Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Nya coronariktlinjer: Återgång till undervisning på plats

Nyhet - 05/31/2021

Från och med den 1 juni börjar Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om stegvis återgång till undervisning på plats att gälla. Det innebär att rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör att gälla.

I linje med Folkhälsomyndighetens senaste bedömning planerar vi för att stegvis återgå till undervisning på plats. Detta måste dock ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning. Vi kommer fortsatt säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika smittspridning av covid-19.

Detta innebär att vi kommer att bjuda in årkurs ett till att påbörja sina studier på plats hos oss när höstens termin startar. Vi kommer sedan, stegvis, att fasa in årskurs två under kontrollerade former. Detta kan ta kortare eller längre tid. Ni kommer att få mer information ifrån er studerandeansvarig om vad som gäller för just er klass beroende på lokala förutsättningar.

Vi kommer att anpassa verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför reserverar vi oss för ändringar. Vid frågor är du välkommen att kontakta den som står som ansvarig för din utbildning för mer information.