Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en form av eftergymnasial utbildning som formas utifrån arbetsmarknadens behov tillsammans med branschföretag. YH-utbildningar kännetecknas av långa praktikperioder och en stark koppling till näringslivet. Precis som andra högskoleutbildningar berättigar en YH-utbildning alltid till studiemedel från CSN.

En YH-utbildning passar dig som vill komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen, oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller befinner dig mitt i yrkeslivet. Vårdyrkeshögskolans utbildningar är kostnadsfria.

Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Den främsta skillnaden mellan yrkeshögskolor och universitet/högskolor är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna medan yrkeshögskoleutbildningar baseras på arbetslivets kompetenskrav. YH-utbildningar har med andra ord högre arbetsmarknadsrelevans, då det finns ett uttalat behov av de här kvalifikationerna på arbetsmarknaden.

Vad är YH-flex?

YH-flex är en individuellt anpassad utbildningsform för dig som redan har samlat på dig yrkeserfarenhet som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Det är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen, som självklart är kostnadfri! Genom att tillgodoräkna dig delar av utbildningen som du redan har kunskap inom, kan du läsa enstaka kurser för att få en examen.

Validering av kunskap

När du ansöker till en YH-flex utbildning kartlägger vi och gör en bedömning av dina kunskaper och förmågor, oberoende av hur de har förvärvats. Sedan matchar vi den kompetens du saknar med delar av den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av. Kom ihåg att du måste uppfylla utbildningens vanliga behörighetskrav för att bli antagen. I det fall antalet sökande överstiger antalet platser sker ett urval.

Vi kommer att erbjuda YH-flexplatser på kontakttolksutbildningen som startar i januari 2022.

Hur styrs utbildningsutbudet?

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare på arbetsmarknaden. Vi på Vårdyrkeshögskolan skapar våra YH-utbildningar i nära samarbete med branschen för att säkerställa att YH-utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet. Denna grupp av näringslivsrepresentanter kallas för ledningsgrupp. Läs mer om ledningsgrupper >>

När en YH-utbildning är framtagen skickar vi in den till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beviljar de utbildningar de anser bäst förser näringslivet med den kompetens som efterfrågas. Detta innebär att utbudet av YH-utbildning kan variera mellan orter och från år till år, ”när den behövs, där den behövs”.