Pedagogiskt stöd och språkstöd

Studerande som behöver särskilt stöd under utbildningen har rätt till detta och exempel på särskilt pedagogiskt stöd kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Svenska med yrkesinriktning
  • Teckenspråkstolk
  • Utökad lärar- eller handledartid

Dessa stödinsatser sätts in om det krävs för att den studerande ska nå utbildningens mål och de kan se väldigt olika ut beroende på vem som upplever behov av stödet och det handlar om att kunna anpassa lärprocessen för den enskilde studerande.

Hur går jag tillväga för att söka pedagogiskt stöd eller språkstöd?

Du som är antagen till en utbildning på Vårdyrkeshögskolan samt har behov av stöd och struktur i dina studier kan söka genom att kontakta den studerandeansvarige för din utbildning och boka ett möte kring just ditt behov. Det är viktigt att meddela stödbehovet så tidigt som möjligt för att vi som utbildningsanordnare ska kunna ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan utbildningsstart.