Utbilda dig till steriltekniker

Var med och gör vården möjlig! Som steriltekniker utför du ett viktigt arbete för att sjukhus och mottagningar ska lyckas utföra patientsäkra operationer.

Som steriltekniker är du en viktig del av vårdkedjan. Du bidrar du till att sjukvården har rätt förutsättningarna att förhindra vårdrelaterade infektioner, som är den vanligaste vårdskadan i Sverige. Din kompetens krävs för att sjukhus och läkarmottagningar ska kunna utföra kirurgiska ingrepp.

Du jobbar med instrumentvård, funktionskontroller och paketering av kirurgiska instrument samt ansvarar för desinfektions- och steriliseringsprocesser. Eftersom patientsäkerhetsfrågan är central i ditt arbete har du även i uppdrag att säkerhetsställa att processer bedrivs i enlighet med uppställda mål, regelverk och standarder. Du har stor teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien.

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 21 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista sökdag: 10 april 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Efterfrågan på utbildade steriltekniker är stor. Operationsverksamheten och dess olika instrument blir alltmer komplexa samtidigt som det planeras ske fler operationer än vanligt under de närmsta åren. Många sjukhus bygger nya steriltekniska enheter vilket leder till ökat personalbehov. Efter examen kan du arbeta inom steriltekniska enheter på sjukhus, operationsavdelningar, tandvårdskliniker, djursjukhus och läkemedelsindustrin.

Exempel på yrkesroller

 • Steriltekniker
 • Asepttekniker
 • Hygientekniker

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter utbildningen kommer du ha förmåga att planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom sterilteknik. Du kommer självständigt och i samverkan med andra kunna hantera, underhålla och kontrollera steriltekniskt avancerad medicinteknisk utrustning. Utöver detta kommer du kunna arbeta med metodförbättring, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling inom sterilteknik. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Mikrobiologi och vårdhygien
 • Rengöring, desinfektion och sterilisering
 • Medicintekniska produkter
 • Relevanta regelverk
 • Kvalitetssäkring

YH-utbildningens upplägg

Instrument- och steriltekniker är en distansutbildning som du läser under 1,5 år. Det är digitala föreläsningar 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt självstudier och grupparbeten. Under 21 veckor av din studietid är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete). Beroende på vilken utbildningsstart du söker till ingår följande platsträffar:

 • Stockholm: 4 studiebesök & 2 platsträffar i våra lokaler
 • Umeå: 6 studiebesök & 1 platsträff i våra lokaler

Decemberstarten från Uddevalla/Malmö öppnar för ansökan i augusti och har 3 studiebesök & 3 platsträffar i våra lokaler.

Sterilteknik är en viktig del av vårdkedjan. Det är ett framtidsyrke med processer som blir mer avancerade.

– Arnela Dacic, Arbetsledare sterilenhet Capio Artro Clinic

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Engelska 6

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Vi har ett tätt samarbete med näringslivet, både vad gäller utformning och utveckling av våra yrkeshögskoleutbildningar. Här är några av våra samarbetspartners för Instrument- och steriltekniker:

Capio Artro Clinic  |  Landstinget Blekinge  |  Stille ABGetinge  |  Vårdbolaget tiohundra  |  AD-medical  |  Danderyds sjukhus  |  Hygiene Diagnostics AB  |  Landstinget Västernorrland  |  Region Gävleborg  |  Region Värmland  |  Region Stockholm

Kommande starter
Aug 2023 – jan 2025 (Stockholm & Umeå)
Dec 2023 – juni 2025 (Uddevalla & Malmö)

Observera att utbildningen läses på distans, men med olika ansvariga orter. Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående starter
Dec 2022 – juni 2024 (Uddevalla & Malmö)
Aug 2022 – jan 2024 (Stockholm & Umeå)
Dec 2021 – maj 2023 (Uddevalla & Malmö)
Aug 2021 – jan 2023 (Stockholm & Umeå)

