Vad gör en handledare inom LSS och socialpsykiatri?

Psykisk ohälsa ökar, befolkningen blir äldre och omsorgstagare får allt mer komplexa problem som involverar fler instanser och ökat behov av samordning. Som handledare inom LSS och socialpsykiatri hjälper du människor med psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet genom att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning.

Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utveckla, anpassa och leda aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, behov, intressen och mål. Du hjälper även till att samordna hjälp från olika instanser i samhället genom att finnas med som stöd vid myndighetskontakt, exempelvis socialtjänst, psykiatri, primärvård eller anhöriga. Handledare med specialistkompetens inom LSS och socialpsykiatrin utgör en viktig kompetens för att kvalitetssäkra verksamheterna.

Ansökan öppnar: Februari 2023

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Deltid (75%)

Praktik: 5 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Det är stor brist på kompetens nationellt. För att klara framtidens utmaningar inom välfärden behövs fler handledare som kan bidra till ett livslångt lärande inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Det bekräftas både av Socialstyrelsen, IVO, SKR och branschrepresentanter. Demografiska utmaningarna ses som den största utmaningen för välfärden och med en allt äldre befolkning ökar behovet inom vård och omsorg. Covid-19 pandemin är ytterligare en faktor som påverkar efterfrågan.

Exempel på yrkesroller

 • Handledare psykosocialt och pedagogiskt arbete
 • Handledare, personer med funktionsnedsättning
 • Handledare, socialpsykiatri
 • Rehabiliteringsassistent
 • Skötare, psykiatrisk vård

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att arbeta personcentrerat och motiverande med personer som har funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Du har kunskap om samhällets resurser för stöd och hjälpinsatser inom LSS och socialpsykiatrin och arbetssätt som används inom Case Management. Efter avslutad utbildning kommer du ha specialiserad kunskap inom bland annat:

 • Psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd
 • Samsjuklighet
 • Evidensbaserat förhållningssätt
 • Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik
 • Relevant lagstiftning och regelverk
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering, behandling
 • och omvårdnad
 • Samverkan med övriga instanser i samhället
 • Beroendeproblematik och missbruk

YH-utbildningens upplägg

Handledare inom LSS och socialpsykiatri är en distansutbildning som du läser under 1,5 år med en studietakt på 75%. I din ansökan väljer du Göteborg, Linköping eller Örnsköldsvik som ansvarig ort. Under studietiden kommer det att vara 4 dagsträffar på Vårdyrkeshögskolan i Linköping. Träffarna har ett hybridupplägg, vilket innebär att du kan delta fysiskt på plats eller digitalt via länk. Om du deltar digitalt, men ändå vill träffa några klasskamrater fysiskt under dessa dagar, är ni självklart välkomna att koppla upp er tillsammans i våra lokaler i Göteborg och Örnsköldsvik.

Utbildningen innehåller verklighetsbaserade moment såsom fallstudier, gästföreläsningar och studiebesök för att skapa en nära kontakt med arbetslivet. Dessutom kommer du göra praktik under 5 veckor, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Den här kompetensen är en bristvara! Det är väldigt få som har inriktad kunskap om LSS och särskilt psykiatrin. Missbruk och psykisk ohälsa ökar vilket skapar ett stort rekryteringsbehov.

– Enhetschef, Omvida Omsorg

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • 2 års yrkeserfarenhet på halvtid från arbete med människor socialt, omvårdande eller pedagogiskt.


Saknar du behörighet? 
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Vi har ett tätt samarbete med näringslivet, både vad gäller utformning och utveckling av våra yrkeshögskoleutbildningar. Här är våra samarbetspartners för Handledare inom LSS och socialpsykiatri:

Region Gotland | Socialresursförvaltningen Kallebäcks boende | Mjölby kommun | Gällivare kommun Socialförvaltningen | Hylte kommun | Evus Omsorg | Frösunda omsorg | Omvida Omsorg | LSS Omsorgen/Nytida Västerås | Finspång kommun | Nordmalings kommun | Skåningegård Omsorg/Gotlands vård | Grästorp kommun | Center För Vård & Omsorg | Mariestads Kommun | Linköping kommun | Oscarhamn kommun | Attendo LSS Norr | Tranås kommun | Piteå kommun

Handledare inom LSS och socialpsykiatri har årliga starter i augusti fram till 2026. Starten i augusti 2022 har nu stängt för ansökan, nästkommande start är 2023.

