Rekordstort intresse för kursen Våld i nära relation – en viktig fråga

Av Sofia Björnér

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett problem som drabbar miljontals människor över hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utsätts minst en av tre kvinnor av fysiskt eller sexuellt våld från en närstående person någon gång i livet. För att förebygga och bekämpa våldet är kunskap avgörande. Sedan 2021 har Vårdyrkeshögskolan erbjudit distanskursen Våld i nära relation för att bidra till en ökad kunskap inom vård och omsorgen. En kurs som väckt stort intresse och engagemang från hundratals sökande. Här tittar vi närmare på samhällsproblemet och möter en tidigare kursdeltagare.

Samhällsproblem med stora mörkertal

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som är svårt att både utreda och mäta. Statistiken visar bara toppen av isberget då många former av våld inte syns i statistiken, så som psykiskt, digitalt, materiellt eller ekonomiskt våld. Dessutom sker ofta övergreppen i det fördolda utan någon polisanmälan, vilket skapar stora mörkertal.

För att lyckas våldsbekämpa krävs samarbete mellan många samhällsaktörer, inklusive utbildningsaktörer. Vårdyrkeshögskolans distanskurs Våld i nära relation är skapad för att öka kunskapen hos behandlande och handläggande yrkesroller inom socialpsykiatrin och LSS, som kommer i kontakt med våldsutsatta.

Anna Venemalm är en av förra årets kursdeltagare som jobbat inom psykiatrin större delen av sitt yrkesverksamma liv, och som idag jobbar inom socialförvaltningen.

– Jag hade skyhöga förväntningar på kursen, men den överträffade dem verkligen. Klassen var fantastiskt duktig, vissa hade jobbat med frågan tidigare, vissa hade egen erfarenhet av våld och de som inte hade någon erfarenhet var otroligt villiga att lära sig. Jag är lyrisk över den här kursen, berättar Anna.

Kunskap - en nödvändig nyckel

För att kunna arbeta mer målinriktat och samordnat har regeringen beslutat om en nationell strategi mellan åren 2017–2026. Tillsammans med civilsamhällesorganisationer är målet att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. Kommuner och myndigheter som Vårdyrkeshögskolan varit i kontakt med uttrycker ett stort behov av kompetensutveckling i sina verksamheter.

– Vårdyrkeshögskolans kurs är högst relevant då vi har, och kommer att ha, ett skriande behov av den här kompetensen, säger Staffan Åkerlund, Skellefteå kommun.

Även Anna beskriver att det saknas väldigt mycket kompetens och att kompetensutveckling är viktigt på flera plan.

– Jag har exempelvis jobbat med mottagandet av ensamkommande flyktningar i flera år och förvånansvärt sällan arbetade vi med frågan om hedersrelaterat våld. Idag är det mer aktuellt, men det blir tydligt hur viktigt kompetensutveckling är. Man utvecklas på ett personligt plan samtidigt som man bidrar till en bättre vård och omsorg, säger Anna.

Rätt kompetens i rätt tid

Under kursen lär sig deltagarna om olika typer av våld som förekommer i nära relationer. De lär sig identifiera tecken på våld och vilka stödinsatser som finns i vård och omsorgen för att ge bästa möjliga stöd till drabbade. Ett viktigt fokusområde är att ge deltagarna verktyg och strategier för att på ett säkert och effektivt sätt kunna arbeta med frågan. Responsen har varit positiv från både kursdeltagare och arbetsliv, och blivit Vårdyrkeshögskolans mest sökta kurs.

– Den gav extremt värdefull information och kunskap. Kursmaterialet, föreläsarna, gruppdiskussionerna och uppgifterna var väldigt givande. Jag har rekommenderat den till alla jag känner och önskar jag kunde läsa om den. Efteråt ville naturligtvis min arbetsgivare använda sig av min kompetens, säger Anna.

Flexibelt kursupplägg

Våld i nära relation är en kostnadsfri distanskurs på 32 veckor. Den läses på halvtid (50%) och är anpassad för att kunna arbeta parallellt.

Liknande artiklar

Anna och Jennie utbildar sig mitt i livet till handledare inom LSS: "Man är aldrig färdiglärd"
6 april, 2023 Intervju

Anna och Jennie utbildar sig mitt i livet till handledare inom LSS: "Man är aldrig färdiglärd"

Vännerna Anna och Jennie läser YH-utbildningen Han...

Byta yrke? Tips för dig som vill karriärväxla
24 februari, 2023 Tips

Byta yrke? Tips för dig som vill karriärväxla

Så vågar du byta yrke mitt i livet. En YH-utbildning kan snabbt förändra ditt liv. Få tips och inspiration till hur du kan karriärväxla smart.

Studera med lön – nytt studiestöd för vuxna
30 september, 2022 Nyhet

Studera med lön – nytt studiestöd för vuxna

Nytt studiestöd för vuxna som uppmanar till kompetensutveckling. Läs om det nya omställnin...

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.