Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tips till dig som söker LIA

Tips och inspiration - 11/19/2020

Att söka LIA-plats är ungefär som att söka jobb. LIA-perioden är ett tillfälle för dig att lära dig mer om vad yrket innebär i praktiken, samla på dig erfarenhet och det är även din väg in i en ny bransch. Därför vill vi ge dig som ska söka LIA några tips på hur du bäst kommer igång och förbereder dig.

Vårdyrkeshögskolans bästa LIA-söktips

  1. Börja söka LIA-plats i god tid.
  2. Tänk igenom vilka dina främsta styrkor är.
  3. Skriv anpassade personliga brev.
  4. Förbered dig på intervjun.
  5. Nätverka.

Börja söka LIA-plats i god tid

Att vara ute i god tid när du söker LIA är oerhört värdefullt av många anledningar. Du hinner fundera över vilka företag eller organisationer som du är intresserad av och kanske till och med hinner få kontakt med dem innan många andra studerande ens hunnit börja söka. Dessutom sänder det positiva signaler till arbetsgivaren om att du är en person med god planeringsförmåga och framförhållning, så att de också hinner börja planera in för att ta emot dig på bästa sätt.

Förutom detta så har du större utrymme att fila på ditt CV, anpassa personliga brev och förbereda dig inför intervjuer.

Tänk igenom vilka dina främsta styrkor är

Har du hört talas om en Unique Selling Point? Innan du påbörjar allt skrivarbete med CV och personligt brev, så är det bra att fundera på vad din usp är. Vilka är dina främsta styrkor och egenskaper? Och hur kan du genom dessa bidra under din LIA-period på bästa sätt?

När du har koll på vad du är extra bra på och som även är en fördel för yrkesrollen du utbildar dig till, så lyft det i ditt personliga brev! Använd det även under intervjutillfället och ge exempel på när dessa egenskaper och erfarenheter kan komma bra till användning på den arbetsplats du söker LIA hos.

Skriv anpassade personliga brev

Att skriva ett personligt brev till varje företag du söker till kan vara tidskrävande, men det är värt det! Det finns många mallar på personligt brev på nätet och du kan absolut använda en mall som referens, så länge du anpassar det som står i brevet till det aktuella företaget.

Om du söker en LIA-plats som blivit utannonserad – återkoppla och lyft med de punkter som arbetsgivaren skrivit om i platsannonsen och hur de stämmer in på dig. Det kommer att ge dig en större chans att bli kallad på intervju.

Förbered dig på intervjun

Har du blivit kallad på intervju? Kul! Det är alltid bra att vara förberedd, och det kan du vara genom att tänka ut svar på frågor som kan tänkas ställas under LIA-intervjun.

Vanliga frågor kan vara vad du vill få ut av din LIA, varför du tror att du passar bra på just den här arbetsplatsen och ibland kan de även undra över dina svagheter. Oroa dig inte, det här kan du vända till något positivt. Vi alla har någonting som utmanar oss; det kan vara att man är oerhört noggrann så att det tar lite längre tid att göra en uppgift, att man inte är superduktig på datorer eller liknande – men så länge du är medveten om det, så kan du jobba på det och bli ännu bättre!

Utöver detta så kan du även fundera om det är något du undrar över, exempelvis vilka arbetstider företaget har för LIA-studerande eller om du vill veta mer om verksamheten. Det visar på att du är engagerad och intresserad!

Nätverka

Nätverka, nätverka, nätverka! Vi har sagt det förr, och vi säger det igen – att värna om sina kontakter och ta vara på nya kontakter är viktigt! LinkedIn är en bra plattform för att samla sitt nätverk och även hitta nya intressanta personer och arbetsplatser att följa och skapa kontakt med. Det fungerar lite som ditt digitala CV och du kan bygga din profil som ditt ”karriär-jag”. Där kan du även ställa in om du vill vara synlig för arbetsgivare som att du är öppen för nya jobbmöjligheter.

Att bygga upp ett kontaktnät kan ta lite tid, men om du skapar en LinkedIn-profil redan i början av studietiden så kan du skapa kontakt med din klass, utbildare och gästföreläsare. Bara det är ett bra steg mot ett större och relevant nätverk. Med hjälp av dina kontakter kan du höra om någon känner till ett företag som tar emot LIA-studerande. Du kan även gå med i grupper där de skriver om ditt yrkesområde och bransch.