Tandsköterskeutbildning

Var med och bygg framtidens tandvård! Utbildning för dig som är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor. Ett spännande och viktigt yrke.

Som tandsköterska arbetar du med tandvård, förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Ofta arbetar du i ett team tillsammans med en tandläkare och tandhygienist där du assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Det kan exempelvis handla om sterilisering av instrument, munhygien, tandhälsoinformation och polering.

Beroende på din erfarenhet och utbildning kan du även få uppgifter som rör själva behandlingen av patienten, som att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder, ta avtryck för att kunna skapa proteser eller göra tillfälliga fyllningar. I din roll som tandsköterska har du även administrativa arbetsuppgifter, så som att ta emot patienter i klinikens reception, kalla patienter till behandling, fakturera och hantera patientjournaler.

Ansökan öppnar: Februari 2024 (Lund)

Start: Augusti 2024 (Lund)

Studieort: Karlstad, Lund

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 16 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning kommer du kunna arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdskliniker. Du kommer ha kunskap om tandvårdsklinikens administration samt hygien-, miljö- och kvalitetsarbete. Du kommer även ha kunskap om förebyggande och behandlande tandvård.

YH-utbildningens upplägg

Tandsköterska är en heltidsutbildning på 1,5 år som du läser hos Vårdyrkeshögskolan i Lund eller Karlstad. Det är schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Under 16 veckor av din studietid, fördelat på tre perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Mer information

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Godkänt betyg i Engelska 5

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Vi har ett tätt samarbete med näringslivet, både vad gäller utformning och utveckling av våra yrkeshögskoleutbildningar. Här är några av våra samarbetspartners för Tandsköterska:

Folktandvården Skåne AB      Oral Care AB

Kommande starter
Augusti 2024 – December 2025 (Lund)
Januari 2025 – Juni 2026 (Karlstad)
Augusti 2026 – Januari 2028 (Karlstad)

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Januari 2025 (Lund & Karlstad)
Augusti 2022 – Januari 2024 (Lund)

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Det finns ett stort behov av utbildade tandsköterskor i hela landet.

- Ann-Chriztine Ericsson, Affärsområdeschef, Praktikertjänst AB

Kurser

325
Kurs
Poäng
Vårdhygien och smittskydd
25
Kursen innefattar: Metoder och regler för god vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik • Basala hygienrutiner och personlig hygien • Mikroorganismer och dess spridningsvägar • Planering, utförande och utvärdering av hygien- och smittskyddsarbete på tandklinik • Kroppens immunförsvar och vårdrelaterade infektioner • Rengöring, sterilisering och desinfektion samt utrustning • Identifiering av tänder, tandytor, funktion och läge i det primära och permanenta bettet
Odontologi 1
40
Kursen innefattar: Kariologi (kariessjukdom, behandlingsformer och förebyggande åtgärder • Endodonti (tandpulpans sjukdomstillstånd), behandlingsformer och förebyggande åtgärder • Parodontologi (sjukdomar i vävnader runt tänder, så som tandlossning), behandlingsformer och förebyggande åtgärder • Oral radiologi (röntgenundersökning) samt metoder och hjälpmedel vid röntgentagning
LIA 1
15
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få kunskap om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett tandvårdsteam • Utveckla kunskap i hygienrutiner, patientmottagande och administrativa arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik
Oral hälsa 1
25
Kursen innefattar: Kostens och livsstilens betydelse för allmän och oral hälsa • Tobaksprevention • Kliniska registreringar och anamnesupptagning • Profylax, munhygienkontroll och tandrengöring • Salivprovtagning • Epidemiologisk uppföljning och statistik som rör munhälsa och behandling
Tandvårdens verksamhet och organisation
15
Kursen innefattar: Hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat • Regelverk som styr verksamheten (förordningar inom tandvård, styrdokument och tandvårdslag) • Administration, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete • IT-verktyg och IT-stöd inom tandvård • Ergonomi
Etik, bemötande och kommunikation
15
Kursen innefattar: Kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga • Etik inom tandvården • Kulturella skillnader • Våld i nära relationer • Vanliga begrepp inom tandvård på engelska
Material, miljö och hantering av farligt avfall
20
Kursen innefattar: Systematiskt miljöarbete på en tandvårdsklinik • Material och instrumentlära • Hantering av härdplaster och andra dentala material • Riskerna med användning av härdplaster • Avfallshantering och återvinning av biologiskt och kemiskt avfall
Odontologi 2
30
Kursen innefattar: Identifiering av tänder, tandytor, funktion och läge i tandraden, både i det primära och permanenta bettet • Pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi och orofaciala symptom • Oral scanning • Hantering och funktion av instrument och material
LIA 2
25
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Att praktiskt kunna tillämpa arbetsprocesser och uppsatta kvalitetskriterier • Kunna assistera vid tandvårdsbehandlingar med viss handledning • Kunna utföra oral röntgenbildtagning med viss handledning • Kunna utföra profylaktiska behandlingar med viss handledning • Självständigt kunna informera om munhygien • Kunna hantera farligt avfall på ett säkert sätt
Oral hälsa 2
30
Kursen innefattar: Fördjupning av innehållet i Oral hälsa 1 • Oral patologi • Tandvård för patienter med funktionsnedsättningar • Uppsökande verksamhet inom seniortandvård och tandvård till personer med funktionsnedsättningar • Utförande av profylax, munhygienkontroll och polering • Utförande av salivprovtagning • Avlägsnande av supragingival tandsten • Registreringar i journalsystem • Munhälsoutbildning av vårdpersonal
Anatomi, anestesi och farmakologi
25
Kursen innefattar: Huvudets och halsens anatomi • Kroppens uppbyggnad och funktion med betoning på det kardiovaskulära systemet • Tandvårdens läkemedel, läkemedelseffekter, läkemedelshantering och elimination av läkemedel • Anestesiologi och sedering inom tandvård • Infiltrationsanestesi • Injektionsteknik och HLR
LIA 3
40
Praktikperiod 3. Målet med kursen: Kunna assistera vid tandvårdsbehandlingar • Kunna delta i administration och överlämning av läkemedel • Kunna medverka i verksamhetens planering • Kunna utföra oral röntgenbildtagning, profylax, munhygienkontroll och polering • Kunna utföra infiltrationsanestesi med handledning • Fått möjlighet att öva på salivsekretionsmätning
Examensarbete
20
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 325

Möt tidigare studerande

Från förskola via polisutbildning – nu är Dajana utbildad tandsköterska
30 juni, 2020 Intervju

Från förskola via polisutbildning – nu är Dajana utbildad tandsköterska

Dajana testade på flera yrken innan hon slutligen insåg att tandsköterskeyrket var...

100 procent av nyexaminerade tandsköterskor fick anställning
7 januari, 2019 Nyhet

100 procent av nyexaminerade tandsköterskor fick anställning

I fredags tog våra studerande i Stockholm examen från YH-utbildningen Tandsköter...

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet
27 december, 2018 Intervju

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet

Ellen tar snart examen från tandsköterskeutbildningen och nu är hon ute på sin s...

Vanliga frågor

Gör en intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.