Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Snabba fakta

Sista ansökningsdag21 september 2020

UtbildningstypYrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd9 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt75%

Poäng30 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum Inga fler planerade starter

Mikrobiologi och vårdhygien riktar sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, inklusive tand- och djurvård. Att ge befintlig personal up-skills inom området mikrobiologi och vårdhygien är ett nödvändigt verktyg för att förhindra och stävja smittspridning.

Vad är mikrobiologi och vårdhygien?

Smittspridning och antibiotikaresistens är idag ett stort hot mot människors hälsa och smittsamma mikroorganismer sprids i samhället och inom sjukvården i ökande takt. Att vi ser ett ökande problem med antibiotikaresistens är väl känt och för att aktivt kunna förhindra smittspridning krävs kunskap.

Coronapandemin tydliggör att behovet av kompetens inom området är både akut och stort, samt att behovet finns inom alla delar av hälso- och sjukvården samt i samhället i stort.

Utbildningen kommer ge fördjupade kunskaper inom dessa ämnen, vilket kommer leda till avgörande up-skills för dig som studerande när det gäller kampen mot smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Utbildningens upplägg

Upplägg och studietakt för Mikrobiologi och vårdhygien är anpassat efter branschens behov och möjliggör att du som läser utbildningen kan arbeta samtidigt, då den bedrivs på distans med studietakt på 75 procent. Detta innebär även att utbildningen läses under cirka nio veckor med start den 12 oktober och avslut den 11 december.

Undervisningen sker genom förinspelat material på lärplattformen Ping-Pong, oberoende av tid och rum, men även via lärarledda föreläsningar i realtid. Utbildningen inleds med en genomgång via den digitala plattformen Microsoft Teams av utbildningens mål och upplägg samt hur det är att studera på distans.

Under utbildningen kommer du tillsammans med medstuderande att delta i gruppövningar och diskussioner. Under studietiden kommer även en fysisk träff erbjudas, som innefattar praktiska moment. På vilken av våra enheter träffen äger rum kommer att avgöras beroende av var merparten av de antagna till utbildningen kommer från, för att möta behovet av närhet i så stor utsträckning som möjligt.

De kunskapskontroller som används är individuella inlämningsuppgifter samt hemtentamen.

Kunskap efter utbildningen

Utbildningens kunskaper leder till att du som studerande får färdighet och kompetens i att upprätthålla en trygg och säker vårdmiljö och förhindra smittspridning och vårdrelaterade sjukdomar. Genom en kompetenshöjning i mikrobiologi och vårdhygien kommer du efter utbildningen kunna säkerställa en än mer tryggad vårdmiljö för både personal och patienter.

  • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
  • 1 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, om minst deltid

Osäker på din behörighet? Kontakta oss här nedanför!

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.