Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur räknas YH-poäng?

Vad är YH-poäng? Och vad är skillnaden mellan poängsystem inom yrkeshögskolan och på universitet och högskola? Kan man tillgodoräkna sig sina betyg? Här har vi samlat info som kan vara bra för dig att veta när du är nyfiken på att börja läsa en yrkeshögskoleutbildning hos oss. 

 

Poängsystem inom yrkeshögskolan

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från hur man räknar poäng på universitetet och högskolan. YH-utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng, där fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier, vilket innebär att cirka 200 YH-poäng motsvarar ett års studier. På universitet och högskola är det 60 poäng som motsvarar ett års studier.

 

Tillgodoräkning

Eftersom utbildningsformerna skiljer sig åt så kan man inte automatiskt tillgodoräkna sig betyg mellan de två. Inom yrkeshögskolan är det däremot mer generöst och man kan tillgodoräkna sig kunskap utifrån något som kallas för reell kompetens. Här kan du läsa mer om de olika sätten att räknas som behörig till en yrkeshögskoleutbildning.

 

YH-poäng till examen

För att en YH-utbildning ska leda till en examen måste den vara minst ett år lång och innehålla 200 YH-poäng. I de fall där en utbildning inte leder till en examen, så får du istället ett utbildningsbevis, så länge utbildningen är minst 100 YH-poäng.

 

Inom yrkeshögskolan finns två examina:

Yrkeshögskoleexamen

För att en utbildning ska kunna leda till en yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng (1 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete).

En yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

För att en utbildning ska kunna leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng (2 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete) samt utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA).

En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 6 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

 

Läs mer om YH-utbildningars längd, poäng och examen här >>