Kurs om våld i nära relationer

Fördjupningskurs för dig med yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården. Få specialiserad kunskap om våld i nära relationer!

Kursen lär dig att identifiera, hantera och ställa frågor kring våld samt ge stöd till barn och vuxna i utsatthet. Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld där den utsatte har en nära relation till förövaren. Det kan handla om fysiskt och psykiskt våld såväl som sexuellt och materiellt. I många fall orsakas det av exempelvis svartsjuka, ekonomiska konflikter, alkoholproblematik, narcissism eller hedersförtryck där den ena parten vill ha kontroll över den andra. Eftersom det ofta hålls innanför hemmets väggar kan det vara svårt för utomstående att upptäcka problemet. För att kunna våldsbekämpa krävs det att ämnet uppmärksammas och att rätt stödinsatser sätts in.

Kursen lär dig att identifiera, hantera och ställa frågor kring våld samt ge stöd till barn och vuxna i utsatthet. Den är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam kompetensutvecklas i området för att kunna ta större ansvar, säkerställa hög patientsäkerhet och höja verksamhetens kompetens.

Ansökan öppnar: 5 april

Start: 4 september & 6 november 2023

Studieort: Distans

Längd: 32 veckor

Studietakt: Halvtid

Utbildningstyp: Kurs

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Flexibelt kursupplägg

Kursen bedrivs på distans på halvfart under 32 veckor och är anpassad för dig som yrkesverksam. Det flexibla upplägget med distansundervisning via en digital läroplattform, med inspelade föreläsningar, gör att du kan ta dig an utbildningen vid sidan av arbetet. Under utbildningen kommer du tillsammans med andra studerande även att delta i gruppövningar och diskussioner. Läs mer om kort YH-utbildning.

Man breddar sin kunskap och får nya perspektiv. Utbildarna har varit fantastiska. Jag skulle kunna gå kursen igen för att få ha diskussionsforumen.

- Trine Munkvold, tidigare studerande

Kunskap efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om utsatta grupper, attityder, värderingar och etik samt förebyggande åtgärder mot våld i nära relation. Du kommer ha specialiserad kunskap om arbetsprocesser, stödinsatser och orsakssamband. Utbildningen ger dig bland annat kunskap om:

 • Upptäckt och orsaker till våld i nära relation
 • Livssituationer, stödinsatser och sårbarhet för våldsutsatta
 • Polisanmälan, rättegång och skyddad identitet
 • Eftervåld och läkning
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Samarbete mellan kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Barnperspektivet

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller andra organisationer och myndigheter som möter våldsutsatta. Kom ihåg att bifoga ett tjänstgöringsintyg som påvisar din yrkeserfarenhet i din ansökan.

 

Saknar du behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Vårdyrkeshögskolan har tagit fram den här kursen tillsammans med branschföretag och organisationer för att matcha kompetensbehovet inom våld i nära relationer. Här är några av våra samarbetspartners:

Hylte kommun | Nacka kommun Omsorg & assistans | Arboga kommun, Individ och samhälle | Uddevalla kommun | Gullspångs kommun | Mörbylånga kommun | Stockholms Stadsmission | Karlstad kommun | Patia skyddade boenden

Kommande starter
September 2023 – april 2024
November 2023 – juni 2024

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående starter
November 2022 – juni 2023
September 2022 – april 2023

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

80
Kurs
Poäng
Orsaker, bakgrund och konsekvenser
40
Delkursen innefattar: Orsaker till våld i nära relation • Former av våld (fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, emotionellt, sexuellt, andligt) • Livssituationer och sårbarhet för våldsutsatta • Uttryck, mekanismer och konsekvenser för barn och vuxna • Våldsutveckling ur offers och förövares perspektiv • Förövare och orsakssamband • Hedersrelaterat våld • Intersektionalitet och jämställdhet • Narcissism • Funktionsnedsättning, äldre, beroende
Stöd, skydd och behandling
40
Delkursen innefattar: Upptäckt och kartläggning • Polisanmälan och rättegång • Lagar och ansvar utifrån olika professioner • Stödinsatser • Skyddad identitet • Samarbete och ansvarsområden inom kommuner, frivilligorganisationer och myndigheter • Behandling • Eftervåldet och läkning • Forskning och nya metoder • Värderingar, attityder och etik till våld i nära relation • Barnperspektivet • Medkänslans pris, närstående och djur
Summa 80

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Vårdyrkeshögskolans hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar ditt namn och e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsutskick och skicka ut riktad information och marknadsföring om utbildningen som du är intresserad av.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. En intresseanmälan är inte bindande, utan du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Studera med lön – nytt studiestöd för vuxna
30 september, 2022 Nyhet

Studera med lön – nytt studiestöd för vuxna

Nytt studiestöd för vuxna som uppmanar till kompetensutveckling. Läs om det nya omställnin...

Distanskurser för personlig utveckling – studerande berättar
2 september, 2022 Intervju

Distanskurser för personlig utveckling – studerande berättar

Distanskurser när du vill, var du vill hos Vårdyrkeshögskolan. Möt studerande som kompetensutvecklat...

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären
21 februari, 2022 Intervju

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären

Ritta valde att börja studera på Vårdyrkeshögskolan för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.