Från barnomsorgen till tolkyrket

Nu börjar vi närma oss mitten av den andra terminen för våra studerande som läser till kontakttolk i arabiska eller dari. Yrkeshögskoleutbildningen startade för första gången i mars 2019 och läses under 1,5 år på distans, inklusive några platsträffar på Vårdyrkeshögskolan i Göteborg.

Golalai Abdali är en av de studerande, som vidareutbildar sig till kontakttolk inom dari, något som är hett eftertraktat idag. Golalai kom till Sverige redan 1995 och som nyanländ läste hon SFI och vidareutbildade sig inom barnomsorgen. Sedan dess har hon arbetat inom förskolan, men kände att det var dags att gå vidare i sin yrkeskarriär.

Varför vill du bli tolk?

– Då jag jobbat så länge inom barnomsorgen ville jag nu gå vidare i livet och vidareutveckla mig. Jag vill ha ett jobb där jag kan hjälpa människor som behöver det. Att vara tolk är ett viktigt yrke, det är stor brist på tolkar i dari.

Varför valde du att plugga till tolk på Vårdyrkeshögskolan?

– Jag sökte på tolkutbildningar på nätet och hittade er hemsida. Jag tyckte informationen på hemsidan var bra. Jag sökte även andra tolkutbildningar, men upplevde att jag inte fick någon respons och hjälp med ansökan. På Vårdyrkeshögskolan fick jag ett väldigt bra bemötande, där den studerandeansvarige var tillgänglig och hjälpte mig med min ansökan. Vi hade mycket kontakt under ansökningsprocessen och jag kände mig välkommen till skolan.

Beskriv hur utbildningens första termin varit!

– Mycket bra! Utbildaren och den studerandeansvarige är bra och tillgängliga, det underlättar för studierna. Man får snabb återkoppling och mycket uppmuntran. Strukturen och upplägget är bra och välplanerat. Platsträffarna är bra för då får man träffa sina klasskamrater, utbildaren och studerandeansvarig. Det är lärorikt att få lära sig på plats. Vi har mycket praktiska övningar där vi får knyta samman teori och praktik. Dessutom har vi roligt tillsammans!

Skulle du rekommendera andra att läsa till kontakttolk på Vårdyrkeshögskolan?

– Ja! Jag har redan tipsat två vänner och rekommenderat dem att söka! Jag har berättat för dem hur bra utbildningen är och nu vill de också söka till nästa startomgång.

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären
21 februari, 2022 Intervju

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären

Ritta valde att börja studera på Vårdyrkeshögskolan för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari
29 oktober, 2021 Intervju

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! I våras tog hon examen som kontakttolk med drivkraften att hjälpa andra människor som ...

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare
22 mars, 2021 Intervju

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig, men nä...

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare
30 juni, 2020 Intervju

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare

Dajana testade på flera yrken innan hon slutligen insåg att tandsköterskeyrket var...

Marie karriärväxlade mitt i livet
9 juni, 2020 Intervju

Marie karriärväxlade mitt i livet

Det är aldrig för sent att byta bana i karriären. Marie vågade karriärväxla mitt i livet. Nu läser hon till lärarassistent.

Från barnomsorgen till tolkyrket
18 oktober, 2019 Intervju

Från barnomsorgen till tolkyrket

Golalai ville ha ett viktigt jobb där hon kan hjälpa människor, så därför valde hon att byta karriär - från barnomsorgen till tolkyrket.

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk
16 juli, 2019 Intervju

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk i arabiska.

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet
27 december, 2018 Intervju

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet

Ellen tar snart examen från tandsköterskeutbildningen och nu är hon ute på sin s...

Våra studerande berättar om [LIA]
22 november, 2018 Intervju

Våra studerande berättar om [LIA]

Wanna studerar till lärarassistent och berättar om hennes LIA-upplevelse på en skola i Norrtälje.

Från musikalartist till medicinsk sekreterare
19 juli, 2018 Intervju

Från musikalartist till medicinsk sekreterare

Johanna har hunnit med allt ifrån att jobba som musikalartist till barnskötare. Nu är hon även utbildad medicinsk sekreterare.

Tandsköterskor gör mer än att assistera
3 juli, 2018 Intervju

Tandsköterskor gör mer än att assistera

Amanda Hållams har alltid varit intresserad av mun, tänder och att hjälpa människor. Nu läser hon till sitt drömyrke, tandsköterska.

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker
2 maj, 2018 Intervju

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker

Finska lärare i sterilteknik och mikrobiologi besökte våra steriltekniker för att bredda sin kunskap om utbildningsformen i andra länder.

Sara tar steget mot att bli tandsköterska
12 februari, 2018 Intervju

Sara tar steget mot att bli tandsköterska

Sara har länge velat bli tandsköterska. Nu uppfyller hon sin dröm på Vårdyrkeshögskolan!

Petra avancerar inom vården till tandsköterska
25 januari, 2018 Intervju

Petra avancerar inom vården till tandsköterska

Petra valde att sadla om från undersköterska till tandsköterska. Läs om hur hon upplever YH-utbildningen.