Vad gör en förändringsledare?

Som förändringsledare leder du interna förändringsprojekt i olika företag med fokus på att motivera och stötta medarbetare i förändringsprocessen. Projekten kan handla om verksamhetsutveckling, kultur och värderingar eller implementering av en ny strategi. Oavsett projekt jobbar du med att på ett strukturerat sätt förflytta en organisation från ett nuläge till ett nytt läge. Du arbetar för att både personal och chefer i verksamheten förstår syftet med förändringen och lär sig hantera nya arbetssätt, processer eller tekniker som förändringen medför. Många föredrar ordet förbättringar då projektens mål alltid är att effektivisera och förbättra verksamheter. För att dessa effektmål ska realiseras behövs en förändringsledare som kommunicerar och leder organisationen genom processen.

Inom välfärdssektorn är införandet av ny teknik högaktuell. Flera regioner runt om i Sverige har påbörjat olika utvecklingsarbeten som har med digital transformation att göra. Digitalisering i vård och omsorgen ger möjlighet till förbättrade arbetsformer och en ökad personcentrering. För att dessa digitala förändringsprojekt ska lyckas krävs det förändringsledare som skapar en positiv inställning bland personal och omsorgstagare.

Ansökan öppnar: Februari 2023

Start: September 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Deltid (75%)

Praktik: 26 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Det råder ett stort nationellt behov av förändringsledare inom välfärden. Nya digitaliseringsprojekt, som inte minst påskyndats av coronapandemin, har skapat en ökad efterfrågan av kompetens bland företag i hela landet. Det krävs en samordnande och projektledande roll för att lyckas implementera ny teknik och arbetssätt som effektiviserar arbetet. Förändringsledare behövs inom skolan, vården och omsorgen där det är viktigt att höja kvaliteten, produktiviteteten och arbetsmiljön. Det är ett varierande och utvecklande yrke för dig som gillar att jobba med människor och verksamhetsutveckling.

Exempel på yrkesroller

 • Change Manager
 • Digital transformationsledare
 • Förändringsledare inom välfärden
 • Verksamhetsutvecklare, välfärden
 • Välfärdskoordinator

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att leda förändringsprocesser i välfärden. Du kommer ha förståelse för organisationers inverkan på förändringsarbetet, tekniken bakom digitaliseringen och olika yrkesrollers involverande och ansvarsområden inom digitaliseringsprocessen. Efter avslutad utbildning kommer du ha specialiserad kunskap inom bland annat:

 • Förändringsledning, processflöden och ledarskap
 • Värderingar, attityder och människans påverkan av förändring
 • Change Management och nationella strategier kring digitalisering inom välfärd
 • Verksamhetsutveckling
 • Arbetssätt med digitala system och systemförvaltning
 • Projektledning och projektplanering
 • Företagsekonomiska förutsättningar
 • Verktyg och metoder för implementering av förändringsprocesser
 • Arbetsgruppspsykologi och samtalsmetodik

YH-utbildningens upplägg

 • Upplägg: Distans med 5 närträffar
 • Studietakt: 75%
 • Praktik (LIA): 26 veckor

Förändringsledare inom välfärden är en distansutbildning som du läser under 2 år med en studietakt på 75%. Under studietiden kommer det att vara 5 fysiska träffar hos Vårdyrkeshögskolan i Lund. Träffarna är en heldag vardera med ett hybridupplägg, vilket innebär att du kan delta fysiskt eller digitalt via länk om du inte har möjlighet att medverka på plats. Utbildningen innehåller verklighetsbaserade moment så som fallstudier, gästföreläsningar och studiebesök för att skapa en nära kontakt med arbetslivet. Dessutom kommer du göra praktik på en arbetsplats under 26 veckor, fördelat på två perioder, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Kompetensen utbildningen ger är hur bra som helst och exakt vad vi behöver! Det behövs kunskap om förändringsledning för att lyckas bygga broar mellan teknik och människor.

– Verksamhetsutvecklare, Borås stad

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet på halvtid som behandlare, administratör, arbetsledare eller motsvarande förvärvad kompetens.

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Vi har ett tätt samarbete med näringslivet, både vad gäller utformning och utveckling av våra yrkeshögskoleutbildningar. Här är våra samarbetspartners för Förändringsledare inom välfärden:

Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen Malmö stöd | Kramfors kommun | Skövde kommun | Vänersborgs kommun | Välfärdsteknologiska enheten Västerås stad | Stenungsunds kommun | Mellerud kommun | Borås stad | Region Gotland, Socialförvaltningen | Öckerö kommun | Norrköpings kommun | Surahammars kommun | Kristianstads kommun | Socialförvaltningen Haparanda | Göteborgs Stad | Hylte kommun | Kalmar kommun | Kristinehamns kommun

Förändringsledare inom välfärden har årliga starter i september fram till 2026. Ansökningsomgången till starten 2022 är nu stängd.

