Utbildning inom LSS och socialpsykiatri

Distansutbildning för dig som vill hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet. Du är viktig!

Psykisk ohälsa ökar, befolkningen blir äldre och omsorgstagare får allt mer komplexa problem som involverar fler instanser och ökat behov av samordning. Som handledare inom LSS och socialpsykiatri hjälper du människor med psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet genom att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning.

Tillsammans med medarbetare utvecklar, anpassar och leder du aktiviteter efter omsorgstagarnas förutsättningar, behov, intressen och mål. Du samordnar även hjälp från olika instanser i samhället genom att finnas med som stöd vid myndighetskontakt, exempelvis socialtjänst, psykiatri, primärvård eller anhöriga. Handledare med specialistkunskap i LSS och socialpsykiatri är viktigt för att kvalitetssäkra verksamheter.

Ansökan öppnar: Februari 2024

Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Deltid (75%)

Praktik: 5 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Det är stor brist på kompetens nationellt. För att klara framtidens utmaningar inom välfärden behövs fler handledare som kan bidra till ett livslångt lärande inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Det bekräftas både av Socialstyrelsen, IVO, SKR och branschrepresentanter. Demografiska utmaningarna ses som den största utmaningen för välfärden och med en allt äldre befolkning ökar behovet inom vård och omsorg. Covid-19 pandemin är ytterligare en faktor som påverkar efterfrågan.

Exempel på yrkesroller

 • Handledare psykosocialt och pedagogiskt arbete
 • Rehabiliteringsassistent
 • Handledare, personer med funktionsnedsättning
 • Handledare, socialpsykiatri
 • Skötare, psykiatrisk vård

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att arbeta personcentrerat och motiverande med personer som har funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Du har kunskap om samhällets resurser för stöd och hjälpinsatser inom LSS och socialpsykiatrin och arbetssätt som används inom Case Management. Efter avslutad utbildning kommer du ha specialiserad kunskap inom bland annat:

 • Psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd
 • Samsjuklighet
 • Evidensbaserat förhållningssätt
 • Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik
 • Relevant lagstiftning och regelverk
 • Rehabilitering, behandling och omvårdnad
 • Samverkan med övriga instanser i samhället
 • Beroendeproblematik och missbruk

YH-utbildningens upplägg

Handledare inom LSS och socialpsykiatri är en distansutbildning på 1,5 år med en studietakt på 75%. I din ansökan väljer du Göteborg, Linköping eller Örnsköldsvik som ansvarig ort.

Det kommer även vara 4 dagsträffar på Vårdyrkeshögskolan i Linköping. Träffarna har ett hybridupplägg, vilket innebär att du kan delta på plats eller digitalt via länk. Om du deltar digitalt är du självklart välkommen att koppla upp dig tillsammans med andra klasskamrater från våra lokaler i Göteborg och Örnsköldsvik.

Under studietiden har du schemalagd seminarietid 4 timmar per vecka, övrig tid läggs på grupparbeten och studier på egen hand. Du kommer delas in i en basgrupp för samarbete, erfarenhetsutbyte och diskussion. I utbildningen ingår också 5 veckor praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • 2 års yrkeserfarenhet på halvtid från arbete med människor socialt, omvårdande eller pedagogiskt. Kom ihåg att bifoga ett tjänstgöringsintyg som påvisar din yrkeserfarenhet i din ansökan.


Saknar du behörighet? 
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Vi har ett tätt samarbete med näringslivet, både vad gäller utformning och utveckling av våra yrkeshögskoleutbildningar. Här är våra samarbetspartners för Handledare inom LSS och socialpsykiatri:

Region Gotland | Socialresursförvaltningen Kallebäcks boende | Mjölby kommun | Gällivare kommun Socialförvaltningen | Hylte kommun | Evus Omsorg | Frösunda omsorg | Omvida Omsorg | Nytida Västerås LSS Omsorgen | Finspång kommun | Nordmalings kommun | Gotlands vård Skåningegård Omsorg | Grästorp kommun | Center För Vård & Omsorg | Mariestads Kommun | Linköping kommun | Oskarshamn kommun | Attendo LSS Norr | Tranås kommun | Piteå kommun

Kommande starter
Augusti 2024 – Februari 2026

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Februari 2025
Augusti 2022 – Februari 2024

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Den här kompetensen är en bristvara! Det är väldigt få som har inriktad kunskap om LSS och särskilt psykiatrin. Missbruk och psykisk ohälsa ökar vilket skapar ett stort rekryteringsbehov.

