Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hudiksvall – din satellitort hos Vårdyrkeshögskolan

En satellitort öppnar upp fler möjligheter för dig som vill studera, men som av någon anledning inte kan läsa på utbildningens ”huvudort”. Förutom att det här öppnar upp för att vi kan ge fler personer en chans att läsa en YH-utbildning, så har även arbetslivet på satellitorterna med omnejd ett stort behov av den typen av kompetens som utbildningen ger. Det är därför som utbildningen erbjuds i just Hudiksvall, för företagen här behöver fler personer med den här kompetensen.

Vad är en satellitort?

En satellitort är i princip som en vanlig studieort. Den enda skillnaden är att de studerande befinner sig på en annan ort än där undervisningen utgår från och tar del av föreläsningarna i och kursmoment via länk i realtid.

En yrkeshögskoleutbildning som har en eller flera satellitorter kopplad till sig, har också alltid en ”huvudort” där utbildningen utgår från. På huvudorten bedrivs undervisningen i klassrum med utbildare och studerande. Samtidigt kommer de studerande på satellitorten att befinna sig i ett klassrum i Hudiksvall och delta uppkopplade över nätet i realtid, tack vare en teknisk lösning. Den studerande kan även välja att ta del av undervisningen hemifrån med egen dator.

Hur fungerar det att läsa via satellitort?

Den tekniska lösningen gör det möjligt för de studerande på satellitorten att virtuellt vara i samma rum som utbildare och klassen på huvudorten. De kommer att kunna se och höra föreläsningarna och aktivt delta med ljudupptagning. De kommer även att kunna ställa frågor precis som resten av klassen och vara med i diskussioner och projektarbeten.

Att studera på en satellitort möjliggör inte enbart att man kan ta del av digitala föreläsningar i realtid, det kan även bidra till en stärkt sammanhållning i klassen. Alla studerande som läser på en satellitort kan välja att studera på plats i lokalerna även utöver tiden som liveföreläsningarna sker. Dessa finns tillgängliga som vanligt, för grupparbeten och självstudier. Även en del tentamen kan göras på satellitorten hos den samarbetspartner som Vårdyrkeshögskolan har.

Behöver jag närvara på huvudorten någon gång?

Det kan vara så att de studerande behöver vara på plats på huvudorten vid vissa obligatoriska praktiska moment så som klinikdagar och HLR-utbildning som sker där. I undantagsfall kan det även vara så att någon tentamen eller annat praktiskt moment måste ske på huvudorten.

Adress


info@vardyrkeshogskolan.se