Tolkutbildning

Utbildningen kräver att du redan har mycket goda språkkunskaper i svenska och arabiska eller dari/persiska. För att mäta din kunskap i språken genomför vi muntliga och skriftliga tester för att säkra att du kommer att klara av utbildningen och jobbet som kontakttolk. Språktesterna sker digitalt på distans.

Som kontakttolk jobbar du med att kommunicera och tolka mellan olika parter i både tal och skrift. Du fungerar som en länk mellan individer, myndigheter, sjukvård, rättsväsendet och andra offentliga verksamheter, där du spelar en viktig roll för personer som inte kan kommunicera på svenska. Du har ett varierande yrke med hela samhället som arbetsplats, med möjlighet att tolka både på plats eller på distans via telefon eller video.

Utbildningen passar både dig som redan arbetar som kontakttolk, eller som drömmer om att bli en! Yrket ställer krav på en hög språklig kompetens, social förmåga, insikt i aktuella samtalsämnen och känsla för etik. Med den här tolkutbildningen kommer du att kunna tolka från arabiska eller dari/persiska till svenska och tvärtom.

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

YH-utbildningens upplägg

Kontakttolk är en distansutbildning som du läser under 1,5 år. Det är digitala föreläsningar via Microsoft Teams cirka 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnar du åt självstudier och grupparbeten. I utbildningen ingår 10 obligatoriska träffar hos Vårdyrkeshögskolan i Göteborg som är schemalagda på helger. Dessutom kommer du göra praktik på en arbetsplats under två veckor, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Auktorisering

Utbildningen förbereder dig inför en auktorisation som tolk, vilket bevisar att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk. För att bli auktoriserad genomför du ett tolkprov via Kammarkollegiet.

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter examen kommer du kunna genomföra tolkuppdrag effektivt, rättssäkert och professionellt. Du kommer ha kunskap om samhällets sociala funktioner och kunna överbrygga hinder i människors kommunikation. Utbildningen ger bland annat kunskap inom:

 • Tolkningsmetoder och tolketik
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikation med myndigheter och organisationer
 • Hälso- och sjukvård
 • Juridik och rättsväsendet
 • Asyl- och migrationsärenden
 • HBTQ- och jämställdhetsfrågor
 • Etnicitet och religionstillhörighet

Stor efterfrågan på tolktjänster i Sverige

Efterfrågan på tolktjänster har bara ökat under de senaste åren, mycket till följd av att vi blir fler i Sverige. Arbetsförmedlingen bedömer att jobbmöjligheterna för auktoriserade kontakttolkar är mycket goda, både på kort och lång sikt. Behovet finns hos tolkförmedlingar, kommuner och myndigheter. Många tolkar driver även egna företag. Läs mer om jobbutsikterna och tolkyrket »

Utbildningen var jättebra! Vi lärde oss inte bara massa termer och tolktekniker, utan även mycket om samhället.

- Tidigare studerande

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • God kunskap i arabiska eller dari-persiska, i både tal och skrift
Språktester

För att mäta din kunskap i svenska och arabiska eller dari-persiska genomförs digitala språktester i urvalsprocessen. Du som uppfyller behörighetskraven kommer först att få genomföra ett digitalt test där läs- och hörförståelse i svenska bedöms. Därefter kommer de sökande som bedöms godkända bjudas in till ett muntligt och skriftligt test där språkfärdighet i svenska och arabiska eller dari/persiska bedöms. Testerna sker i januari. Mer information om testerna får du i samband med att du skickar in din ansökan.

Saknar du behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

I dagsläget inga fler beviljade starter av Kontakttolk – Arabiska & Dari/Persiska från Myndigheten för yrkeshögskolan. Se hela vårt utbildningsutbud här.

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

310
Kurs
Poäng
Tolkyrket - en introduktion
25
Tolketik och tolkteknik
35
Språkfärdighet i tolkspråken
25
Samhällskunskap
40
Hälso- och sjukvård
65
Interkulturell kommunikation
25
Migration
20
Juridik
45
Examensarbete
20
LIA
10
Summa 310
Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari
29 oktober, 2021 Intervju

Från Iran till Sverige, nu är Shina utbildad kontakttolk i dari

Möt Shina som fått sitt drömjobb! I våras tog hon examen som kontakttolk me...

Vårdyrkeshögskolan fortsätter att utbilda tolkar
23 oktober, 2020 Nyhet

Vårdyrkeshögskolan fortsätter att utbilda tolkar

Vårdyrkeshögskolan fortsätter utbilda kvalificerade tolkar inom arabiska och dari. Nästa utbildningsstart blir...

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk
16 juli, 2019 Intervju

Ahmad vill hjälpa människor som kontakttolk

Med en bakgrund som poet, journalist och lärare tog Ahmad klivet mot en ny karriär som kontakttolk i arabiska.