×
 

Hoppa till innehållet

Vad är LIA?

Lärande i arbete, som ofta förkortas LIA, är yrkeshögskolans benämning på praktik. LIA ingår i alla våra yrkeshögskoleutbildningar och är en perfekt möjlighet att samla på dig praktiska färdigheter och erfarenheter från din kommande yrkesroll. För företag innebär det att få in en extra resurs under några veckor. Win-win, om du frågar oss!

Mycket praktiska färdigheter

LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats, så kallat lärande i arbete. Det ger dig som studerande chans att komma ut på en arbetsplats och ta del av verksamhetens dagliga arbete. Under din LIA blir du förberedd inför ditt kommande yrkesliv och får en bra bild av din framtida bransch. Målet är att du ska få en fot in på arbetsmarknaden, knyta kontakter i branschen och stärka dina chanser till en anställning efter studierna.

Våra YH-utbildningar innehåller vanligtvis en till två LIA-perioder, vilket gör det möjligt för dig att testa på olika delar av yrkesrollen. Periodernas längd varierar, men pågår alltid i flera veckor för att du ska få mycket tid på dig att lära känna ditt kommande yrke.

  • Du utbildar dig för att bli en del av arbetslivet, därför ska arbetslivet vara en självklar del av utbildningen. Många studerande erbjuds jobb på sina praktikplatser.

Hur du söker LIA

Som studerande ansvarar du själv för att söka LIA-plats och väljer var du vill göra din LIA utifrån vad som intresserar dig. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen, så länge din LIA är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Ett tips är att börja söka LIA i god tid för att hitta en plats som du verkligen vill ha!

Om du inte skulle få tag i en LIA-plats kan din utbildningsledare komma med tips och stöttning. Observera att om vi som skola ska kunna hjälpa till med LIA-plats så behöver praktikplatsen ligga inom en timmes pendlingsavstånd från skolan.

Handledning och bedömning

Inför din LIA tilldelas du en handledare på företaget som ser till att du snabbt blir delaktig i arbetet. Vi håller givetvis en tät kontakt med dig under tiden du är ute på LIA. Antingen kommer vi ut och besöker dig på din LIA-plats eller så har vi avstämningar via telefon eller digitalt. Efter din LIA får du en bedömning av din handledare.

  • Tips till dig som söker LIA

    Ska du söka praktikplats? Ta del av tips på hur du bäst förbereder dig för att hitta den perfekta LIA-platsen. LIA är enligt många det bästa med YH!

Studerande berättar om sin LIA