×
 

Hoppa till innehållet
  • Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det är ett extra ekonomiskt stöd för att du lättare ska kunna vidareutbildas, bredda din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Tryck på länken nedan för att ta reda på vilka villkor som gäller för att kunna ta del av omställningsstudiestödet.

   Läs mer om hur du kan studera med omställningsstudiestöd här »

  • Om du inte skulle få tag i en LIA-plats kan din utbildningsledare komma med tips och stöttning. Observera att om vi som skola ska kunna hjälpa till med LIA-plats så behöver praktikplatsen ligga inom en timmes pendlingsavstånd från skolan. Kontakta din utbildningsledare om du har fler frågor kring detta.

   Läs mer om LIA här.

  • Det varierar, men vanligtvis har våra program 30-35 platser och kurserna 35-50 platser.

  • Ja, när du skickar in flera ansökningar behöver du rangordna utbildningarna utifrån vilken du helst skulle vilja läsa. På så sätt får vi som utbildningsanordnare en överblick kring söktrycket och vi kan ge bättre information om hur läget ser ut på de utbildningar du har sökt.

  • Sista dag för komplettering av ansökan varierar beroende på när dina betygsunderlag är utfärdade. Under ansökningsperioden 2024 gäller följande datum:

    

   15 april – Sista kompletteringsdag för betyg utfärdade under HT23 eller tidigare

    

   9 juni – Sista kompletteringsdag för betyg utfärdade under VT24

    

   Kom ihåg! Du måste lämna in din ansökan senast 15 april, även om du ska komplettera med betyg från våren.

  • Om du läser, eller har läst, en utbildning som vi ej har fler starter kan du söka fram den genom att använda sökfunktionen här på webben. Du kan även googla på utbildningsnamnet för att hitta utbildningssidan.

  • Du kan antingen vända dig till din kommun eller kontakta vårt antagningsteam. Läs mer om studievägledning »

  • Antagningsbeskedet läggs upp i yh-antagning.se där du gjorde din ansökan. Du får ett mejl när beskedet finns redo. Läs mer om antagningen »

  • Vad roligt! Nu behöver du fundera över vilken utbildning som lockar dig mest. Du har endast möjlighet att läsa en heltidsutbildning i taget på Vårdyrkeshögskolan. Därför behöver du tacka ja till platsen du vill behålla, och nej till utbildningen du inte avser läsa, inom tre dagar.

  • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du måste bifoga dessa i din ansökan. Läs om hur du får fram dina betyg »

  • Alla kan läsa en YH-utbildning! Vissa av våra studerande kommer direkt från gymnasiet, många karriärväxlar och byter yrkesbana medan andra vill kompetensutvecklas. Här möts en härlig blandning av personer med den gemensamma drömmen om ett kul yrkesliv.

  • Vad roligt att du vill läsa någon av våra utbildningar! Inom yrkeshögskolan används yh-antagning.se som antagningssystem. Det är där du ansöker och får antagningsbesked. Du kan när som helst logga in och följa din ansökan under ”mina sidor”. Här hittar du information om hur du ansöker steg för steg »

  • Det finns olika sätt att räknas som behörig inom yrkeshögskolan. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du exempelvis läsa in kurser du saknar via komvux. Du kan också ansöka till en YH-utbildning och be om att be behörighetsgranskad enligt reell kompetens eller 20-procentsregeln. Läs mer om de olika behörighetssätten »

  • Den största skillnaden är att yrkeshögskoleutbildningar formas utifrån arbetslivets kompetensbehov medan universitet och högskolor är mer forskningsknutna. Det innebär att yrkeshögskolan enbart erbjuder utbildningar som leder till yrken som arbetsmarknaden är i behov av! Däremot är det så att oavsett om du studerar på en yrkeshögskola, universitet eller högskola så är det eftergymnasiala utbildningar som erbjuds.

