×
 

Särskilt stöd under studietiden

Studerande som är i behov av särskilt stöd har rätt till detta under studietiden. Vårdyrkeshögskolan sätter in de stödinsatser som krävs för att den studerande ska nå utbildningens mål. Vi anpassar lärprocessen för den enskilde studerande då stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på vem som har behov av stödet.

Kontakta oss vid behov av särskilt stöd

Om du har behov av särskilt stöd i dina studier kan söka studiestöd hos Vårdyrkeshögskolan. När du har blivit antagen kontaktar du utbildningsledaren och bokar ett möte kring just ditt behov. Kom ihåg att meddela stödbehovet så tidigt som möjligt! På så sätt kan vi som utbildningsanordnare ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan utbildningsstart.