Psykisk ohälsa påverkar alla – så kan kunskap rädda liv

Av Amanda Slättenhäll

Psykisk ohälsa känner inga gränser – den kan påverka individer i alla åldrar, kön och bakgrunder. Enligt Folkhälsomyndigheten tar runt 1200 personer sina liv varje år. För att förebygga och bekämpa psykisk ohälsa är kunskap avgörande. I den här artikeln får du veta mer om vikten av kunskap gällande psykisk ohälsa och hur du kan gå till väga för att få kompetens i att stödja de som drabbas.

Kunskap är vägen till hopp och förändring

Psykisk ohälsa och suicid är ett allvarligt och utbrett folkhälsoproblem. Årligen mister cirka 1200 personer sina liv i suicid, enligt Folkhälsomyndigheten. För att åstadkomma en förändring krävs förebyggande åtgärder och insatser. En del i detta är den nationella strategin för psykisk ohälsa och suicidprevention som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Strategin syftar till att stärka kunskapsutvecklingen inom området och höja kompetensen hos nyckelpersoner, vilket ses som avgörande för att påverka dagens mörka siffror.

Kompetensutveckling är nyckeln till framtidens utmaningar

Det är viktigt att ha kunskap om hur sårbara människor ska bemötas. Personal inom vård och omsorg behöver fördjupad kunskap om hur suicid kan förebyggas och vilka faktorer som kan framkalla att någon vill ta sitt liv. Men psykiatrisk utbildning är inte bara för blivande psykologer eller vårdpersonal.

Att studera psykisk hälsa och suicidprevention är ett steg mot att skapa ett mer medkännande och insiktsfullt samhälle där alla känner att de har någon att vända sig till i tider av nöd. Genom att öka medvetenheten och utbilda fler människor kan vi tillsammans arbeta mot att minska stigmat kring psykisk ohälsa och rädda liv.

YH-utbildning: ett steg mot samhällsförbättring

Att leva med en mental sjukdom kan vara en isolerande upplevelse. Man kan känna sig missförstådd, stigmatiserad och oförmögen att dela sin smärta. Genom specialiserade kurser kan man öka kunskapen hos personal inom välfärden som kommer i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa och suicidalitet.

Vårdyrkeshögskolan är en auktoriserad yrkeshögskola inom vård, omsorg och socialt arbete. I år erbjuds distanskursen Psykisk hälsa och suicidprevention för första gången, som ett led i att förse personer som arbetar inom välfärden med nödvändig kunskap inom området. Kursen är framtagen med välfärdsinstitutioner och kommuner över hela landet för att svara upp mot det rådande kompetensbehovet.

  • "Vårdyrkeshögskolans kurs möjliggör för en kompetenshöjning som är viktig för att hantera den allt mer utmanande problematiken med ökad psykisk ohälsa."

    – Staffan Falck, biträdande rektor, Sandviken

Flexibel distanskurs för möjlighet till kompetenshöjning parallellt med jobb

Psykisk hälsa och suicidprevention är en fördjupningskurs som syftar till att öka kunskapen för att minska risken för psykisk ohälsa och suicidalitet i samhället. Som kursdeltagare får du kompetens att kunna erbjuda stöd och hjälp till människor som lider av psykisk ohälsa, suicidalitet eller som befinner sig i riskzonen för att drabbas.

Kursen ger dig ett omfattande perspektiv på mentala hälsotillstånd och strategier för suicidprevention. Du lär dig om orsaker, symptom och behandlingsalternativ för psykisk ohälsa och blir rustad för att identifiera varningssignaler, erbjuda inledande interventioner och koppla personer till lämpliga resurser.

Flexibelt kursupplägg

Vill du ta steget mot att göra en positiv inverkan? Med kursen Psykisk hälsa och suicidprevention kan du påbörja din resa mot fördjupat lärande, kostnadsfritt och parallellt med ditt jobb. Tillsammans kan vi bygga en värld där psykisk hälsa är en prioritet och hopp utsträcks till alla som behöver det.

Vill du veta mer om kursen på Vårdyrkeshögskolan? Läs mer här!

  • "Det behövs mycket kunskap om suicid-prevention. Kursen motsvarar ett behov hos oss och kompetensen är en bristvara."

    – Dag Wallströmer, socialchef, Vingåker

Liknande artiklar