Ansök Nu

Snabba fakta

Sista ansökningsdag15 december (januaristart) 14 februari (marsstart)

Utbildningstyp Kort YH

Utbildningslängd12 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng30 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum Januari & Mars 2022

Fördjupning i funktionsnedsättningar och samsjuklighet

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet är en specialiseringsutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, som exempelvis undersköterska, behandlingsassistent, stödassistent eller liknande yrkesroller. Utbildningen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam får kompetensutveckling i området.

Utbildningen ger insikt i hur det är att leva med funktionsnedsättningar och förståelse för alla personers rätt till goda levnadsvillkor. Genom ökad kunskap om funktionsnedsättningar och samsjuklighet minskar risk för missförhållanden, hot om våld och kränkningar. Det bidrar till en mer patientsäker och bättre vård och omsorg, där stigmatiseringen minskar och respekt för jämlik vård ökar. Utbildningen ger förståelse för samhällets utveckling och påverkan på personer med funktionsnedsättningar och vilka begränsningar samt konsekvenser som finns i den enskildes vardag. Branschen ser ett ökat behov av LSS bland personer med intellektuella, neuropsykiatriska och psykiska funktionshinder.

Kunskap efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha specialiserad kompetens i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt med hänsyn till personens förutsättningar och integritet. Du kommer aktivt kunna medverka vid utvecklings- och förbättringsfrågor för en trygg, meningsfull och respektfull miljö. Utbildningen ger dig bland annat kunskap om:

  • Intellektuella, kognitiva, fysiska, psykiska och neuropsykiska funktionsnedsättningar
  • Samsjuklighet, orsaker, begränsningar samt konsekvenser i den enskildes vardag
  • Teknikstöd och välfärdsteknik
  • Empowerment, jämställd vård och kommunikationssvårigheter
  • Värdegrund, etik, teorier och lagstiftning
  • Utveckling och förändringar i samhället som påverkar personer med funktionshinder
  • Funktionsnedsättningar i kombination med missbruk

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på distans på halvfart under 12 veckor och är anpassad för dig som yrkesverksam. Det flexibla upplägget med distansundervisning via en digital läroplattform, med inspelade föreläsningar, gör att du kan ta dig an utbildningen vid sidan av arbetet. Under utbildningen kommer du tillsammans med andra studerande även att delta i gruppövningar och diskussioner.

Ansök nu
  • Svenska 2 eller Svenska som andrahandsspråk 2
  • 1 år yrkeserfarenhet av att jobba med människor i en behandlande roll

Saknar du full behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Vårdyrkeshögskolan har tagit fram den här korta YH-utbildningen tillsammans med branschföretag och organisationer för att matcha kompetensbehovet inom funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Här är några av våra samarbetspartners:

Statens instutitionsstyrelse | Upplands-Bro kommun | Härryda kommun | Hylte kommun | Insikten HVB AB | Örnsköldsvik kommun | Nacka kommun/Omsorg och assistans | Region Gotland, Socialförvaltningen | Hörby kommun | Arboga kommun, Individ och familjeomsorg

Frågor om behörighet och ansökan

Vårdyrkeshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@vardyrkeshogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Jenny Samuelson
013-31 42 04 | jenny.samuelson@plushogskolan.se

Få förståelse för hur det är att leva med funktionsnedsättningar.

Lär dig om samsjuklighet, orsaker, begränsningar samt konsekvenser i den enskildes vardag.

Kompetensutvecklas på distans vid sidan av ditt arbete.

Kostnadsfritt och CSN-berättigat.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.