Är du intresserad av dessa framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

249
Kurs
Poäng
Etik och bemötande
30
Kursen innefattar: Etiska och empatiska förhållningssätt, begrepp och konflikter • Kommunikationsmetoder för bemötande och interaktion • Motiverande samtal • Behovsanpassade metoder i kommunikation (så som lågaffektivt bemötande) • Värdegrund och evidensbaserad metodik
Socialrätt
30
Kursen innefattar: Lagar och regelverk inom socialpsykiatri • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialtjänstlag (SoL) • Funktionsrättskonventionen • Socialförsäkringen • Sekretesslagstiftning • Hälso- och sjukvårdslagen • Genomförandeplan och samordnad individuell plan
Vård och stödsamordning 1 - Återhämtningsinriktat förhållningssätt
45
Kursen innefattar: Psykiatriska sjukdomar • Psykopedagogiska och evidensbaserade metoder • Psykosocialt rehabiliteringsarbete • Psykiatriska vårdens utveckling • Kvalitetssäkring och samordning av stödinsatser • Vårdens utveckling och förändring, samhällets påverkan och vetenskapliga metoder
Samsjuklighet utifrån neuropsykiatri samt psykiatriska beroendetillstånd
49
Kursen innefattar: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (så som neuropsykologisk störning och personlighetsstörning) • Psykiatrisk sjukdom • Samsjuklighet • Skadligt bruk och beteende • Behandlingsmetoder med ett preventivt och hälsofrämjande förhållningssätt • Motivationsarbete för adekvat stöd
Vård och stödsamordning 2 - PERMA
30
Kursen innefattar: Funktionsnedsättningar • Psykosocialt habiliteringsarbete och ansvarsfördelning • LSS-utveckling • Tillämpning av PERMA utifrån LSS-lagen och SIP (samordnad individuell plan) • Rekommendation och samordning av stöd- och habiliteringsinsatser med fokus på delaktighet, jämlikhet, tillgänglighet och medbestämmande • Metoder för kvalitetssäkring
Habilitering, rehabilitering och digitala verktyg
25
Kursen innefattar: Evidensbaserade metoder inom habilitering och arbetslivsrehabilitering för personer med funktionsnedsättningar • Kartläggning av behov • Stödjande insatser • Aktörer och samverkande insatser • Digitala verktyg (bland annat programvaror och appar)
LIA
20
Praktikperiod. Målet med kursen: Inblick i handledarrollen och dess arbetsuppgifter • Utveckla kunskap i olika behandlingsmetoder (så som personcentrerad behandling, psykosocial rehabilitering, pedagogisk behandling) • Få fördjupad kunskap i terapeutiskt och etiskt förhållningssätt • Få kunskap i hur samverkan ser ut mellan olika verksamheter vid behandling av personer med psykisk ohälsa eller samsjuklighet
Examensarbete
20
Kursen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 249

Vanliga frågor

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan
4 april, 2022 Intervju

Mia satsar på sterilteknik - vill bli en viktig del i vårdkedjan

Mia läser Instrument- och steriltekniker och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären
21 februari, 2022 Intervju

Utbildade sig mitt i livet för att avancera i karriären

Ritta valde att börja studera på Vårdyrkeshögskolan för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Tips för att spara pengar som student
6 november, 2021 Tips

Tips för att spara pengar som student

Ekar det tomt i plånboken i slutet av månaden? Studentekonomin är inte helt enkel! Därför ger vi dig som student tips på hur du kan få pengarna räcka ...

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari
29 oktober, 2021 Intervju

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! I våras tog hon examen som kontakttolk med drivkraften att hjälpa andra människor som ...

Tips! Att söka jobb efter examen
24 september, 2021 Tips

Tips! Att söka jobb efter examen

Tar du snart examen eller vill du söka nytt jobb och byta arbetsplats? Då finns det vissa saker som är bra att tänka på. Här kommer Vårdyrkeshögskolan...

Tips! Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen
14 september, 2021 Tips

Tips! Så lyckas du ta dig igenom kurslitteraturen

Går det segt att ta dig igenom kurslitteraturen? Vi förstår, högskolestudier innebär ofta stora textmängder. Här ger vi dig 5 tips...

5 tips – Så blir du redo för skolstarten
13 augusti, 2021 Tips

5 tips – Så blir du redo för skolstarten

Vad är viktigt att tänka på inför skolstart på yrkeshögskola? Vi har samlat 5 tips på hur du bäst förbereder dig på att börja plugga!

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare
22 mars, 2021 Intervju

Diplomutbildning hjälpte Hanna att bli medicinsk sekreterare

För Hanna var det inte alltid självklart att hon ville vidareutbilda sig, men nä...

