Vårdyrkeshögskolans distansutbildningar

Vissa av Vårdyrkeshögskolan yrkeshögskoleutbildningar kan du läsa på distans, vilket innebär att utbildningen sker digitalt över internet. Allt du behöver för att kunna läsa en distansutbildning är en stabil internetuppkoppling, webbkamera och hörlurar.

Vad innebär det att plugga på distans?

Att plugga på distans innebär att föreläsningar och seminarier sker online via läroplattformen Microsoft Teams. Detta gör att du kan studera oavsett var i landet du bor. Att plugga på distans kräver disciplin och planeringsförmåga, då YH-utbildningarna till stor del består av självstudier och en del grupparbeten. Du måste även vara beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden, för ofta ingår träffar på plats på någon av våra orter i Sverige. Dessa fysiska träffarna kan innehålla introduktioner, praktiska moment, studiebesök, gruppdiskussioner och tentamen.

Under distansutbildningens gång har du kontakt med den som är studerandeansvarig, så att du får den hjälp och support som du behöver för att uppnå målen.

Kontakt


info@vardyrkeshogskolan.se


Våra distansutbildningar

YH

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet

Distans

Vår 2022

12 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan är öppen

 

YH

Mikrobiologi och vårdhygien

Distans

Vår 2022

12 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan är öppen

 

YH

Kontakttolk – Arabiska & Dari/Persiska

Distans (Göteborg)

Vår 2022

1,5 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan är öppen

 

YH

Våld i nära relation

Distans

Höst 2021

32 veckor, kostnadsfri & CSN-berättigad

Ansökan är stängd

 

YH

Medicinsk sekreterare

Distans

Höst 2022

2 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan är stängd

 

YH

Instrument- och steriltekniker

Distans

Höst 2022

1,5 år, kostnadsfri & CSN-berättigad

Ansökan är stängd