Vad gör en förändringsledare?

Var med och digitalisera Sveriges välfärd! Bli specialist på projektarbete, verksamhetsutveckling och interna förändringsprocesser.

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studieform: Distans

Studietakt: Deltid (75%)

Praktik: 26 veckor

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Inom välfärdssektorn är införandet av ny teknik högaktuell. Digitalisering i vård och omsorgen ger möjlighet till förbättrade arbetsformer och en ökad personcentrering. För att lyckas genomföra digitala förändringsprojekt krävs det förändringsledare som kommunicerar och leder du organisationen genom processen.

Som förändringsledare leder du interna förändringsprojekt med fokus på att motivera och stötta medarbetare i förändringsprocessen. Det kan handla om verksamhetsutveckling, kultur och värderingar eller implementering av en ny strategi. Du arbetar för att både personal och chefer i verksamheten förstår syftet med förändringen och lär sig hantera nya arbetssätt, processer eller tekniker som förändringen medför. På ett strukturerat sätt jobbar du med att förflytta en organisation från ett nuläge till ett nytt läge.

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studieform: Distans

Studietakt: Deltid (75%)

Praktik: 26 veckor

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Det råder ett stort nationellt behov av förändringsledare inom välfärden. Nya digitaliseringsprojekt, som inte minst påskyndats av coronapandemin, har skapat en ökad efterfrågan av kompetens bland företag i hela landet. Det krävs en samordnande och projektledande roll för att lyckas implementera ny teknik och arbetssätt som effektiviserar arbetet. Förändringsledare behövs inom skolan, vården och omsorgen där det är viktigt att höja kvaliteten, produktiviteteten och arbetsmiljön. Det är ett varierande och utvecklande yrke för dig som gillar att jobba med människor och verksamhetsutveckling.

Exempel på yrkesroller

 • Change Manager
 • Digital transformationsledare
 • Förändringsledare inom välfärden
 • Verksamhetsutvecklare, välfärden
 • Välfärdskoordinator

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att leda förändringsprocesser i välfärden. Du kommer ha förståelse för organisationers inverkan på förändringsarbetet, tekniken bakom digitaliseringen och olika yrkesrollers involverande och ansvarsområden inom digitaliseringsprocessen. Efter avslutad utbildning kommer du ha specialiserad kunskap inom bland annat:

 • Förändringsledning, processflöden och ledarskap
 • Värderingar, attityder och människans påverkan av förändring
 • Change Management och nationella strategier kring digitalisering inom välfärd
 • Verksamhetsutveckling
 • Arbetssätt med digitala system och systemförvaltning
 • Projektledning och projektplanering
 • Företagsekonomiska förutsättningar
 • Verktyg och metoder för implementering av förändringsprocesser
 • Arbetsgruppspsykologi och samtalsmetodik

YH-utbildningens upplägg

Förändringsledare inom välfärden är en distansutbildning som du läser under 2 år med en studietakt på 75%. Under studietiden är det 5 träffar hos Vårdyrkeshögskolan i Lund. Träffarna är en heldag vardera med ett hybridupplägg, vilket innebär att du kan delta fysiskt eller digitalt om du inte har möjlighet att medverka på plats.

Utbildningen innehåller verklighetsbaserade moment såsom fallstudier, gästföreläsningar och studiebesök för att skapa en nära kontakt med arbetslivet. Under 26 veckor, fördelat på två perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

 • Det behövs kunskap om förändringsledning för att lyckas bygga broar mellan teknik och människor.

