×
 

Hoppa till innehållet

Stöd under studietiden

Som studerande på Vårdyrkeshögskolan har du tillgång till olika slags stöd under din studietid. Utöver ekonomiskt stöd från CSN kan du som är i behov av särskilda stödinsatser få det för att nå utbildningens mål.

Särskilt stöd vi erbjuder

Om du har behov av särskilt stöd i dina studier kan söka studiestöd hos Vårdyrkeshögskolan. Vi anpassar lärprocessen för den enskilde studerande då stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på vem som har behov av stödet. När du har blivit antagen kontaktar du utbildningsledaren och bokar ett möte kring just ditt behov. Kom ihåg att meddela stödbehovet så tidigt som möjligt! På så sätt kan vi som utbildningsanordnare ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan utbildningsstart.

 • Pedagogiskt stöd

  För dig med behov av pedagogiskt stöd kan du få hjälp med bland annat anteckningsstöd, inläsning av kurslitteratur, utökad lärar- och handledartid eller teckenspråkstolkning.

 • Tillgänglighetsanpassning

  Studerande med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få anpassningar under studierna. Vi arbetar i enlighet med diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter & möjligheter.

 • Språkligt stöd

  Vårdyrkeshögskolans utbildningar erbjuds endast på svenska, men för dig med annat modersmål än svenska kan vi i vissa fall erbjuda extra stöd i form av ”svenska med yrkesinriktning”.

Studiemedel

Du som studerar på en yrkeshögskola kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, vilket inkluderar både bidrag och lån. Där kan du välja att enbart söka bidraget (som du inte blir återbetalningsskyldig för) eller också studielån. CSN erbjuder även andra typer av studiemedel, så som tilläggsbidrag för barn och merkostnadslån.

 • Du ansöker själv om studiemedel på csn.se, genom att logga in med e-legitimation eller beställa en personlig kod som kommer hem i brevlådan. När du sedan har fått beslut från CSN behöver du lämna en studieförsäkran på deras hemsida.

 • CSN har ett antal villkor som ska vara uppfyllda för att du ska få rätt till studiemedel under din studieperiod. Beroende på vilket stöd du söker kan villkoren se olika ut.

 • Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det är ett extra ekonomiskt stöd för att du lättare ska kunna vidareutbildas, bredda din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Stödet ger dig upp till 80% av din lön.

  Alla utbildningar på Vårdyrkeshögskolan berättigar till detta stöd, men det finns vissa krav du behöver uppfylla. Här berättar vi mer om studiestödet.

   

  Vill du ta reda på vilka krav som gäller för att kunna ta del av omställningsstudiestödet?

  Läs mer på CSN här »

Studentförmåner och rabatter

Som studerande hos Vårdyrkeshögskolan får du även tillgång till många andra förmåner och rabatter. Med Mecenatkortet och Studentkortet får du studentrabatter på bland annat mat, hälsa, mode, resor och böcker. Dessa kort får du automatiskt när du ansökt om studiemedel. Du kan även ansöka om att bli ICA Student, vilket är ett kostnadsfritt ”medlemskap” med bättre erbjudanden på mat, banktjänster och försäkringar, via ditt ICA-kort.

 • Studentekonomi

  Att börja studera innebär ofta en förändring i din ekonomi. Här ger vi dig som studerande tips på hur du kan få pengarna att räcka längre varje månad.

 • Tips för bättre studieteknik

  Känns det svårt att hitta en bra studieteknik som passar dig? Läs våra tips som kan effektivisera ditt plugg. Kontakta din utbildningsledare om du vill ha hjälp att utveckla din studieteknik.