Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en form av eftergymnasial utbildning som formas utifrån arbetsmarknadens behov tillsammans med branschföretag. YH-utbildningar kännetecknas av långa praktikperioder och en stark koppling till näringslivet. Precis som andra högskoleutbildningar berättigar en YH-utbildning alltid till studiemedel från CSN.

En YH-utbildning passar dig som vill komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen, oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller befinner dig mitt i yrkeslivet. Vårdyrkeshögskolans utbildningar är kostnadsfria.

Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Både yrkeshögskolor, universitet och högskolor erbjuder eftergymnasial utbildning. Den största skillnaden är att yrkeshögskoleutbildningar är baserade på arbetslivets kompetenskrav, medan universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna. En yrkeshögskoleutbildning är betydligt mer yrkesinriktad och innehåller mer praktisk kunskap, jämfört med en universitetsutbildning som har större fokus på teoretiska kunskaper. På så sätt får YH-studerande relevant yrkeskunskap som branschföretagen efterfrågar.

Kort YH-utbildning

Korta YH är egentligen som vanliga YH-utbildningar men precis som namnet antyder, så är de kortare. De är anpassade för att du som yrkesverksam ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar.

I korta YH-utbildningar ingår en eller flera kurser, och de är aldrig längre än ett halvår (förutsatt att studietakten är 100 procent). Korta YH skapar fler möjligheter till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap ”up-skill” och fördjupad kunskap ”re-skill”. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Vad styr utbildningsutbudet?

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare runt om i landet. Vi på Vårdyrkeshögskolan skapar våra YH-utbildningar i nära samarbete med branschen för att säkerställa hög kvalitet och att innehållet motsvarar de krav som ställs på arbetsmarknaden. Denna grupp av näringslivsrepresentanter kallas för ledningsgrupp. Läs mer om ledningsgrupper >>

När vi har tagit fram en YH-utbildning skickar vi in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan. De beviljar sedan de utbildningar som de anser bäst förser näringslivet med rätt kompetens. Detta gör att utbudet av YH-utbildningar varierar mellan orter och från år till år – ”när den behövs, där den behövs”.