Vi utbildar människor för människor

När du läser på Vårdyrkeshögskolan investerar du både i din egen framtid, och framtiden i stort. Vi tar fram våra yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med branschen för att se till att vara med och driva en innovativ utveckling av vård, hälsa och omsorg. Det, tillsammans med att vi har yrkesverksamma föreläsare, gör att du får den senaste kompetensen som efterfrågas av arbetslivet.

Vårdyrkeshögskolan erbjuder YH-utbildningar inom vård, hälsa, pedagogik, administration och socialt arbete. Alltid kostnadsfritt och CSN-berättigat. Förutom YH-utbildningar och kurser, erbjuder vi även skräddarsydda företagsutbildningar. Läs om företagsutbildningar >>

Våra studerandes åsikter

För oss på Vårdyrkeshögskolan är det oerhört viktigt att våra studerande är nöjda med sin utbildning och gärna rekommenderar den vidare. Detta mäter vi bland annat via en stor studerandeenkät som går ut till samtliga studerande varje höst. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar.

Hösten 2019
Examensgrad 85%
Andel i arbete 87%
Andel i arbete inom rätt område 85%

Hösten 2020
Nöjdhet 81%
Rekommendationsgrad 86%
Examensgrad 83%
Andel i arbete 88%
Andel i arbete inom rätt område 87%

Hösten 2021
Nöjdhet 83%
Rekommendationsgrad 83%

Resultatet visar hur stor andel av våra studerande som är nöjda med sin utbildning samt hur stor andel av våra studerande som kan rekommendera oss som utbildningsanordnare. Examensgrad visar hur stor andel som blivit godkänd i alla kurser och tagit examen.

Andel i arbete är hur många som fått jobb efter utbildningen medan andel i arbete inom rätt område visar hur många som fått jobb i branschen eller området som vi utbildar inom, helt eller till största del.

En del av Plushögskolan AB

Vårdyrkeshögskolan startade 2011 och är, tillsammans med systerskolorna Affärshögskolan och Teknikhögskolan, en del av bolaget Plushögskolan AB. I 25 år har vi bedrivit utbildning i nära samarbete med företag och organisationer. Idag är vi Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och tillhör norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Som en del av Plushögskolan AB är även Vårdyrkeshögskolan auktoriserade enligt Almega Utbildningsföretagen.

Logotyp för auktoriserat utbildningsföretag