Är du intresserad av dessa framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

300
Kurs
Poäng
Introduktion - digitalisering inom välfärd
10
Kursen innefattar: Förändringsresan inom digitalisering • Utmaningar med implementering av digitala projekt inom välfärden • Digitaliseringens utveckling, framtida visioner, mål och utmaningar som välfärdssystemet står inför
Samtalsmetodik, tjänstedesign och digitala möten
30
Kursen innefattar: Samtalsmetodikens påverkan på förändringsarbetet • Storytellning • Tjänstedesign som koncept/metod • Samtalsmetodik som facilitator på workshops och digitala möten • Digitala mötestekniker • Samtalsmetodiska begrepp och arbetssätt
Struktur och organisation inom hälso- och välfärdsinstitutioner
15
Kursen innefattar: Organisationer som inkluderas i välfärdssektorn, så som regioner, kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, invånare och övriga intressenter • Hälso- och välfärdsorganisation • Juridik, lagstiftning och direktiv som påverkar yrkesrollen
Digitala system och systemförvaltning
15
Kursen innefattar: Implementeringen av digitala system • Effekterna av systemförvaltning inom digitaliseringsprocessen • IT-verksamheters styrning och ledning utifrån verksamhetens digitaliseringsprocess och mål
Process- och verksamhetsutveckling
35
Kursen innefattar: Processutveckling • Processkartläggning • Processplanering • Digitaliseringens påverkan inom den offentliga och privata sektorn • Verksamhetsprocesser • Tjänstelösningar, arbetsmodeller och samverkansformer
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Ger praktisk förståelse för förändringsledarens roll och arbetsuppgifter, så som projektledning, kalkylering, verksamhetsutveckling och processkartarbete
Beteendevetenskap och arbetsgruppspsykologi
20
Kursen innefattar: Samhällssociala och psykologiska processer som påverkar beteende och attityder • Förändringsperspektiv • Sociologiska aspekter och problemområden • Grupp- och arbetspsykologi
Change Management
30
Kursen innefattar: Processer för verksamhetsutveckling • Organisatorisk förändringskapacitet • Verktyg och förändringsmodeller • Social kognition • Projektledning • Målgrupps- och omvärldsanalyser • Nyttorealisering, planering och framgångsfaktorer vid förändring • Effektiv kommunikation • Kognitiva och emotionella processer som påverkar upplevelser och värderingar
Offentlig ekonomi
20
Kursen innefattar: Ekonomiska förutsättningar • Ramar för digitalt förändringsarbete • Upphandling • Ekonomisk styrning, effektivitet och måluppföljning • Anbudsförfaranden • Nyckeltal, kalkyler, budget och arbetssätt som skapar effektivitet och produktivitet kopplat till verksamhetsmål
LIA 2
50
Praktikperiod 2. Syftar till att ge praktisk förståelse för implementering av förändringsprocesser och agilt projektledningsarbete. Du får färdigheter i att leda ett projektteam under handledning. Kunskap om samarbetspartners olika roller, som handlar om rätt samordning och implementering i verksamheterna
Examensarbete
25
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 300

Vanliga frågor

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären
21 februari, 2022 Intervju

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären

Ritta valde att börja studera på Vårdyrkeshögskolan för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Tips för att spara pengar som student
6 november, 2021 Tips

Tips för att spara pengar som student

Ekar det tomt i plånboken i slutet av månaden? Studentekonomin är inte helt enkel! Därför ger vi dig som student tips på hur du kan få pengarna räcka ...

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari
29 oktober, 2021 Intervju

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! I våras tog hon examen som kontakttolk med drivkraften att hjälpa andra människor som ...

Tips! Att söka jobb efter examen
24 september, 2021 Tips

Tips! Att söka jobb efter examen

Tar du snart examen eller vill du söka nytt jobb och byta arbetsplats? Då finns det vissa saker som är bra att tänka på. Här kommer Vårdyrkeshögskolan...

Tips! Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen
14 september, 2021 Tips

Tips! Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen

Går det segt att ta dig igenom kurslitteraturen? Vi förstår, högskolestudier innebär ofta stora textmängder. Här ger vi dig 5 tips...

5 tips – Så blir du redo för skolstarten
13 augusti, 2021 Tips

5 tips – Så blir du redo för skolstarten

Vad är viktigt att tänka på inför skolstart på yrkeshögskola? Vi har samlat 5 tips på hur du bäst förbereder dig på att börja plugga!

