Hur räknas YH-poäng?

Vad är YH-poäng? Skiljer sig poängsystemet från det poängsystem som används på universitet och högskolor? Ja, inom yrkeshögskolan räknar man YH-poäng istället för högskolepoäng.

En veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng, vilket innebär att ett års studier motsvarar cirka 200 YH-poäng. Det kan jämföras med universitet och högskolor där ett års studier motsvarar 60 HP-poäng.

YH-poäng till examen

De flesta av våra YH-utbildningar leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Vilken slags examenstyp utbildningen leder till beror på hur många YH-poäng utbildningen har. Du kan antingen få en examen, ett utbildningsbevis eller kursintyg.

  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (400 YH-poäng eller mer)
  • Yrkeshögskoleexamen (200-400 YH-poäng)
  • Utbildningsbevis (100-200 YH-poäng)
  • Kursintyg (Mindre än 100 YH-poäng)

Omvandla YH-poäng till HP-poäng

Eftersom poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från systemet inom högskolan kan man inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

Om du däremot vill omvandla högskolepoäng till YH-poäng är det lättare! Yrkeshögskolan är nämligen mer generös i behörighetskraven. Om du har läst en kurs på högskola som krävs för att bli behörig till en av våra YH-utbildningar, kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell kompetens.