Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen

Hittar du alltid anledningar att skjuta upp läsningen av kurslitteratur? Vi vet att det många gånger kan kännas tufft och överväldigande att ta sig igenom de stora textmängderna som högskolestudier ofta innebär. Det gäller att hitta sin studieteknik! Därför listar vi 5 tips som kan underlätta och effektivisera läsningen.

1. Tänk att det du ska läsa är intressant

Innan du börjar läsa kan du påminna dig själv om varför du valt att läsa utbildningen. Säg till dig själv att det du nu ska läsa faktiskt är intressant. Om du trots det har svårt att se det intressanta, får du komma ihåg att det är en av alla pusselbitar för att du ska få ett helhetsperspektiv och bli proffs i din framtida yrkesroll. En positiv och nyfiken inställning gör att läsningen känns lättare!

2. Få överblick över materialet

Vissa börjar med att skumläsa medan andra gillar att noggrant läsa sida för sida från början. Oavsett hur du väljer att göra är en grundläggande strategi att skapa sig en snabb överblick över materialet. Bläddra igenom boken, stanna en stund vid innehållsförteckningen och försök få grepp om sammanhanget i stort. Skapa dig en uppfattning av vad du ska läsa och hur mycket det handlar om. På så sätt hjälper du hjärnan att tillgodogöra sig texten.

3. Dölj texten du inte läser

Drunknar du i texten? Tappar du bort vilken rad du är på? Förståeligt! Vissa böcker innehåller så mycket text att det är svårt för ögat att fokusera. För att förenkla läsningen kan du ta hjälp av ett vanligt papper. Lägg pappret på texten och visa endast den raden du ska läsa, sedan drar du ned pappret vartefter du läser.

4. Plocka ut de viktigaste delarna

Att stryka över viktiga meningar i boken är såklart ett bra sätt för att enkelt kunna gå tillbaka och läsa de viktigaste delarna igen. Ett annat sätt är att sätta små post-it lappar på de sidor du upplevde särskilt bra. Men ett av de smartaste sätten för att minnas viktig information är att skriva ner och sammanfatta det du just har läst i dina egna ord. För visste du att ju fler sinnen du använder, desto bättre lär du dig?

Exempelvis: Läs ett kapitel och skriv under tiden ner centrala begrepp, teorier och frågeställningar på datorn eller i ett block. När du läst klart går du tillbaka i texten och skriver ihop bra förklaringar som du enkelt förstår. Inför tentan kan du sedan plugga på dina egna anteckningar med stöd av boken!

5. Planera läsandet

Strukturera upp ditt läsande, annars kommer du aldrig känna dig klar för dagen och risken finns att du inte ens hinner läsa allting inför tentan. Läs lite varje dag så att det inte känns överväldigande. Bestäm hur många sidor och vilket kapitel du ska läsa. När du sedan läst klart känner du dig nöjd och klar för dagen på riktigt.

Kom även ihåg att vi i genomsnitt kan hålla koncentrationen uppe i 30 minuter. Det innebär att du inte ska sträckläsa, utan ta pauser när du märker att du tänker på kvällens middag eller helgens planer.

Mer tips och inspiration