×
 

Yrkeshögskolan - smart väg ut i ny yrkesroll

Yrkeshögskoleutbildningar, som ofta förkortas YH-utbildningar, är en eftergymnasial utbildningsform som skapas utifrån arbetsmarknadens behov. YH-utbildningar kännetecknas bland annat av LIA (praktik) och dess starka koppling till näringslivet.

97%

 

av alla som läst på Vårdyrkeshögskolan får jobb inom ett halvår efter examen.

Utbildningar skapade med arbetslivet
Långa praktikperioder
Utbildare som jobbar i branschen

Hur styrs utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan?

Visste du att arbetslivet och yrkeshögskolan går hand i hand? Vilka YH-utbildningar vi erbjuder beror nämligen på vilket behov som finns hos arbetsgivare runt om i landet. Tillsammans med företag, organisationer och myndigheter skapar vi YH-utbildningar utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. När vi har tagit fram en YH-utbildning skickar vi in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, som sedan beviljar de utbildningar de anser bäst förser näringslivet med rätt kompetens. Det betyder att de utbildningar vi startar är ett kvitto på att kompetensen behövs. Detta gör att utbudet av YH-utbildningar varierar mellan orter och från år till år – ”när den behövs, där den behövs”, vilket är det fina med yrkeshögskolans flexibilitet!

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En YH-utbildning är en praktiskt inriktad utbildningsprogram som skapas tillsammans med företag och organisationer. Idén är att fylla kompetensbehovet som finns på arbetsmarknaden, både nu och flera år framåt. Våra program passar dig som snabbt vill komma ut i aktuell bransch efter examen, oavsett om du precis tagit studenten eller befinner dig mitt i yrkeslivet. Precis som universitetsutbildningar berättigar YH-utbildningar till studiemedel från CSN. Alla våra utbildningar är dessutom kostnadsfria.

Vad är en kurs?

Kurs eller kurspaket är en kortare variant av en YH-utbildning som är anpassad för dig som yrkesverksam. Dessa kurser består av en eller flera kurser som du läser på distans med en lägre studietakt, för att du ska kunna kompetensutvecklas vid sidan av arbetet. Det öppnar upp för livslångt lärande och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden! För många leder det till nya spännande uppdrag, större ansvar, högre lön och större utvecklingsmöjligheter.

Hur räknas YH-poäng?

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från det som används av universitet och högskolor. Inom yrkeshögskolan räknar man yrkeshögskolepoäng istället för högskolepoäng. 5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier, vilket innebär att ett års studier består av cirka 200 YH-poäng. Det kan jämföras med universitet och högskolor där ett års studier motsvarar 60 HP-poäng. Vårdyrkeshögskolans program leder till en yrkeshögskoleexamen (minst 200 YH-poäng) medan våra kurser ger dig ett utbildningsbevis (mindre än 200 YH-poäng). Vilken slags examenstyp utbildningen leder till beror alltså på hur många YH-poäng utbildningen har.

Omvandla YH-poäng till HP-poäng

Eftersom poängsystemen skiljer sig åt kan du inte per automatik tillgodoräkna dig poäng från en YH-utbildning om du senare vill läsa på universitet. Det är upp till varje universitet att besluta om. Att omvandla HP-poäng till YH-poäng är däremot lättare. Yrkeshögskolan är nämligen mer generös i behörighetskraven. Om du har läst en kurs på universitetet som krävs för att bli behörig till en YH-utbildning, kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell kompetens.

Yrkeshögskolans starka tillväxt

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som vuxit sig starkare och starkare de senaste åren. Detta mycket tack vare Regeringens stora satsningar på att leverera kvalificerad yrkeskompetens till arbetsgivare. Precis som många andra utbildningsformer finansieras yrkeshögskolan av statligt bidrag. Under perioden 2020-2023 delfinansieras statsbidraget av EU-medel från ett tillfälligt återhämtningsstöd efter coronapandemin.