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

315
Kurs
Poäng
Kommunikation och handledning
10
Kursen innefattar: Branschintroduktion • Gruppdynamik och gruppsykologi • Stress- och konflikthantering • Kommunikation, handledning, pedagogik och kunskapsöverföring på svenska och engelska • Informationssökning och utformning av instruktioner
Mikrobiologi och vårdhygien
30
Kursen innefattar: Mikroorganismens uppbyggnad, livscykel och funktion • Förökning och inaktivering av mikroorganismer • Virologi och virus • Vårdhygien och basala hygienrutiner • Infektionsregistrering och smittskydd • Immunsystemets uppbyggnad och funktioner • Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
Rengöring och desinfektion
40
Kursen innefattar: Rengörings- och desinfektionsmetoder av medicinsk utrustning inom sjuk- och tandvård • Återvinning av biologiskt och kemiskt avfall (inklusive amalgam) • Krav, riktlinjer och standarder för rengörings- och desinfektionsprocesser • Hantering av rengörings- och desinfektionsutrustning
Anatomi och instrumentkunskap
35
Kursen innefattar: Kroppens anatomi, funktion och vävnader • Medicinska och anatomiska termer • Instrument som används i olika kirurgiska och dentala sammanhang • Historik och tillverkning av kirurgiska instrument (för att förstå förebyggandet av skador och smittspridning) • Inspektion, funktionskontroll, underhåll, montering och demontering av kirurgiska och dentala instrument • Medicintekniskt regelverk
LIA 1
85
Praktikperiod på sterilteknisk enhet. Målet med kursen: Få en överblick i arbetet på en sterilteknisk enhet • Få kunskap i processen kring rengöring, desinfektion och sterilisering av gods • Kunna montera och demontera instrument för optimal rengöring • Rengöringsmetoder, okulär besiktning och funktionskontroll av instrument • Få förståelse för tester, kontroller, hantering, lagerhållning och transportmetoder för förorenat och sterila produkter • Ha kunskap i spårbarhetssystem
Sterilisering
40
Kursen innefattar: Steriliseringsprocesser och metoder • Tester och kontroller i enlighet med lagar och standarder (kemiska, digitala, visuella, tekniska, biologiska) • Media som förekommer inom sterilisering (vatten, luft, ånga, kemikalier) • Spårbarhet och dokumentation • Förpackningsmaterial • Hantering av sterilförråd, sterila produkter och produkttransporter
Kvalitetsledningssystem
40
Kursen innefattar: Översikt kring organisationsuppbyggnad och projektledning • Vanliga kvalitetsledningssystem och deras funktion i verksamheten • Nationella och internationella standarder och riktlinjer rörande kvalitetssäkringssystem och kvalitetsarbete • Lagen om patientsäkerhet • Utformning av metoder och rutiner utifrån regelverk • Arbetsmiljö, riskanalys och åtgärdsplaner för ett optimalt och säkert arbetsflöde
LIA 2
20
Praktikperiod på operationsavdelning och dentalklinik. Målet med kursen: Få kunskap i arbetsuppgifter, arbetsmiljö och dagliga rutiner på en operationsavdelning och dentalklinik • Kunna delta vid kirurgiska och dentala ingrepp • Kunna arbeta i sterilförråd • Få fördjupad kunskap i basala hygienrutiner, avfallshantering samt underhåll, tester och kontroller av desinfektions- och steriliseringsutrustning • Få kunskap om författningar som tillämpas på operationsavdelningar och dentalkliniker
Examensarbete
15
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 315

Möt tidigare studerande

Undersköterska avancerar till steriltekniker genom jobbet
20 oktober, 2022 Intervju

Undersköterska avancerar till steriltekniker genom jobbet

Geeta jobbar på Karolinska Universitetsjukhuset och läser till Instrument- och s...

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik – vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker
2 maj, 2018 Intervju

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker

Finska lärare i sterilteknik och mikrobiologi besökte våra steriltekniker för att bredda sin kunskap om utbildnings...

Vanliga frågor

Gör en intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Vårdyrkeshögskolans hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar ditt namn och e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsutskick och skicka ut riktad information och marknadsföring om utbildningen som du är intresserad av.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. En intresseanmälan är inte bindande, utan du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.