– Enhetschef, Omvida Omsorg

Kurser

250
Kurs
Poäng
Etik och bemötande
30
Kursen innefattar: Etiska och empatiska förhållningssätt, begrepp och konflikter • Kommunikationsmetoder för bemötande och interaktion • Motiverande samtal • Behovsanpassade metoder i kommunikation (så som lågaffektivt bemötande) • Värdegrund och evidensbaserad metodik
Socialrätt
30
Kursen innefattar: Lagar och regelverk inom socialpsykiatri • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialtjänstlag (SoL) • Funktionsrättskonventionen • Socialförsäkringen • Sekretesslagstiftning • Hälso- och sjukvårdslagen • Genomförandeplan och samordnad individuell plan
Vård och stödsamordning 1 - Återhämtningsinriktat förhållningssätt
45
Kursen innefattar: Psykiatriska sjukdomar • Psykopedagogiska och evidensbaserade metoder • Psykosocialt rehabiliteringsarbete • Psykiatriska vårdens utveckling • Kvalitetssäkring och samordning av stödinsatser • Vårdens utveckling och förändring, samhällets påverkan och vetenskapliga metoder
Samsjuklighet utifrån neuropsykiatri samt psykiatriska beroendetillstånd
50
Kursen innefattar: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (så som neuropsykologisk störning och personlighetsstörning) • Psykiatrisk sjukdom • Samsjuklighet • Skadligt bruk och beteende • Behandlingsmetoder med ett preventivt och hälsofrämjande förhållningssätt • Motivationsarbete för adekvat stöd
Vård och stödsamordning 2 - PERMA
30
Kursen innefattar: Funktionsnedsättningar • Psykosocialt habiliteringsarbete och ansvarsfördelning • LSS-utveckling • Tillämpning av PERMA utifrån LSS-lagen och SIP (samordnad individuell plan) • Rekommendation och samordning av stöd- och habiliteringsinsatser med fokus på delaktighet, jämlikhet, tillgänglighet och medbestämmande • Metoder för kvalitetssäkring
Habilitering, rehabilitering och digitala verktyg
25
Kursen innefattar: Evidensbaserade metoder inom habilitering och arbetslivsrehabilitering för personer med funktionsnedsättningar • Kartläggning av behov • Stödjande insatser • Aktörer och samverkande insatser • Digitala verktyg (bland annat programvaror och appar)
LIA
20
Praktikperiod. Målet med kursen: Inblick i handledarrollen och dess arbetsuppgifter • Utveckla kunskap i olika behandlingsmetoder (så som personcentrerad behandling, psykosocial rehabilitering, pedagogisk behandling) • Få fördjupad kunskap i terapeutiskt och etiskt förhållningssätt • Få kunskap i hur samverkan ser ut mellan olika verksamheter vid behandling av personer med psykisk ohälsa eller samsjuklighet
Examensarbete
20
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 250

Vanliga frågor

Tips till dig som söker LIA
26 oktober, 2023 Tips

Tips till dig som söker LIA

Ska du söka praktikplats? Ta del av tips på hur du bäst förbereder dig för att hitta den perfekta LIA...

Anna och Jennie utbildar sig mitt i livet till handledare inom LSS: "Man är aldrig färdiglärd"
6 april, 2023 Intervju

Anna och Jennie utbildar sig mitt i livet till handledare inom LSS: "Man är aldrig färdiglärd"

Vännerna Anna och Jennie läser YH-utbildningen Han...

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 mars, 2023 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen en YH-utbildning och varför ska man plugga på en yrkeshögskola...

Byta yrke? Tips för dig som vill karriärväxla
24 februari, 2023 Tips

Byta yrke? Tips för dig som vill karriärväxla

Så vågar du byta yrke mitt i livet. En YH-utbildning kan snabbt förändra ditt liv. Få tips och inspiration till hur du kan karriärväxla smart.

Distanskurser för personlig utveckling – studerande berättar
2 januari, 2023 Intervju

Distanskurser för personlig utveckling – studerande berättar

Distanskurser när du vill, var du vill hos Vårdyrkeshögskolan. Möt studerande som kompetensutvecklat...