  – Verksamhetsutvecklare, Borås stad

Mer information

Kurser

300
Kurs
Poäng
Introduktion - digitalisering inom välfärd
10
Kursen innefattar: Förändringsresan inom digitalisering • Utmaningar med implementering av digitala projekt inom välfärden • Digitaliseringens utveckling, framtida visioner, mål och utmaningar som välfärdssystemet står inför
Samtalsmetodik, tjänstedesign och digitala möten
30
Kursen innefattar: Samtalsmetodikens påverkan på förändringsarbetet • Storytellning • Tjänstedesign som koncept/metod • Samtalsmetodik som facilitator på workshops och digitala möten • Digitala mötestekniker • Samtalsmetodiska begrepp och arbetssätt
Struktur och organisation inom hälso- och välfärdsinstitutioner
15
Kursen innefattar: Organisationer som inkluderas i välfärdssektorn, så som regioner, kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, invånare och övriga intressenter • Hälso- och välfärdsorganisation • Juridik, lagstiftning och direktiv som påverkar yrkesrollen
Digitala system och systemförvaltning
15
Kursen innefattar: Implementeringen av digitala system • Effekterna av systemförvaltning inom digitaliseringsprocessen • IT-verksamheters styrning och ledning utifrån verksamhetens digitaliseringsprocess och mål
Process- och verksamhetsutveckling
35
Kursen innefattar: Processutveckling • Processkartläggning • Processplanering • Digitaliseringens påverkan inom den offentliga och privata sektorn • Verksamhetsprocesser • Tjänstelösningar, arbetsmodeller och samverkansformer
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Ger praktisk förståelse för förändringsledarens roll och arbetsuppgifter, så som projektledning, kalkylering, verksamhetsutveckling och processkartarbete
Beteendevetenskap och arbetsgruppspsykologi
20
Kursen innefattar: Samhällssociala och psykologiska processer som påverkar beteende och attityder • Förändringsperspektiv • Sociologiska aspekter och problemområden • Grupp- och arbetspsykologi
Change Management
30
Kursen innefattar: Processer för verksamhetsutveckling • Organisatorisk förändringskapacitet • Verktyg och förändringsmodeller • Social kognition • Projektledning • Målgrupps- och omvärldsanalyser • Nyttorealisering, planering och framgångsfaktorer vid förändring • Effektiv kommunikation • Kognitiva och emotionella processer som påverkar upplevelser och värderingar
Offentlig ekonomi
20
Kursen innefattar: Ekonomiska förutsättningar • Ramar för digitalt förändringsarbete • Upphandling • Ekonomisk styrning, effektivitet och måluppföljning • Anbudsförfaranden • Nyckeltal, kalkyler, budget och arbetssätt som skapar effektivitet och produktivitet kopplat till verksamhetsmål
LIA 2
50
Praktikperiod 2. Syftar till att ge praktisk förståelse för implementering av förändringsprocesser och agilt projektledningsarbete. Du får färdigheter i att leda ett projektteam under handledning. Kunskap om samarbetspartners olika roller, som handlar om rätt samordning och implementering i verksamheterna
Examensarbete
25
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 300

Vanliga frågor

 • Vad roligt att du vill läsa någon av våra utbildningar! Inom yrkeshögskolan används yh-antagning.se som antagningssystem. Det är där du ansöker och får antagningsbesked. Du kan när som helst logga in och följa din ansökan under ”mina sidor”. Här hittar du information om hur du ansöker steg för steg »

 • Vi rekommenderar att helhjärtat fokusera på studierna. En utbildning på heltid motsvarar 40 studietimmar i veckan med undervisning som infaller dagtid. Därför behöver du som studerande vara tillgänglig dagtid när föreläsningar och grupparbeten sker. Det är upp till dig att känna av om det finns tid och möjlighet att kombinera studier med extrajobb. Glöm inte bort att ansöka om studiemedel för att dryga ut studentkassan!

 • När du läser en distansutbildning deltar du digitalt på föreläsningar och seminarier vilket gör att du kan studera oavsett var du bor i landet. Föreläsningarna är interaktiva med utbildaren och sänds oftast live. Du som studerande behöver ha tillgång till en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset eller hörlurar för att delta. Föreläsningarna finns vanligtvis tillgängliga att se på i efterhand då de spelas in. Under studietiden arbetar du både enskilt och i grupp där arbetet sker via en digital läroplattform.

  Våra distansupplägg inkluderar vanligtvis en eller flera obligatoriska träffar på plats på någon av Vårdyrkeshögskolans orter. Vid dessa tillfällen sker exempelvis praktiska uppgifter, examinationer eller andra moment som anses svåra att genomföra digitalt. Var därför beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden.

Kontakt

Vid utbildningsspecifika frågor, vänd dig till utbildningsledaren.
Frågor om behörighet och ansökan? Kontakta antagningsteamet.

Gör en intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.

Relaterade artiklar