B-koncept anpassade efter just ert behov.

Liknande artiklar

Distanskurser för personlig utveckling – studerande berättar
2 september, 2022 Intervju

Distanskurser för personlig utveckling – studerande berättar

Distanskurser när du vill, var du vill hos Vårdyrkeshögskolan. Möt studerande som kompetensutvecklat...

Diplomutbildning skapar nya medicinska sekreterare i Gävleborg
23 oktober, 2019 Nyhet

Diplomutbildning skapar nya medicinska sekreterare i Gävleborg

Vi utökar samarbetet med Region Gävleborg med ett nytt gemensamt utbildningsuppd...

Hur påverkas utbildningsutbudet inom YH?
22 januari, 2019 Nyhet

Hur påverkas utbildningsutbudet inom YH?

Det krävs en hel del för att få starta en YH-utbildning. Här berättar vi hur arbetsmarknaden styr utbudet.