Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Snabba fakta

UtbildningstypYrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd12 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng30 YH-poäng

StudieortDistans

Just nu har vi inga fler planerade starter av den här utbildningen.

Säkra din kompetens i fjärrundervisning inför framtidens digitaliserade undervisningsmöjligheter! Skolverkets uppföljningar visar att distansundervisningen på många håll fungerar bra. Dock lyfts en rad orosmoment kring bland annat kvalitet, samt kring nyanländas och sårbara elevgruppers skolgång och behov. Hur planerar och följer man upp undervisningen? Hur talar man och hur väcker man intresse och engagemang? Hur sker bedömning och feedback?

Målet med utbildningen är att ge dig de metodiska, pedagogiska, didaktiska och tekniska kunskaper, färdigheter och kompetenser som är nödvändiga. Dessa kunskaper möjliggör genomförandet av fjärrundervisning så att elever, som av olika anledningar inte befinner sig i det fysiska klassrummet, får rätt undervisning oavsett plats. 

Vad är Pedagogik i fjärr- och distansundervisning?

Den rådande Covid- 19 pandemin har påtalat behovet av en digital förändring inom skolan.

När klassrummet har flyttats från det fysiska rummet till digitala plattformar är det viktigt att hänga med i utvecklingen för att säkra en kvalitativ undervisning.

Även efter pandemin behöver Sveriges lärare kompetens att bedriva fjärrundervisning eftersom regeringen vill ändra skollagen från och med den 1 augusti 2020. Utbildningen Pedagogik i fjärr- och distansundervisning hjälper dig som yrkesverksam inom skolan att utveckla dina pedagogiska färdigheter så att du, efter avslutad utbildning, kan ta dig an nya arbetsuppgifter och genomföra fjärrundervisning.

Utbildningens upplägg

Den här utbildningen ges på distans och studietakten är på halvtid, för att underlätta för dig som vill fortsätta arbeta under utbildningens gång. För ytterligare flexibilitet är realtidsföreläsningarna förlagda på sena eftermiddagar, och dessa läggs även upp på utbildningens digitala lärplattform så att du kan titta på dem senare. På lärplattformen kommer du åt allt studiematerial under utbildningen.

Fjärrundervisning sker i realtid mellan utbildare och er studerande där teoretiska fördjupningar, diskussioner, analyser och praktiska moment sker på en bestämd tid varje vecka för att underlätta planering att frigöra lite tid i vardagen för att gå denna utbildning. 

Kunskap efter utbildningen

Denna utbildning ökar dina tekniska kunskaper om vilka verktyg som finns tillgängliga på marknaden och hur man på bästa sätt använder de för att bedriva en kvalitetssäkrad undervisning. Du får verktyg i hur du planerar, genomför och utvärderar fjärrundervisning på kvalitativt sätt samt hur du betygssätter på distans utifrån vilka regelverk och lagar som styr huvudmannens ansvar och utförande.

Genom kunskaper i detta kommer du att effektivare kunna genomföra fjärrundervisning i de tekniska system som finns tillgängliga på marknaden idag, samt självständigt kunna anpassa lektioner och utbildningar som genomförs i klassrum till att kunna genomföras via fjärrundervisning.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Lärarlegitimation och/eller minst två års dokumenterad undervisningserfarenhet
  • Pedagogik inom distans- och fjärrundervisning, 30 YH-poäng

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.