Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ansök Nu

Snabba fakta

Sista ansökningsdag8 oktober

Utbildningstyp Kort YH

Utbildningslängd32 veckor, kostnadsfri & CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng80 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum November 2021

Fördjupningskurs om våld i nära relationer

Våld i nära relation är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården, exempelvis socialpsykiatrin eller LSS, och har grundläggande förståelse för omvårdnad och bemötande. Kursen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam vidareutbildas inom området för att kunna ta större ansvar, säkerställa hög patientsäkerhet och höja verksamhetens kompetens.

Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld där den utsatte har en nära relation till förövaren. Det kan handla om fysiskt och psykiskt våld såväl som sexuellt och materiellt. I många fall orsakas det av svartsjuka, konflikter i samband med separation, alkoholproblematik eller hedersförtryck där den ena parten vill ha makt och kontroll över den andra. Eftersom det ofta hålls innanför hemmets väggar kan det vara svårt för utomstående att upptäcka problemet. För att kunna våldsbekämpa krävs det att ämnet uppmärksammas och att rätt stödinsatser sätts in. Utbildningen lär dig att identifiera, hantera och ställa frågor kring våld samt ge stöd till barn och vuxna i utsatthet.

Kunskap efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om utsatta grupper, barns rätt, attityder, värderingar och etik samt förebyggande åtgärder mot våld i nära relation. Du kommer ha specialiserad kunskap om arbetsprocesser och kvalitetskriterier för våldsutsatthet, sårbarhet och åtgärder. Utbildningen ger dig bland annat kunskap om:

 • Grundläggande orsaker till våld i nära relation
 • Livssituationer, stödinsatser och särskild sårbarhet för våldsutsatta
 • Uttryck, mekanismer och konsekvenser för barn och vuxna
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Samarbete och ansvarsområden inom kommuner, frivilligorganisationer och myndigheter.
 • Värderingar, attityder och etik till våld i nära relation
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Barnperspektivet

Kursens upplägg

 • Upplägg: Distans, 32 veckor
 • Studietakt: 50%

Utbildningen bedrivs på distans på halvfart under 32 veckor och är anpassad för dig som yrkesverksam. Det flexibla upplägget med distansundervisning via en digital läroplattform, med inspelade föreläsningar, gör att du kan ta dig an utbildningen vid sidan av arbetet. Under utbildningen kommer du tillsammans med andra studerande även att delta i gruppövningar och diskussioner.

Ansök nu
 • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • 6 månaders yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänsten och andra organisationer och myndigheter som möter våldsutsatta.

Saknar du behörighet? Läs mer om hur du kan bli behörig »

Vårdyrkeshögskolan har tagit fram den här korta YH-utbildningen tillsammans med branschföretag och organisationer för att matcha kompetensbehovet inom våld i nära relationer. Här är några av våra samarbetspartners:

Hytte kommun | Nacka kommun/ Omsorg och assistans | Arboga kommun, individ och samhälle | Uddevalla kommun | Gullspångs kommun | Mörbylånga kommun | Stockholms Stadsmission | Karlstad kommun | Patia skyddade boenden

Frågor om behörighet och ansökan

Vårdyrkeshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@vardyrkeshogskolan.se

Frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Jenny Samuelson
013-31 42 04 | jenny.samuelson@plushogskolan.se

Lär dig identifiera, hantera och ställa frågor kring våld i nära relationer.

Ge stöd till barn och vuxna i utsatthet.

Kompetensutvecklas på distans vid sidan av ditt arbete.

Kostnadsfritt och CSN-berättigat.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.