  • Information om vilken kurslitteratur du behöver under de första veckorna på utbildningen får du från utbildningsledaren, när du har blivit antagen och tackat ja till din utbildningsplats. När du väl har börjat studera får du löpande information om vad du eventuellt behöver införskaffa inför varje kurs.

  • På samma sätt som att kurser i utbildningsplanen kan skilja sig åt mellan olika orter, kan även behörighetskraven göra det. Det beror på att det lokala näringslivet är med och utformar våra yrkeshögskoleutbildningar.

  • Kontakta vår enhetschef Malin Eriksson med den mejladress du vill använda i din ansökan. Då hjälper vi dig vidare i ansökningsprocessen. Vi följer givetvis reglerna för hantering av skyddade personuppgifter och hanterar dem varsamt.

  • Ja, vi rekommenderar att du som studerande tar med dig en egen dator, surfplatta eller liknande till skolan. Trådlöst WiFi finns tillgängligt i våra lokaler.

  • Om du av någon anledning behöver göra uppehåll eller avbrott i dina studier ska du vända dig till utbildningens utbildningsledare. Då kan ni diskutera och lägga en plan för när du eventuellt ska ta upp dina studier igen. Du har ingen skyldighet att delge anledningen till uppehållet men du behöver informera din utbildningsledare om din situation.

  • Som studerande är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller på Vårdyrkeshögskolan. En studerande som gör sig skyldig till fusk (till exempel plagiat), störande av verksamhet eller annan disciplinförseelse kan bestraffas med en varning eller avstängning.

  • Till skillnad från universitet och högskolor där man räknar högskolepoäng (HP-poäng) räknar vi inom yrkeshögskolan yrkeshögskolepoäng (YH-poäng). Antalet YH-poäng visar på utbildningens omfattning, där 5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Läs mer om YH-poäng »

  • För att få en examen behöver du ha godkänt betyg i alla kurser vid utbildningens slut, inklusive LIA (lärande i arbete) och examensarbetet. Kom ihåg att det endast är YH-utbildningar som har examensarbete som en kurs i utbildningsplanen som leder till en examen. Om examensarbete inte ingår i utbildningen eller om du inte klarat alla kurser, får du istället ett utbildningsbevis.

  • När en tentamen är rättad får du tillgång till ditt resultat och betyg i Omniway inom cirka 2 veckor efter tentamensdatumet. I de allra flesta fall genomförs en så kallad tentamensgenomgång där utbildaren tillsammans med klassen går igenom tentamensfrågor och svar. Oavsett om en tentamensgenomgång genomförs eller inte har du alltid möjlighet att ställa frågor till utbildaren kring rättning, poängsättning och betyg efter att du har fått ditt resultat. Prata med din utbildningsledare kring hur du går tillväga.

  • Vi rekommenderar att helhjärtat fokusera på studierna. En utbildning på heltid motsvarar 40 studietimmar i veckan med undervisning som infaller dagtid. Därför behöver du som studerande vara tillgänglig dagtid när föreläsningar och grupparbeten sker. Det är upp till dig att känna av om det finns tid och möjlighet att kombinera studier med extrajobb. Glöm inte bort att ansöka om studiemedel för att dryga ut studentkassan!

  • Många som läser på Vårdyrkeshögskolan går ut i arbete direkt efter examen! Generellt inom yrkeshögskolan får 9 av 10 jobb inom sex månader efter avslutad utbildning. Detta är mycket tack vare att en yrkeshögskoleutbildning endast får starta om det finns ett uttalat behov på arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om det här.

  • Du väljer själv var du vill göra din LIA. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen så länge LIA-platsen är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du söker din LIA-plats själv med stöd från skolan och utbildningsansvarig. Läs mer om LIA här.

  • Schema finns i lärplattformen Omniway. Om du precis blivit antagen får du information från din utbildningsledare några veckor innan utbildningsstart om datum och tider att förhålla dig till under de första veckorna, vanligtvis via mejl eller yh-antagning.se. Inloggningsuppgifter till Omniway får du första veckan på din nya utbildning, så ett schema över längre tid får du först när du börjar studera.

