Ansök Nu

Snabba fakta

Sista ansökningsdag23 januari (februaristart) 28 februari (marsstart)

Utbildningstyp Kort YH

Utbildningslängd12 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng30 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum Februari & Mars 2022

Kurs i mikrobiologi och vårdhygien

Mikrobiologi och vårdhygien är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, inklusive tand- och djurvård. Kursen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam får up-skills och vidareutbildning inom området.

Smittspridning och antibiotikaresistens är idag ett stort hot mot människors hälsa. Smittsamma mikroorganismer sprids i samhället och inom sjukvården i ökad takt. För att kunna förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner krävs kunskap. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom dessa ämnen, vilket kommer leda till avgörande up-skills för dig som läser kursen.

Coronapandemin tydliggör att behovet av kompetens inom området är både akut och stort, samt att behovet finns inom alla delar av hälso- och sjukvården.

Kunskap efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kommer du ha eftertraktad kunskap inom vårdhygien och virusspridning. Du kommer ha förmåga att skapa en smittskyddad vårdmiljö för både personal och patienter, med minskad risk för smittspridning och vårdrelaterade sjukdomar. Kursen ger dig kunskap i/om:

 • Nationell och internationell vårdhygienisk organisation
 • Mikroorganismers uppbyggnad, förökning, livsbetingelser, resistensutveckling och mutationer
 • Virologi, framförallt hepatit och HIV, samt virus livsbetingelser och inaktivering
 • Vårdhygien
 • Antibiotika
 • Specialiserade kunskaper om hygienrutiner och personlig hygien
 • Specialiserade kunskaper om smittspridning, kroppens försvar mot infektioner, vårdrelaterade infektioner och infektionsregistrering

Kursens upplägg

 • Upplägg: Distanskurs
 • Studietakt: 50%
 • Omfattning: 12 veckor

Utbildningen bedrivs på distans under 12 veckor och är anpassad för dig som yrkesverksam. Det flexibla upplägget med distansundervisning via en digital läroplattform, både med live- och inspelade föreläsningar, gör att du kan ta dig an utbildningen vid sidan av arbetet. Under utbildningen kommer du tillsammans med andra studerande även att delta i gruppövningar och diskussioner. Kunskapskontroller sker genom individuella inlämningsuppgifter samt hemtentamen.

Ansök nu
 • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet (halvtiv) inom hälso- och sjukvård

Saknar du behörighet? Läs mer om hur du kan bli behörig »

Vårdyrkeshögskolan har tagit fram den här korta YH-utbildningen tillsammans med branschföretag och organisationer för att matcha kompetensbehovet inom mikrobiologi och vårdhygien. Här är några av våra samarbetspartners:

Karolinska Universitetssjukhuset | Norrlands Universitetssjukhus | Danderyds sjukhus | Didaktus AB | Södersjukhuset | Tiohundra Vårdbolaget | Region Gävleborg | Region Jämtland Härjedalen

Frågor om behörighet och ansökan

Vårdyrkeshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@vardyrkeshogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

08-557 766 00 | stockholm@plushogskolan.se

För företag och samarbetsmöjligheter

Erika Solfeldt
08-549 013 26 | erika.solfeldt@plushogskolan.se

Förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner

Studera på distans vid sidan av ditt arbete

Effektiv kompetensutveckling under några veckor

Kostnadsfritt och CSN-berättigat

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.