Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Sista dagen för betygskomplettering innan VT-19

Event - 03/25/2019

Komplettering av gymnasiebetyg och andra betyg

Har du ansökt till någon av våra yrkeshögskoleutbildningar som startar till hösten 2019? Och behöver du komplettera din ansökan med betyg från till exempel gymnasiet eller komvux? Så fort du får dina betyg ska du ladda upp dem i yh-antagning.se, där du gjorde din ansökan.

Glöm inte att du behöver ha ansökt till en utbildning och sedan satt din ansökans status till ”kompletterar senare” för att detta ska gälla.

När ska jag senast komplettera min ansökan?

Betyg utfärdade innan VT-19

För betyg utfärdade innan våren 2019 (så som gymnasiebetyg eller betyg från komvux) är sista kompletteringsdag samma som sista ansökningsdagen, den 15 april.

Betyg utfärdade under VT-19

Observera att har du betyg från kurser som blivit utfärdade under våren 2019 är sista datum för komplettering av dessa den 10 juni.

Vid frågor

Har du frågor om ansökan, behörighet och komplettering är du välkommen att kontakta Vårdyrkeshögskolans antagningsenhet.

019-100 080
yhansokan@vardyrkeshogskolan.se

Publicerad: 2019-03-25