  • Du ansöker själv om studiemedel direkt hos CSN. Läs mer om studiemedel här »

  • 20-procentsregeln innebär att 20 procent av en utbildnings platser får bestå av sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Du kan alltså behörighetsförklaras ändå, om vi, tillsammans med utbildningens ledningsgrupp, bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och det framtida yrket.

   När du ansöker till en utbildning som du saknar formell behörighet till är det därför viktigt att du uppger detta i din ansökan. Glöm inte heller bort att lägga till underlag och intyg på din kompetens, så som längre beskrivning, utbildnings- eller kursintyg, intyg från arbetsgivare eller motsvarande i din ansökan.

  • Reell kompetens innebär att du har inhämtat kunskap som motsvarar de formella behörighetskraven, exempelvis genom arbetslivserfarenhet eller att du läst kurser som kan likställas med de kurser som ingår i behörighetskraven.

   När du ansöker till en utbildning så uppger du att du vill granskas utifrån reell kompetens. Bifoga även intyg och/eller en beskrivning av din reella kompetens. Därefter kontaktar vi dig för en bedömning som kan ske genom samtal eller prov.

  • Ja, det kan du. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av en utbildning även om du saknar full behörighet. Läs mer om olika sätt att bli behörig »

  • Om det finns platser kvar på en utbildning när den ordinarie ansökningsperioden har stängt kan den öppna för sen anmälan. Det betyder att du kan söka en reservplats och ha chans att bli antagen i mån av plats.

   Utbildningar som är öppna för sen anmälan inte har någon sista sökdag. De stänger löpande, så vänta inte för länge med att skicka in en sen anmälan. Om din sena anmälan blir aktuell för antagning kontaktar vi dig. I dessa fall gäller inte urvalsprocessen.’

   Observera att ett eventuellt antagningsbesked kan komma senare än för de som har ansökt under den ordinarie ansökningsperioden. Förändringar i antagningslistan kan ske tätt inpå utbildningens start, eftersom en del ibland väljer att tacka nej till sin plats. Det innebär att du kan bli antagen kort inpå utbildningsstart.

  • Det beror på att det är det lokala arbetslivet som styr utbildningens innehåll. Alla våra utbildningar utformas med representanter från näringslivet för att möta arbetsmarknadens behov. Eftersom behovet kan variera i olika delar av landet, kan även våra kurser variera lite mellan orterna.

  • När du läser en distansutbildning deltar du digitalt på föreläsningar och seminarier vilket gör att du kan studera oavsett var du bor i landet. Föreläsningarna är interaktiva med utbildaren och sänds oftast live. Du som studerande behöver ha tillgång till en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset eller hörlurar för att delta. Föreläsningarna finns vanligtvis tillgängliga att se på i efterhand då de spelas in. Under studietiden arbetar du både enskilt och i grupp där arbetet sker via en digital läroplattform.

   Våra distansupplägg inkluderar vanligtvis en eller flera obligatoriska träffar på plats på någon av Vårdyrkeshögskolans orter. Vid dessa tillfällen sker exempelvis praktiska uppgifter, examinationer eller andra moment som anses svåra att genomföra digitalt. Var därför beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden.

  • Nej, alla utbildningar på Vårdyrkeshögskolan är kostnadsfria och CSN-berättigade. Den enda kostnaden som tillkommer är för kurslitteratur, som du som studerande själv står för.

  • Om vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Urvalet bygger på ett digitalt prov ihop med betyg och dokument i din ansökan. Här berättar vi mer om antagningsprocessen »

  • Varför läsa en YH-utbildning?

   Visste du att yrkeshögskolan går hand i hand med arbetslivet? Och att 93% av alla som läst en YH-utbildning får jobb kort efter examen? Läs mer om fördelarna med yrkeshögskolan!

  • Kontakta oss

   Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta vårt antagningsteam som kan allt om ansökan och behörighet. Vid frågor om en specifik utbildning ber vi dig kontakta utbildningsledaren.