Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en medicinsk sekreterare?

Som medicinsk sekreterare fungerar du som ett kvalificerat administrativt stöd i verksamheten där du främst arbetar med medicinsk dokumentation. Dessa administrativa arbetsuppgifter varierar mycket mellan olika landsting och vårdenheter. Vanligt förekommande uppgifter är journalskrivning, remisshantering, inregistrering i kvalitetsregister, systemansvar, diagnosklassifikation och service i reception. Det kan även innebära ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration.

Kompetenskraven på medicinska sekreterare, ibland även kallat vårdadministratör, har höjts och de arbetsuppgifter som genomförs är mer kvalificerade idag än tidigare. Efter examen kan du arbeta inom sjukvårdens alla delar, exempelvis på sjukhus, vårdcentral, forskningscentra, läkemedelsföretag och inom psykiatri.

Utbildningen är bred och ger många arbetsmöjligheter, inte bara inom vården utan också i näringslivet.

- Tidigare studerande

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Utbildningens upplägg

Medicinsk sekreterare är en distansutbildning som du läser under 2 år. Det är digitala föreläsningar via Microsoft Teams cirka 2-3 dagar i veckan, resten av tiden ägnar du åt självstudier och grupparbeten. I utbildningen ingår cirka 15 obligatoriska träffar hos Vårdyrkeshögskolan i Gävle eller Umeå. Du väljer ort i din ansökan. Vissa träffar innehåller examinerande moment som endast sker på plats i Gävle, det innebär att du som studerar på distans från Umeå kan behöva åka till Gävle någon gång. Under 20 veckor av din studietid, fördelat på tre perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning kommer du kunna utföra medicinsk dokumentation inom vården. Du kommer ha förmåga att bearbeta informationsmaterial, statistik och data utifrån olika modeller. Ha god kunskap om journalskrivning, ekonomihantering, anatomi, arbetspsykologi och Officepaketet. Du kommer även ha kompetens att bemöta vårdtagare och fungera som verksamhetsstöd för sjukvården i allt som gäller vårdadministration.

Mer information

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Godkänt betyg i Engelska 6

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Kommande starter
I dagsläget har vi inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om eventuellt framtida starter.

 

Pågående starter
Aug 2022 – juli 2024 (Distans)
Aug 2021 – juni 2023 (Göteborg & Distans)

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

400
Kurs
Poäng
Hälso- och sjukvårdens organisation, administration och ekonomi
25
Kursen innefattar: Hälso- och sjukvårdens organisation, uppdrag och ekonomi • Beslutsfattande inom offentlig verksamhet • Lagar och direktiv som reglerar hälso- och sjukvården, så som Offentlighets- och sekretesslagen, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Patientdatalagen (PDL) • Ekonomiska grundbegrepp och sjukvårdens finansiering
Medicinsk dokumentation
45
Kursen innefattar: Journaldokumentation • Hantering av restjournal • Administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården • Vårdadministrativa system och flöden • Betalningsrutiner och patientbokning
Informationsteknik
25
Kursen innefattar: Användning av informationsteknik i mejl-, kalkyl- och presentationsprogram • Tangentbordsteknik • Allmän och yrkesspecifik datasekretess vid användning av IT-system • Informationssökning och bearbetning
LIA 1
25
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Kunna beskriva och delta i vanligt förekommande arbetsuppgifter, administrativa rutiner och flöden • Kunna utföra och redogöra för kvalitetssäkring av dokumentation ur ett patientsäkerhetsperspektiv • Kunna utföra enklare journalskrivning utifrån diktat
Anatomi och sjukdomslära
40
Kursen innefattar: Kroppens uppbyggnad och funktion • Begrepp vid dokumentation av kroppens uppbyggnad och funktion • Vanliga somatiska och psykiska sjukdomar och symptom • Undersökningsformer och behandlingsåtgärder vid olika typer av sjukdomar
Kommunikativ svenska
40
Kursen innefattar: Muntlig och skriftlig kommunikation i rollen som medicinsk sekreterare • Svenska skrivregler • Olika dokumenttyper • Information till olika mottagare i tal och skrift
Medicinsk terminologi
35
Kursen innefattar: Det medicinska språkets historia, uppbyggnad och struktur • Tillämpning av uttals- och stavningsregler • Grundläggande ordförråd inom skilda medicinska specialiteter • Formulering av medicinska texter • Tillämpning av försvenskningsregler • Ordböcker och hjälpmedel inom yrkesrelaterat språk
LIA 2
25
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Utveckla kunskap i yrkesrollen som medicinsk sekreterare inom specialist- eller primärvården • Känna till samspelet mellan olika yrkesroller och professioner • Kunna genomföra kvalitets- och patientsäker medicinsk dokumentation • Kunna skriva journaler utifrån diktat • Få kunskap i vårdflödet och administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården
Arbetspsykologi
20
Kursen innefattar: Den psykosociala arbetsmiljön och dess begrepp • Kultur, upplevelser, beteenden och samspel • Arbetsgruppens dynamik • Problem och problemlösning på arbetsplatsen • Samarbete och relationer • Bemötande av patienter och anhöriga
Engelska med vårdinriktning
20
Kursen innefattar: Engelska termer inom hälso- och sjukvården • Kommunikation på engelska med vårdtagare, anhöriga och andra inom hälso- och sjukvårdsområdet • Förklara, tyda och läsa dokument på engelska inom hälso- och sjukvårdsområdet
Diagnoskodning
25
Kursen innefattar: Kodning av diagnoser och åtgärder för öppen och sluten vård • Sjukdomars och hälsotillstånds primärklassificering • Åtgärdsklassificering • Ekonomiska aspekter kring klassificering • Genomförande av klassificeringar • Huvuddiagnoser, bidiagnoser och skillnader mellan dessa • Patientklassificeringssystem (DRG och NordDRG)
LIA 3
50
Praktikperiod 3. Målet med kursen: Utveckla kunskap i att självständigt kunna arbeta i yrkesrollen som medicinsk sekreterare • Få fördjupad kunskap i journalskrivning, remisshantering, posthantering, receptions- och administrativt arbete • Kunna utföra enklare diagnosklassificering • Ha kunskap i vårdflödet och administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården • Arbetsmiljö, arbetsplatskultur, olika yrkesroller och hur de samarbetar
Examensarbete
25
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 400

Vanliga frågor

Så lyckas du med distansstudier
10 oktober, 2022 Tips

Så lyckas du med distansstudier

Tips till dig som läser en distansutbildning. Lär dig planera och lägga upp dina studier, vecka för vecka!

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare
22 mars, 2021 Intervju

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig, men nä...

Från musikalartist till medicinsk sekreterare
19 juli, 2018 Intervju

Från musikalartist till medicinsk sekreterare

Johanna har hunnit med allt ifrån att jobba som musikalartist till barnskötare. Nu är hon även utbildad medici...

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen kommer att starta igen.

Välj utbildning

Vårdyrkeshögskolans hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar ditt namn och e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsutskick och skicka ut riktad information och marknadsföring om utbildningen som du är intresserad av.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. En intresseanmälan är inte bindande, utan du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.