Tips till dig som söker LIA
19 november, 2020 Tips

Tips till dig som söker LIA

Ska du söka praktikplats? Ta del av tips på hur du bäst förbereder dig för att hitta den perfekta LIA-platsen. LIA är enligt många det bästa med YH!

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare
30 juni, 2020 Intervju

Bland nischade tandsköterskor och specialiserade tandläkare

Dajana testade på flera yrken innan hon slutligen insåg att tandsköterskeyrket var...

Marie karriärväxlade mitt i livet
9 juni, 2020 Intervju

Marie karriärväxlade mitt i livet

Det är aldrig för sent att byta bana i karriären. Marie vågade karriärväxla mitt i livet. Nu läser hon till lärarassistent.

Från barnomsorgen till tolkyrket
18 oktober, 2019 Intervju

Från barnomsorgen till tolkyrket

Golalai ville ha ett viktigt jobb där hon kan hjälpa människor, så därför valde hon att byta karriär - från barnomsorgen till tolkyrket.

Dags att byta jobb? Tips för dig som vill karriärväxla
18 juli, 2019 Tips

Dags att byta jobb? Tips för dig som vill karriärväxla

Vill du byta karriär? Eller har du gått precis ut gymnasiet och vill hamna i rätt yrkesroll från början? Läs en yrkeshögskoleutbildning på Vårdyrkeshögskolan!...

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk
16 juli, 2019 Intervju

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk i arabiska.

Så skaffar du den bästa LIA-platsen
5 mars, 2019 Tips

Så skaffar du den bästa LIA-platsen

Karina Mikic pluggar till lärarassistent på distans. Här ger hon sina bästa LIA-tips (praktik)!

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet
27 december, 2018 Intervju

Vårdyrkeshögskolan och Aqua Dental hjälpte Ellen att hitta rätt i arbetslivet

Ellen tar snart examen från tandsköterskeutbildningen och nu är hon ute på sin s...

Våra studerande berättar om [LIA]
22 november, 2018 Intervju

Våra studerande berättar om [LIA]

Wanna studerar till lärarassistent och berättar om hennes LIA-upplevelse på en skola i Norrtälje.

Har du spanat in din studentstad?
27 september, 2018 Tips

Har du spanat in din studentstad?

Höstens utbildningar har precis börjat. Har du som studerande i en ny stad hunnit orientera dig än? Här är tips till dig som är nyinflyttad!

Därför är det bra att skaffa LinkedIn
9 augusti, 2018 Tips

Därför är det bra att skaffa LinkedIn

LinkedIn är en plattform med många fördelar, bland annat funkar det som ditt digitala CV där du kan ha direktkontakt med...

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2018 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen en YH-utbildning och varför ska man plugga på en yrkeshögskola? Här listar vi fem anledningar till att läsa en YH-utbildning!

Från musikalartist till medicinsk sekreterare
19 juli, 2018 Intervju

Från musikalartist till medicinsk sekreterare

Johanna har hunnit med allt ifrån att jobba som musikalartist till barnskötare. Nu är hon även utbildad medicinsk sekreterare.

Tandsköterskor gör mer än att assistera
3 juli, 2018 Intervju

Tandsköterskor gör mer än att assistera

Amanda Hållams har alltid varit intresserad av mun, tänder och att hjälpa människor. Nu läser hon till sitt drömyrke, tandsköterska.

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker
2 maj, 2018 Intervju

Finska branschkollegor besöker våra steriltekniker

Finska lärare i sterilteknik och mikrobiologi besökte våra steriltekniker för att bredda sin kunskap om utbildningsformen i andra länder.

Sara tar steget mot att bli tandsköterska
12 februari, 2018 Intervju

Sara tar steget mot att bli tandsköterska

Sara har länge velat bli tandsköterska. Nu uppfyller hon sin dröm på Vårdyrkeshögskolan!

Petra avancerar inom vården till tandsköterska
25 januari, 2018 Intervju

Petra avancerar inom vården till tandsköterska

Petra valde att sadla om från undersköterska till tandsköterska. Läs om hur hon upplever YH-utbildningen.

10 tips för dig som läser på distans
10 september, 2017 Tips

10 tips för dig som läser på distans

Vi listar 10 tips för dig som läser en distansutbildning. Lär dig planera och lägga upp dina studier, vecka för vecka!

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om när utbildningen öppnar för ansökan.

Välj utbildning

Vårdyrkeshögskolans hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter; ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på våra nyhetsutskick i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring om utbildningen du är intresserad av. Intresseanmälan är ej bindande och är inte lika med en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Du hittar mer information på trygg.academedia.seLäs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Vårdyrkeshögskolan, bocka i rutan nedan.