Undersköterska avancerar till steriltekniker genom jobbet
20 oktober, 2022 Intervju

Undersköterska avancerar till steriltekniker genom jobbet

Geeta jobbar på Karolinska Universitetsjukhuset och läser till Instrument- och s...

Så lyckas du med distansstudier
10 oktober, 2022 Tips

Så lyckas du med distansstudier

Tips till dig som läser en distansutbildning. Lär dig planera och lägga upp dina studier, vecka för vecka!

8 tips på återhämtning under semestern
8 juli, 2022 Tips

8 tips på återhämtning under semestern

Lämna jobb- och pluggstressen för en stund. Tips på hur du återhämtar dig under semestern och laddar om inför hösten.

Så blir du redo inför studiestart – 5 tips
1 juli, 2022 Tips

Så blir du redo inför studiestart – 5 tips

Vad är viktigt att tänka på inför studiestart på yrkeshögskola? Se checklistan med 5 tips på förberedelser.

Studie- och yrkesvägledning: guiden för att hitta rätt utbildning
18 maj, 2022 Tips

Studie- och yrkesvägledning: guiden för att hitta rätt utbildning

Tips för att välja rätt utbildning här och vägar att gå för att få studievägledning....

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären
21 februari, 2022 Intervju

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären

Ritta valde att börja studera på Vårdyrkeshögskolan för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Tips för att spara pengar som student
6 november, 2021 Tips

Tips för att spara pengar som student

Ekar det tomt i plånboken i slutet av månaden? Studentekonomin är inte helt enkel! Därför ger vi dig...

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari
29 oktober, 2021 Intervju

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! I våras tog hon examen som kontakttolk me...

Tips! Att söka jobb efter examen
24 september, 2021 Tips

Tips! Att söka jobb efter examen

Tar du snart examen eller vill du söka nytt jobb och byta arbetsplats? Då finns det vissa saker som är bra att...

Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen
14 september, 2021 Tips

Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen

Går det segt att ta dig igenom kurslitteraturen? Vi förstår, högskolestudier innebär ofta ...

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare
22 mars, 2021 Intervju

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig, men nä...

Från förskola via polisutbildning – nu är Dajana utbildad tandsköterska
30 juni, 2020 Intervju

Från förskola via polisutbildning – nu är Dajana utbildad tandsköterska

Dajana testade på flera yrken innan hon slutligen insåg att tandsköterskeyrket var...

Marie karriärväxlade mitt i livet
9 juni, 2020 Intervju

Marie karriärväxlade mitt i livet

Det är aldrig för sent att byta bana i karriären. Marie vågade karriärväxla mitt i livet. Nu läser hon till lärarassistent.

Från barnomsorgen till tolkyrket
18 oktober, 2019 Intervju

Från barnomsorgen till tolkyrket

Golalai ville ha ett viktigt jobb där hon kan hjälpa människor. Därför valde hon att byta karriär, från barnomsorgen till tolkyrket.

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk
16 juli, 2019 Intervju

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk i arabiska.

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet
27 december, 2018 Intervju

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet

Ellen tar snart examen från tandsköterskeutbildningen och nu är hon ute på sin s...

Därför är det bra att skaffa LinkedIn
9 augusti, 2018 Tips

Därför är det bra att skaffa LinkedIn

LinkedIn är en plattform med många fördelar, bland annat funkar det som ditt digitala CV där du kan ha direktk...

Från musikalartist till medicinsk sekreterare
19 juli, 2018 Intervju

Från musikalartist till medicinsk sekreterare

Johanna har hunnit med allt ifrån att jobba som musikalartist till barnskötare. Nu är hon även utbildad medici...

Tandsköterskor gör mer än att assistera
3 juli, 2018 Intervju

Tandsköterskor gör mer än att assistera

Amanda Hållams har alltid varit intresserad av mun, tänder och att hjälpa människor. Nu läser hon till sitt drömyrke, ta...

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker
2 maj, 2018 Intervju

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker

Finska lärare i sterilteknik och mikrobiologi besökte våra steriltekniker för att bredda sin kunskap om utbildnings...

Petra och Sara avancerar till tandsköterskor
25 januari, 2018 Intervju

Petra och Sara avancerar till tandsköterskor

Petra och Sara satsar på en karriär inom vården som tandsköterskor. Här berättar de om yrket och utbildningen!

Intresseanmälan

Intresserad av kommande starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.