Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Från barnomsorgen till tolkyrket

Intervju - 10/18/2019

Golalai Abdali som studerar till kontakttolk i dari

Nu börjar vi närma oss mitten av den andra terminen för våra studerande som läser till kontakttolk i arabiska eller dari. Yrkeshögskoleutbildningen startade för första gången i mars 2019 och läses under 1,5 år på distans, inklusive några platsträffar på Vårdyrkeshögskolan i Göteborg.

Golalai Abdali är en av de studerande, som vidareutbildar sig till kontakttolk inom dari, något som är hett eftertraktat idag. Golalai kom till Sverige redan 1995 och som nyanländ läste hon SFI och vidareutbildade sig inom barnomsorgen. Sedan dess har hon arbetat inom förskolan, men kände att det var dags att gå vidare i sin yrkeskarriär.

Varför vill du bli tolk?

– Då jag jobbat så länge inom barnomsorgen ville jag nu gå vidare i livet och vidareutveckla mig. Jag vill ha ett jobb där jag kan hjälpa människor som behöver det. Att vara tolk är ett viktigt yrke, det är stor brist på tolkar i dari.

Varför valde du att plugga till tolk på Vårdyrkeshögskolan?

– Jag sökte på tolkutbildningar på nätet och hittade er hemsida. Jag tyckte informationen på hemsidan var bra. Jag sökte även andra tolkutbildningar, men upplevde att jag inte fick någon respons och hjälp med ansökan. På Vårdyrkeshögskolan fick jag ett väldigt bra bemötande, där den studerandeansvarige var tillgänglig och hjälpte mig med min ansökan. Vi hade mycket kontakt under ansökningsprocessen och jag kände mig välkommen till skolan.

Hur har den första terminen på utbildningen varit?

– Mycket bra! Utbildaren och den studerandeansvarige är bra och tillgängliga, det underlättar för studierna. Man får snabb återkoppling och mycket uppmuntran. Strukturen och upplägget är bra och välplanerat. Platsträffarna är bra för då får man träffa sina klasskamrater, utbildaren och studerandeansvarig. Det är lärorikt att få lära sig på plats. Vi har mycket praktiska övningar där vi får knyta samman teori och praktik. Dessutom har vi roligt tillsammans!

Skulle du rekommendera andra att läsa till kontakttolk på Vårdyrkeshögskolan?

– Ja! Jag har redan tipsat två vänner och rekommenderat dem att söka! Jag har berättat för dem hur bra utbildningen är och nu vill de också söka till nästa startomgång.

Publicerad: 2019-10-18