Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vårdyrkeshögskolans distansutbildningar

En del av våra yrkeshögskoleutbildningar kan du läsa på distans, vilket sker över internet. Ett antal obligatoriska fysiska träffar kan förekomma under studietiden där du som studerande kommer att få utföra praktiska moment eller tentamen. Under utbildningens gång har du kontakt med den som är studerandeansvarig, så att du får den hjälp och support som du behöver för att uppnå målen.

Kontakt

0774-100 500
info@vardyrkeshogskolan.se


Våra distansutbildningar

YH

Medicinsk sekreterare

Distans & Göteborg

Höst 2021

2 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan är öppen

 

YH

Instrument- och steriltekniker

Distans

Höst 2021

1,5 år, kostnadsfri & CSN-berättigad

Ansökan är öppen

 

YH

Pedagogik i fjärr- och distansundervisning

Distans

Höst 2020

12 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Inga fler planerade starter

 

YH

Mikrobiologi och vårdhygien

Distans

Höst 2020

9 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Inga fler planerade starter

 

YH

Kontakttolk Arabiska/Dari

Distans

Vår 2022

1,5 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Stängd för ansökan