Utbilda dig till vårdadministratör

Bli en nyckelperson i vård och omsorgen! Distansutbildning för dig som vill arbeta med medicinsk administration och bidra till en patientsäker vård.

Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studieform: Distans

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till omställningsstudiestöd

Som medicinsk vårdadministratör, även kallat medicinsk sekreterare, fungerar du som ett kvalificerat administrativt stöd i verksamheten där du främst arbetar med medicinsk dokumentation. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika regioner och vårdenheter, men vanligt förekommande uppgifter är journalskrivning, remisshantering, systemansvar, diagnosklassifikation och service i reception. Det kan även innebära ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration.

Kompetenskraven på vårdadministratörer har höjts och de arbetsuppgifter som genomförs är mer kvalificerade idag än tidigare. Efter examen kan du arbeta inom sjukvårdens alla delar, exempelvis på sjukhus, vårdcentral, forskningscentra, läkemedelsföretag och inom psykiatri, men även inom kriminalvården och hos polisen.

Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studieform: Distans

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till omställningsstudiestöd

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning kommer du kunna utföra medicinsk dokumentation inom vården. Du kommer ha förmåga att bearbeta informationsmaterial, statistik och data utifrån olika modeller. Ha god kunskap om journalskrivning, ekonomihantering, anatomi, arbetspsykologi och Officepaketet. Du kommer även ha kompetens att bemöta vårdtagare och fungera som verksamhetsstöd för sjukvården i allt som gäller vårdadministration.

 • Utbildningen är bred och ger många arbetsmöjligheter, inte bara inom vården utan också i näringslivet.

  - Tidigare studerande

En kvinna som arbetar som medicinsk vårdadministratör

Utbildningens upplägg

Medicinsk vårdadministratör är en distansutbildning som du läser under 2 år. Det är digitala föreläsningar via Microsoft Teams 2-3 dagar i veckan, resten av tiden ägnar du åt självstudier och grupparbeten.

I utbildningen ingår maximalt 15 obligatoriska träffar på plats i Gävle. Vissa träffar innehåller examinerande moment som endast sker på plats hos Vårdyrkeshögskolan i Gävle, vilket innebär att du som studerar på distans, även från Umeå, behöver åka till Gävle under studietiden.

Under 20 veckor, fördelat på tre perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete). Vårdyrkeshögskolan tillhandahåller LIA-platser i Gävleborg och Västerbotten, men om du vill göra din praktik någon annanstans i landet ansvarar du själv för att söka LIA-plats.

Mer information

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Godkänt betyg i Engelska 6


  Saknar du behörighet? 
  Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

 • Kommande starter
  26 augusti 2024 – 29 maj 2026
  Augusti 2025 – Juni 2027

  Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

  Pågående utbildning
  Augusti 2023 – Juni 2025
  Augusti 2022 – Juni 2024

  Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kursöversikt

400
Kurs
Poäng
Administration och ekonomi
25
Kursen innefattar: Administrativa arbetsuppgifter som en medicinsk våradministatör gör • Journaldokumentation • Administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården • Vårdadministrativa system och flöden • Ekonomi
Administration och hantering av allmän handling
15
Kursen innefattar: Registrering • Diarieföring • Arkivering • Sekretess och utlämnande • Regelverk kring hantering av allmänna handlingar
Anatomi, fysiologi och sjukdomslära
35
Kursen innefattar: Kvalitetssäkra medicinsk dokumentation • Förhindring av smittspridning • Kroppens uppbyggnad och funktion
Bemötande och kommunikation
25
Kursen innefattar: Kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga • Muntlig och skriftlig kommunikation • Information till olika mottagare i tal och skrift
Diagnosklassifiering
25
Kursen innefattar: Klassificering och kodning av diagnoser • Åtgärder för öppen och sluten vård enlig Socialstyrelsens anvisningar • Ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter kring klassificering • Huvuddiagnoser, bidiagnoser och skillnader mellan dessa • Patientklassificeringssystem
IT och e-hälsa
30
Kursen innefattar: Teknik och digitala system som finns tillgänglig för medicinska vårdadministratörer
LIA 1 (Lärande i arbete)
30
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Introduktion till arbetet som medicinsk vårdadministratör • Möta patienter och anhöriga • Utföra administrativa arbetsuppgifter • Samspel mellan olika yrkesroller i vården
LIA 2 (Lärande i arbete)
35
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Självständigt sköta och hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter • Djupare förståelse kring hur vården är organiserad och finansieras • Medicinska vårdadministratörens roll
LIA 3(Lärande i arbete)
35
Praktikperiod 3. Målet med kursen: Under handledning sköta mer avancerade arbetsuppgifter • Hitta lösningar och planera arbetsupplägg • Författningar som styr det praktiska arbetet
Medicinsk dokumentation
25
Kursen innefattar: Journaldokumentation och regelverk • Hantering av restjournal • Administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården • Vårdadministrativa system och flöden
Medicinsk terminologi och skrivregler
45
Kursen innefattar: Begrepp inom olika medicinska specialiteter • Skrivregler • Formulering av medicinska texter • Tillämpning av försvenskningsriktlinjer • Ordböcker och hjälpmedel
Vårdens organisation och verksamhet
20
Kursen innefattar: Hälso- och sjukvårdens organisation och uppbyggnad • Arbetsprocesser • Beslutsfattande inom offentlig verksamhet
Vårdrelaterad juridik
30
Kursen innefattar: Författningar och riktlinjer som styr hälso- och sjukvården • Lagar och regler så som Offentlighets- och sekretesslagen, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Patientdatalagen (PDL)
Examensarbete
25
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 400

Vanliga frågor

 • Vi rekommenderar att helhjärtat fokusera på studierna. En utbildning på heltid motsvarar 40 studietimmar i veckan med undervisning som infaller dagtid. Därför behöver du som studerande vara tillgänglig dagtid när föreläsningar och grupparbeten sker. Det är upp till dig att känna av om det finns tid och möjlighet att kombinera studier med extrajobb. Glöm inte bort att ansöka om studiemedel för att dryga ut studentkassan!

 • Du ansöker själv om studiemedel direkt hos CSN. Läs mer om studiemedel här »

 • När du läser en distansutbildning deltar du digitalt på föreläsningar och seminarier vilket gör att du kan studera oavsett var du bor i landet. Föreläsningarna är interaktiva med utbildaren och sänds oftast live. Du som studerande behöver ha tillgång till en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset eller hörlurar för att delta. Föreläsningarna finns vanligtvis tillgängliga att se på i efterhand då de spelas in. Under studietiden arbetar du både enskilt och i grupp där arbetet sker via en digital läroplattform.

  Våra distansupplägg inkluderar vanligtvis en eller flera obligatoriska träffar på plats på någon av Vårdyrkeshögskolans orter. Vid dessa tillfällen sker exempelvis praktiska uppgifter, examinationer eller andra moment som anses svåra att genomföra digitalt. Var därför beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden.

Kontakt

Vid utbildningsspecifika frågor, vänd dig till utbildningsledaren.
Frågor om behörighet och ansökan? Kontakta antagningsteamet.

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.

Relaterade artiklar