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare
22 mars, 2021 Intervju

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig, men nä...

Tips till dig som söker LIA
19 november, 2020 Tips

Tips till dig som söker LIA

Ska du söka praktikplats? Ta del av tips på hur du bäst förbereder dig för att hitta den perfekta LIA-platsen. LIA är enligt många det bästa med YH!

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare
30 juni, 2020 Intervju

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare

Dajana testade på flera yrken innan hon slutligen insåg att tandsköterskeyrket var...

Marie karriärväxlade mitt i livet
9 juni, 2020 Intervju

Marie karriärväxlade mitt i livet

Det är aldrig för sent att byta bana i karriären. Marie vågade karriärväxla mitt i livet. Nu läser hon till lärarassistent.

Från barnomsorgen till tolkyrket
18 oktober, 2019 Intervju

Från barnomsorgen till tolkyrket

Golalai ville ha ett viktigt jobb där hon kan hjälpa människor, så därför valde hon att byta karriär - från barnomsorgen till tolkyrket.

Dags att byta jobb? Tips för dig som vill karriärväxla
18 juli, 2019 Tips

Dags att byta jobb? Tips för dig som vill karriärväxla

Vill du byta karriär? Eller har du gått precis ut gymnasiet och vill hamna i rätt yrkesroll från början? Läs en yrkeshögskoleutbildning på Vårdyrkeshögskolan!...

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk
16 juli, 2019 Intervju

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk i arabiska.

Så skaffar du den bästa LIA-platsen
5 mars, 2019 Tips

Så skaffar du den bästa LIA-platsen

Karina Mikic pluggar till lärarassistent på distans. Här ger hon sina bästa LIA-tips (praktik)!

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet
27 december, 2018 Intervju

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet

Ellen tar snart examen från tandsköterskeutbildningen och nu är hon ute på sin s...

Våra studerande berättar om [LIA]
22 november, 2018 Intervju

Våra studerande berättar om [LIA]

Wanna studerar till lärarassistent och berättar om hennes LIA-upplevelse på en skola i Norrtälje.

Har du spanat in din studentstad?
27 september, 2018 Tips

Har du spanat in din studentstad?

Höstens utbildningar har precis börjat. Har du som studerande i en ny stad hunnit orientera dig än? Här är tips till dig som är nyinflyttad!

Därför är det bra att skaffa LinkedIn
9 augusti, 2018 Tips

Därför är det bra att skaffa LinkedIn

LinkedIn är en plattform med många fördelar, bland annat funkar det som ditt digitala CV där du kan ha direktkontakt med...

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2018 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen en YH-utbildning och varför ska man plugga på en yrkeshögskola? Här listar vi fem anledningar till att läsa en YH-utbildning!

Från musikalartist till medicinsk sekreterare
19 juli, 2018 Intervju

Från musikalartist till medicinsk sekreterare

Johanna har hunnit med allt ifrån att jobba som musikalartist till barnskötare. Nu är hon även utbildad medicinsk sekreterare.

Tandsköterskor gör mer än att assistera
3 juli, 2018 Intervju

Tandsköterskor gör mer än att assistera

Amanda Hållams har alltid varit intresserad av mun, tänder och att hjälpa människor. Nu läser hon till sitt drömyrke, tandsköterska.

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker
2 maj, 2018 Intervju

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker

Finska lärare i sterilteknik och mikrobiologi besökte våra steriltekniker för att bredda sin kunskap om utbildningsformen i andra länder.

Sara tar steget mot att bli tandsköterska
12 februari, 2018 Intervju

Sara tar steget mot att bli tandsköterska

Sara har länge velat bli tandsköterska. Nu uppfyller hon sin dröm på Vårdyrkeshögskolan!

Petra avancerar inom vården till tandsköterska
25 januari, 2018 Intervju

Petra avancerar inom vården till tandsköterska

Petra valde att sadla om från undersköterska till tandsköterska. Läs om hur hon upplever YH-utbildningen.

10 tips för dig som läser på distans
10 september, 2017 Tips

10 tips för dig som läser på distans

Vi listar 10 tips för dig som läser en distansutbildning. Lär dig planera och lägga upp dina studier, vecka för vecka!

.

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen.

Välj utbildning

Vårdyrkeshögskolans hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter; ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på våra nyhetsutskick i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring om utbildningen du är intresserad av. Intresseanmälan är ej bindande och är inte lika med en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Du hittar mer information på trygg.academedia.seLäs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Vårdyrkeshögskolan, bocka i rutan nedan.