Ansök Nu

Snabba fakta

Sista ansökningsdag3 december

Utbildningstyp Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd1,5 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt100%

Poäng310 YH-poäng

StudieortDistans (Göteborg)

Startdatum Mars 2022

Utbildningen kräver att du redan har mycket goda språkkunskaper i svenska och arabiska eller dari/persiska. För att mäta din kunskap i språken genomför vi muntliga och skriftliga tester för att säkra att du kommer att klara av utbildningen och jobbet som kontakttolk. Våra språktester genomförs på plats och kräver fysisk närvaro i skolan i Göteborg.

Vad gör en kontakttolk?

Som kontakttolk jobbar du med att kommunicera och tolka mellan olika parter i både tal och skrift. Du fungerar som en länk mellan individer, myndigheter, sjukvård, rättsväsendet och andra offentliga verksamheter, där du spelar en viktig roll för personer som inte kan kommunicera på svenska. Du har ett väldigt varierande yrke med hela samhället som arbetsplats. Du kan tolka på plats eller på distans via telefon eller video.

Utbildningen passar både dig som redan jobbar som kontakttolk och dig som drömmer om att bli en! Yrket ställer krav på en hög språklig kompetens, social förmåga, kunskap och insikt i aktuella samtalsämnen samt en känsla för etik. Med den här tolkutbildningen kommer du att kunna tolka från arabiska eller dari/persiska till svenska och tvärtom, vilket gör att du förväntas ha mycket goda förkunskaper i båda språken.

Utbildningens upplägg

 • Studieform: Distans
 • Studietakt: 100% (vilket motsvarar 40 studietimmar i veckan)
 • Praktik (LIA): 2 veckor

Kontakttolk arabiska & dari/persiska är en distansutbildning som du läser under 1,5 år. Det är digitala föreläsningar via Microsoft Teams cirka 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnar du åt självstudier och grupparbeten. I utbildningen ingår 10 stycken obligatoriska träffar hos Vårdyrkeshögskolan i Göteborg som är schemalagda på helger. Dessutom kommer du göra praktik på en arbetsplats under två veckor, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter examen kommer du att kunna genomföra olika tolkuppdrag effektivt, rättssäkert och professionellt. Dessutom kommer du ha kunskap om samhällets sociala funktioner och kunna överbrygga hinder i människors kommunikation. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Tolkningsmetoder och tolketik
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikation med myndigheter och organisationer
 • Hälso- och sjukvård
 • Juridik och rättsväsendet
 • Asyl- och migrationsärenden
 • HBTQ- och jämställdhetsfrågor
 • Etnicitet och religionstillhörighet

Stor efterfrågan på tolktjänster i Sverige

Efterfrågan på tolktjänster har bara ökat och ökat under de senaste åren, mycket till följd av att vi blir fler i Sverige. Arbetsförmedlingen bedömer att jobbmöjligheterna för auktoriserade kontakttolkar är mycket goda, både på kort och lång sikt. Behovet av tolkar finns hos tolkförmedlingar, kommuner och myndigheter så som Migrationsverket. Många utbildade tolkar driver även egna företag. Läs mer om jobbutsikterna och tolkyrket »

Auktorisering

Utbildningen förbereder dig inför en auktorisation som tolk, vilket bevisar att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk mellan svenska och arabiska eller dari, och att du är lämpad för yrket. För att bli auktoriserad så genomför du ett tolkprov via Kammarkollegiet.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • God kunskap i arabiska eller dari/persiska, i både tal och skrift

 

Yrkeshögskolans logotyp och Centrala studiestödsnämndens logotyp

Ansök nu
 • Examensarbete
 • Hälso- och sjukvård
 • Interkulturell kommunikation
 • Juridik
 • LIA (lärande i arbete)
 • Migration
 • Samhällskunskap
 • Språkfärdighet i tolkspråken
 • Tolketik och tolkteknik
 • Tolkyrket – en introduktion

Läs kursbeskrivningarna »

Saknar du behörighet?
Om du saknar behörighet kan du bland annat läsa in kurser på komvux i din kommun. Läs om hur du kan bli behörig här »

För frågor om behörighet och ansökan

Vårdyrkeshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@vardyrkeshogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Ali Afraz
031-700 83 07 | ali.afraz@plushogskolan.se

En unik tolkutbildning för dig som vill jobba med översättning mellan svenska och arabiska eller dari/persiska.

Ta nästa steg i karriären med chans till auktorisering efter examen!

Plugga kostnadsfritt och CSN-berättigat på distans.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.
Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari Featured blid Intervju

29/10/2021

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! Sommaren 2021 tog hon examen som Kontakttolk från Vårdyrkeshögskolan för att kunna hjälpa människor i deras vardag. Läs om yrket!

Från barnomsorgen till tolkyrket Featured blid Intervju

18/10/2019

Från barnomsorgen till tolkyrket

Golalai Abdali är inne på sin andra termin hos Vårdyrkeshögskolan. Hon vill ha ett viktigt jobb där hon kan hjälpa människor, så därför valde hon att byta karriär från barnomsorgen till tolkyrket.

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk Featured blid Intervju

16/07/2019

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk!